This web is for holding topics deemed as old or irrelevant for KitWiki. If you think the topic doesn't belong here, please check that it's named properly (is a WikiWord) and descriptively, contains relevant data, and is put back to a relevant web.

KitWiki system specifications

Käyttäjähallinta

Rekisteröityminen
 • vain yksi tapa, nimittäin TWikiRegistration
 • käyttöehtojen KitWiki.KitWikiUsersAgreement hyväksyminen sisäänpääsyn ehtona
 • järjestelmä lähettää salasanan ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen
 • asiantuntija määrittelee sivulla ApprovalFilter hahmoin ne osoitteet jotka voivat rekisteröityä
 • jos email-osoite ei mene hahmoista läpi, hakija ottaa yhteyttä asiantuntijaan
Kirjautuminen
 • vain yksi tapa (palvelupilotin sisäinen käyttäjätunnus ja salasana)
Käyttöoikeuden disabloiminen
 • Häiritsevät käyttäjät voidaan sulkea pois wikistä käyttäen DisabledUsersGroup -ryhmää
 • Tunnus poistetaan lopullisesti suorittamalla seuraavat toimenpiteet:
  1. TWikiAdminGroup:in jäsen poistaa käyttäjän nimen TWikiUsers sivulta
  2. TWikiAdminGroup:in jäsen poistaa käyttäjän kotisivun
  3. CSC:n ylläpitäjä poistaa käyttäjän tiedot .htpasswd -tiedostosta

Käyttäjätietojen ja järjestelmän näkyvyys ja muutokset

 • Käyttäjät voivat helposti suojatta kotisivunsa niin että ne näkyvät vain KitWikin käyttäjille.
 • Oletusarvoisesti vain käyttäjät itse ja TWikiAdminGroup voivat muuttaa käyttäjien kotisivua
 • Rekisteriseloste KitWiki.KitWikiUsersRegistrationPolicy
 • TWiki-järjestelmä tallettaa rekisteröityneiden käyttäjien email-osoitteet vain .htpasswd tiedostoon
 • mahdollista rajata käyttäjien pääsy osioihin tai sivuille
  • Osioiden rajauksen toimintaperiaate: ALLOWWEBMANAGE = TWikiAdminGroup
  • Sivujen rajauksen toimintaperiaate: ALLOWTOPICVIEW = ...

Sivuston rakenne

 • Selkeä rakenne
 • Helppolukuiset webien nimet
 • Yksi kieli käyttöliittymällä ja sisällöllä: englanti
  • Hyväksytään se että jotkut kansalliseen käyttöön tarkoitetut sivut ovat suomekisi.

Järjestelmän ylläpitäjät

Pluginit ja parannukset TWikiin

 • Wysiwyg editoriplugin otettu käyttöön
 • WebTopBar parannettu
 • WebTools jokaisessa webissä kokoaa erityistyökalut pois webien kotisivuilta
 • ...

Päivityshistoria

 • 12/2012: Wiki siiretty RHEL4-ympäristöstä / versiosta 4.2.4 RHEL 6.3-ympäristöön / versioon 5.1.2 * ApprovalFilter toistaiseksi pois päältä.

-- MartinMatthiesen - 2012-12-21

Topic revision: r7 - 2012-12-21 - MartinMatthiesen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback