-- ErkkiIlmariRajakoski - 2011-11-21

Rakennuspalikan nimi ERE / BRE PCRE
Kirjaimet ja operaatiot

auts Haetaan auts nimistä merkkijonoa

a

b Haetaan a tai b- sisältävää merkkijonoa

(a

b c) Ryhmä joka vastaa tekstiä jossa a tai b tai c

 
     
Toistot

? edeltävä merkkijono saattaa esiintyä tai sitten ei

* edeltyvä merkkijono esiintyy 0 kertaa tai useammin

+ edeltävä merkkijono esiintyy kerran tai useammin

{n} edeltävä merkkijono esiintyy n-kertaa

{n,} edeltävä merkkijono löytyy n tai useamman kertaa.

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Topic revision: r1 - 2011-11-21 - ErkkiIlmariRajakoski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback