Praat kurssin muistiinpanot

Praatin valikot

  • Pulse valikko - liittyy äänen perustaajuuteen. Perustaajuusanalyysi yrittää etsiä äänihuulien värähtelytaajuutta. Voi esimerkiksi määrittää äänen perustaajuuden. Siniset pystyviivat ylägraafissa ilmaisee aikaväliä. Alagraafissa sininen
  • Pitch valikko - show pitch näyttää alagraafissa sinisen viivan jossa pisteitä. Pisteet ilmaisevat perustaajuuden mittauspisteitä. Perustaajuus analyysi sininen viiva.
  • punaisia pisteitä ja punaisia raitoja. Seuraa tummia alueita. Spectogrammissa tummat alueet, pystyakselin taajuudella esiintyy formanteja. Formant analysi
  • Intensity - mustan ääniaallon amplitudia. Miten voimakkaana ääni kuullaan. Aaltomuodon amplitudia. Vastaa suoraa amplitudien huippujen väliin piirrettyä viivaa (negatiiviset amplitudit käännetään/plussataan yläpuoleen). Jos äänityksessä esiintyyä taustahälyä amplitudia on aina hieman.
  • Leikkaa liima toiminnot edit valikossa.
  • Editorista tallentaminen onnistuu, mutta yleensä tallennus kannataa suorittaa objektilistasta. Write valikosta tapahtuu valitseminen.
  • Pitch objektin luominen meni ohitse.

-- PetriUusitalo - 31 Oct 2006

Topic revision: r2 - 2008-10-29 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback