Alla oleva on CUT-AND-PASTE kopioitu eikä ole vielä asianmukainen.


ASIAKASREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty: 22.3.2005

1. Rekisterinpitäjä CSC - Tieteellinen laskenta Oy
PL 405 (

Keilaranta 14),

02101

ESPOO
Puh. 09-457 2001, Fax 09-457 2302
http://www.csc.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Sirpa Kotila (asiakashallintopäällikkö)
Erkki Hakulinen (tekninen toteutus)
PL 405 (Keilaranta 14),

02101

ESPOO
Sirpa.Kotila@csc.fi, 09-457 2160 tai
Erkki.Hakulinen@csc.fi, 09-457 2274

3. Rekisterin nimi ASKARE (CSC:n asiakasrekisteri)
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus) CSC:n palvelujen käyttäjien tunnistus rekisteröityneiden käyttäjien palveluissa sekä asiakasjulkaisujen postitus.
5. Rekisterin tietosisältö Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, fax, sähköpostiosoite, www-osoite, tilatut julkaisut ja käydyt asiakaskurssit.

Laskentaprojekteissa myös käyttäjätunnus ja projektitunnus, asiakkaalla käytössä olevat tietokoneet, jakelulistat sekä asiakkaan antamat projektitiedot kuten projektinimi, tiedeala ja projektin kuvaus.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot ovat vapaaehtoisia ja rekisteröityneen käyttäjän itsensä antamia tietoja. Laskentatunnuksen haltija pääsee itse tarkistamaan ja päivittämään yhteystietonsa CSC:n extranet-palvelun kautta (Tutkijan käyttöliittymä-linkki CSC:n www-sivuilla). Samoin asiakas voi korjata ja päivittää projektiaan koskevia yleistietoja extranetin kautta. Uusien asiakasprojektien yleistiedot näkyvät CSC:n julkisilla www-sivuilla osoitteessa http://www.csc.fi/suomi/ajankohtaista/uudetprojektit.phtml.fi.

Asiakasrekisteristä poistetaan suljetut käyttäjätunnukset ja niitä vastaavat asiakastiedot aina tunnuksen sulkemista seuraavan kalenterivuoden helmikuussa, kun edellisen vuoden tilastointi on valmis. Lehtien postitustiedot poistetaan välittömästi asiakkaan irtisanoessa tilauksen.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta millään tavoin tai missään muodossa ulkopuolisille tahoille.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto
Ei ole.

B. ATK:lle talletetut tiedot
SQL Server tietokanta.

Asiakkailla on pääsy vain omiin tietoihin ja niiden ylläpitoon käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla CSC:n extranet-palvelun kautta. Lehtien osoitteenmuutokset ja irtisanomiset tapahtuvat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tilaus@csc.fi. Käyttäjätunnuksen omaavat asiakkaat voivat muuttaa lehtitilaustietoja myös extranet-palvelun kautta.

Rekisterin ylläpitäjillä on pääsy koko rekisteriin. Pääsy ylläpitoon on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla. Kaikkiin tietoihin pääsee käsiksi vain ennalta määritetyt henkilöt (UserManager ja pääylläpitäjä). Asiakkaan yhteystietojen päivitykseen on oikeus koko CSC:n henkilökunnalla.

This is based on WebTopicEditTemplate

-- AnssiYliJyra - 23 Mar 2006

Topic revision: r1 - 2006-03-23 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback