CSC Wikin käyttäjäylläpidon ohje

CSC Wikin pääkäyttäjän tehtävät ovat

  • asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen ja
  • wikin käytön seuranta.

CSC Wikin loppukäyttäjät voivat olla yhteydessä pääkäyttäjään sähköpostitse. Tyypillisimmät kysymykset liittyvät rekisteröitymiseen, käyttäjä on esimerkiksi voinut hukata rekisteröitymisviestin tai rekisteröityminen on hylätty, koska käyttäjän sähköpostiosoite ei läpäise hyväksymisseulaa (ApprovalFilter).

TWikin oma dokumentaatio on useimmiten varsin hyvä; se on luettavissa sivulla TWikiReferenceManual.

Rekisteröityminen

Rekisteröityminen wikin käyttäjäksi tuottaa joskus vaikeuksia. Alla selitetään lyhyesti rekisteröitymisprosessi.

  1. Loppukäyttäjä täyttää CSC Wikin rekisteröitymislomakkeen.
  2. Wiki tarkistaa, onko käyttäjän sähköpostiosoite ApprovalFilter -seulan sallima. Jos sähköpostiosoitetta ei hyväksytä, rekisteröinti keskeytyy ja wiki näyttää käyttäjälle virheilmoituksen, jossa häntä pyydetään ottamaan yhteyttä pääkäyttäjään.
  3. Wiki tallentaa lomakkeen tiedot käyttäjätunnuksen aktivointia varten.
  4. Wiki lähettää käyttäjälle aktivointiviestin sähköpostitse. Tämän viestin tarkoituksena on varmistaa, että käyttäjän antama sähköpostiosoite toimii, ja siitä lähetetään kopio pääkäyttäjälle.
  5. Käyttäjä vahvistaa sähköpostiosoitteensa toimivuuden vierailemalla aktivointiviestissä olevassa URL:ssa tai syöttämällä aktivointiavaimen rekisteröintisivulle.
  6. Wiki luo käyttäjälle tunnuksen (aiemmin tallennettujen tietojen perusteella).
  7. Wiki lähettää käyttäjälle tunnuksen salasanan ja muut tunnukseen liittyvät tiedot sähköpostitse.

Käyttäjät saattavat sekoittaa aktivointiviestin ja siinä olevan avaimen tunnuksen luontiin ja salasanaan. Tähän liittyvät ongelmat ratkeavat yleensä, kun pyytää käyttäjää tarkistamaan ovatko he saaneet myös jälkimmäisen rekisteröintiviestin. Koska käyttäjä kirjataan sisään, kun tunnus aktivoidaan, hän voi käyttää wikiä pitkäänkin tietämättä salasanaansa.

Jos käyttäjän rekisteröityminen epäonnistuu sähköpostiseulan vuoksi, pääkäyttäjä lisää joko hänen sähköpostiosoitteensa tai sopivan sähköpostidomainin sivulle ApprovalFilter, missä on myös tarkemmat ohjeet lisäämisestä. Kannattaa huomata, että esimerkiksi kotimaisten yliopistojen käyttäjät voi hyvin lisätä koko domain kerrallaan ennakoiden, mutta ilmaissähköpostiosoitteissa ainoastaan käyttölupaa hakenut henkilö on syytä sallia. Pääkäyttäjä voi harkintansa mukaan myöntää muillekin oikeuden muokata ApprovalFilter -sivua.

Seulan päivittämisen lisäksi käyttäjän viestiin tulee vastata ja kertoa, että rekisteröinti epäonnistui ja se on aloitettava alusta. Käyttäjän on siis täytettävä uudelleen rekisteröitymislomake TWikiRegistration.

CSC Wikin pääkäyttäjälle lähetetään rekisteröitymiseen liittyviä automaattiviestejä, jotka sisältävät mm. aktivointiavaimet. Viesteihin ei tarvitse reagoida, ja ne voi käsitellä vaikkapa automaattisella sähköpostilajittelulla (Sieve, Procmail).

Rekisteröitymisiä voi seurata sähköpostin lisäksi sivun UserListByDateJoined avulla.

Käyttöoikeudet

Wiki toimii viestintä- ja yhteistyöalustana sitä tehokkaammin, mitä useampi pääsee käsiksi siinä olevaan tietoon. Siksi wikin sisältö kannattaa pitää mahdollisimman julkisena.

Kun sisältöä on tarpeen salata, kannattaa käyttää asetuksia ALLOWTOPICVIEW, ALLOWTOPICCHANGE ja ALLOWTOPICRENAME ja asettaa niihin sopiva ryhmä. Käyttöoikeusongelmien selvittämistä auttaa, jos nämä asetukset ovat näkyvissä sivun lopussa. Tyhjä ALLOW-asetus estää sivun käyttämisen muilta paitsi TWikiAdminGroup:in jäseniltä, joten asetusten kanssa tulee olla varovainen! Salaus voidaan asettaa myös web-tasolla ALLOWWEBVIEW, ALLOWWEBCHANGE ja ALLOWWEBRENAME -muuttujien avulla.

Jos templaatilla luotavien sivujen käyttöoikeuksia rajoitetaan, myös templaatin oikeuksia tulisi rajata.

TWikin oma ohje käyttöoikeuksista TWikiAccessControl on erittäin hyödyllinen.

Ryhmien ylläpito

Ryhmät ovat tarpeen oikeuksien hallinnassa. Yleensä wikiryhmille kannattaa antaa oikeus muokata itse itseään, jolloin pääkäyttäjän ei tarvitse puuttua ryhmien toimintaan.

Ryhmät voivat aiheuttaa vaikeasti havaittavia käyttöoikeusongelmia. Ryhmän määrittelyä ei voi jatkaa rivinvaihdon yli, joten ryhmän typistäminen vahingossa on helppoa. Tällöin ryhmän sivu näyttää siltä, että kaikki sivulla mainitut kuuluvat siihen. Kuitenkin todellisuudessa ryhmään kuuluvat vain ne jäsenet, jotka on listattu ryhmän kohdalla sivulla TWikiGroups.

TWikin dokumentaatio on sivulla TWikiAccessControl#Managing_Groups.

Webien ylläpito

Webien ylläpito on teknisesti vaivatonta, mutta oikeudet siihen on syytä rajata vain CSCWikin pääkäyttäjille. Luominen onnistuu helposti sivun ManagingWebs lomakkeella. Sivulla on myös muu webien ylläpitoon liittyvä dokumentaatio.

Webin uudelleennimeäminen onnistuu webin asetussivulta (esim. WebPreferences). Jotta webiin viittaavat sisäiset ja ulkoiset linkit säilyisivät ehjänä, pitää nämä linkit valita korvattavaksi uutta webiä luotaessa; oletustilanteessa TWiki-ohjelmisto merkitsee nämä linkit korvattavaksi automaattisesti ja mitään ei tarvitse tehdä.

Pääweb Main on suositeltavaa varata käyttäjätiedoille, ja luoda sisällölle oma webinsä. Wikin pääsivu voidaan ohjata suoraan sisällön webiin.

Topic revision: r1 - 2008-09-17 - CSCWikiAdmin
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback