% taivutusmuodot

ALPHABET = [a-zäöé’] \
  ː [aeiouyäö] \
  <a~A> <o~O> <k~jv0> <t~dlrn0> <p~vm0> <n~ass> \
  [<case1><case2><case3><case4Weak><case4Strong><case5i><case5e> \
  <case6i><case6e><case7i><case7e><case7i><case7e><case7pl><case8> \
  <case9a><case9o><case10a><case10pl><case11a><case11o><case11pl> \
  <case12a><case12o><case13a><case13o><case14a><case14o><case15a> \
  <case15pl><case16pi><case16ma><case16pa><case17a><case17pl> \
  <case18a><case18pl><case19sg><case19pl><case20e><case20pl> \
  <case21><case22><case23i><case23e><case23><case24i><case24e> \
  <case24><case25mi><case25me><case25n><case25m><case26i><case26e> \
  <case26><case27si><case27de><case27t><case27te><case28si> \
  <case28ne><case28t><case28te><case29psi><case29pse><case29s> \
  <case30tsi><case30tse><case30s><case31ksi><case31hde><case31h> \
  <case31hte><case32r><case32re><case33n><case33me><case34n> \
  <case34ma><case35n><case35ma><case35pl><case36n><case36mma> \
  <case36mpa><case36pl><case37n><case37mma><case37mpa><case37pl> \
  <case38nen><case38se><case38s><case39s><case39kse><case39pl> \
  <case40s><case40de><case40t><case40te><case40pl><case41s> \
  <case41v><case41pl><case42s><case42he><case42pl><case43t> \
  <case43e><case43pl><case44t><case44v><case44pl><case45s> \
  <case45nne><case45t><case45nte><case45pl><case46t> \
  <case46nne><case46net><case46pl><case47nut><case47nee> \
  <case47pl><case48e><case48ee><case48et><case49l> \
  <case49le><case49lee><case49le>] <case> \
  [<verb52><verb53a><verb53><verb54ta><verb54da><verb54s><verb54de> \
  <verb55ta><verb55da><verb55t><verb55s><verb55de><verb56a> \
  <verb56o><verb56e><verb57ta><verb57da><verb57s><verb57to> \
  <verb57de><verb58e><verb58><verb59nte><verb59nne><verb59ns> \
  <verb59nt><verb60hte><verb60hde><verb60ht><verb60ks><verb61i> \
  <verb61><verb62><verb63a><verb63><verb64juo><verb64jo><verb65y> \
  <verb65v><verb66s><verb67l><verb67e><verb67><verb68><verb68tse> \
  <verb68ts><verb69t><verb69tse><verb69ts><verb70st><verb70kse> \
  <verb70ks><verb70s><verb71h><verb71e><verb71k><verb72><verb72ne> \
  <verb72n><verb72t><verb73a><verb73aa><verb73n><verb73t><verb74e> \
  <verb74ea><verb74en><verb74et><verb75i><verb75ia><verb75in> \
  <verb75it><verb76ta><verb76da><verb76s><verb76n><verb76de> \
  <verb77aja><verb77aj><verb78a>] <verb> \
  [<adverb99sti>] <adverb> \
  <sg><pl><1sg><2sg><3sg><1pl><2pl><3pl><4pss> \
  <nom><gen><acc> \
  <ess><tra><ine><ela><ill><ade><abl><all><ins><cmt><abe> \
  <pres><pret> <posv><impv><cond><potn> \
  <sg1><sg2><sg3><pl1><pl2><pl3> \
  <pos><cmp><sup> \
  <lat> \
  <harvinainen>

% apumäärityksiä? Vaiko leksikkoon ja filtterille?
$YksNominatiivi$ = <sg><nom> <>
$YksPartitiiviA$ = <sg><ptv> <a~A>
$YksPartitiiviTA$ = <sg><ptv> t<a~A>
$YksPartitiiviTTA$ = <sg><ptv> tt<a~A>
$YksGenetiiviAkkusatiivi$ = <sg><gen> n | <sg><acc> n
$YksEssiivi$ = <sg><ess> n<a~A>
$YksTranslatiivi$ = <sg><tra> ksi
$YksTranslatiiviPoss$ = <sg><tra> kse
$YksInessiivi$ = <sg><ine> ss<a~A>
$YksElatiivi$ = <sg><ela> st<a~A>
$YksIllatiiviVN$ = <sg><ill> &#720;n
$YksIllatiiviHVN$ = <sg><ill> h&#720;n
$YksIllatiiviSEEN$ = <sg><ill> seen
$YksAdessiivi$ = <sg><ade> ll<a~A>
$YksAblatiivi$ = <sg><abl> lt<a~A>
$YksAllatiivi$ = <sg><all> lle
$YksInstruktiivi$ = <sg><ins> n <harvinainen>
$YksAbessiivi$ = <sg><abe> tt<a~A>
$Komitatiivi$ = <cmt> ine
$MonNominatiivi$ = <pl><nom> t
$MonPartitiiviIA$ = <pl><ptv> i<a~A>
$MonPartitiiviJA$ = <pl><ptv> j<a~A>
$MonPartitiiviITA$= <pl><ptv> it<a~A>
$MonGenetiiviIEN$ = <pl><gen> ien
$MonGenetiiviJEN$ = <pl><gen> jen
$MonGenetiiviITTEN$ = <pl><gen> itten
$MonGenetiiviIDEN$ = <pl><gen> iden
$MonGenetiiviIxEN$ = $MonGenetiiviITTEN$ | $MonGenetiiviIDEN$
$MonGenetiiviTEN$ = <pl><gen> ten
$MonGenetiiviEN$ = <pl><gen> en
$MonEssiivi$ = <pl><ess> in<a~A>
$MonTranslatiivi$ = <pl><tra> iksi
$MonInessiivi$ = <pl><ine> iss<a~A>
$MonElatiivi$ = <pl><ela> ist<a~A>
$MonIllatiiviIHIN$ = <pl><ill> ihin
$MonIllatiiviIIN$ = <pl><ill> iin
$MonIllatiiviISIIN$ = <pl><ill> isiin
$MonAdessiivi$ = <pl><ade> ill<a~A>
$MonAblatiivi$ = <pl><abl> ilt<a~A>
$MonAllatiivi$ = <pl><all> ille
$MonInstruktiivi$ = <pl><ins> in
$MonAbessiivi$ = <pl><abe> itt<a~A>

$Possessiivit$ = <sg1> ni | <sg2> si | <sg3> ns<a~A> |\
  <pl1> mme | <pl2> nne | <pl3> ns<a~A>

% Säännöllinen sijataivutus joka liittyy moniin vartaloihin sellaisenaan
% Huom! <pl><nom> on morfofonologisesti yksikkö, mutta käsitelty erikseen ja
% <cmt> on monikko, mutta käsitelty erikseen
$TavanYks$ = $YksNominatiivi$ | $YksGenetiiviAkkusatiivi$ |\
  $YksEssiivi$ | $YksTranslatiivi$ | $YksInessiivi$ | $YksElatiivi$ |\
  $YksAdessiivi$ | $YksAblatiivi$ | $YksAllatiivi$ | $YksInstruktiivi$ |\
  $YksAbessiivi$
$TavanMon$ = $MonEssiivi$ |\
  $MonTranslatiivi$ | $MonInessiivi$ | $MonElatiivi$ | $MonAdessiivi$ |\
  $MonAblatiivi$ | $MonAllatiivi$ | $MonInstruktiivi$ | $MonAbessiivi$
$TavanSijat$ = $TavanYks$ | $TavanMon$ | $Komitatiivi$ | $MonNominatiivi$
% Säännönmukaisesti heikon tai vahvan saavat sijat (mahdollista olisi myös
% käyttää piirremerkkiä, vaikkapa <heikko> vs. <vahva>)
$HeikotTavanYks$ = $YksGenetiiviAkkusatiivi$ | $YksTranslatiivi$ |\
  $YksInessiivi$ | $YksElatiivi$ | $YksAdessiivi$ | $YksAblatiivi$ |\
  $YksAllatiivi$ | $YksInstruktiivi$ | $YksAbessiivi$
$HeikotTavanMon$ = $MonTranslatiivi$ | $MonInessiivi$ |\
  $MonElatiivi$ | $MonAdessiivi$ | $MonAblatiivi$ | $MonAllatiivi$ |\
  $MonInstruktiivi$ | $MonAbessiivi$
$TavanHeikot$ = $HeikotTavanYks$ | $HeikotTavanMon$ | $MonNominatiivi$
$VahvatTavanYks$ = $YksNominatiivi$ | $YksEssiivi$
$VahvatTavanMon$ = $MonEssiivi$
$TavanVahvat$ = $VahvatTavanYks$ | $VahvatTavanMon$ | $Komitatiivi$
% Adverbiaalisijat, so. kaikki paitsi nom,gen,acc ja ptv
$AdverbiaalitYks$ = $YksEssiivi$ | $YksTranslatiivi$ | $YksInessiivi$ |\
  $YksElatiivi$ | $YksAdessiivi$ | $YksAblatiivi$ | $YksAllatiivi$ |\
  $YksInstruktiivi$ | $YksAbessiivi$
$AdverbiaalitMon$ = $MonEssiivi$ | $MonTranslatiivi$ |\
  $MonInessiivi$ | $MonElatiivi$ | $MonAdessiivi$ |\
  $MonAblatiivi$ | $MonAllatiivi$ | $MonInstruktiivi$ | $MonAbessiivi$
$Adverbiaalisijat$ = $AdverbiaalitYks$ | $AdverbiaalitMon$ | $Komitatiivi$

% apuosat
$AInfinitiiviA$ = <infa> <a~A>
$AInfinitiiviDA$ = <infa> d<a~A>
$MAInfinitiivi$ = <infma> m<a~A>
$MAISILLAInfinitiivi$ = <infmaisilla> m<a~A>isill<a~A>
$EInfinitiivi$ = <infe> e
% Huomaa NUT-partisiippi on yhtä kuin substantiiviluokka 47
$NUTPartisiippi$ = <pcpnut> <n~ass><u~y>t 
$NUTPartisiippiPassiivi$ = <pcpnut><4pss> t<u~y>
$NUTPartisiippiTPassiivi$ = <pcpnut><4pss> tt<u~y>
$NUTPartisiippiNEE$ = <pcpnut> <n~ass>ee
$NUTPartisiippiPl$ = <pcpnut> <n~ass>e
$VAPartisiippi$ = <pcpva> v<a~A>
$VAPartisiippiPl$ = <pcpva> v
$AgenttiPartisiippi$ = <pcpagent> m<a~A>
$AgenttiPartisiippiPl$ = <pcpagent> m
% Huomaa MINEN-johdos on yhtä kuin substantiiviluokka 38
$MINENJohdos$ = <dvminen> minen
$YksEka$ = <1sg> n
$YksToka$ = <2sg> t
$YksKolmasV$ = <3sg> &#720;
$YksKolmas$ = <3sg> <>
$MonEka$ = <1pl> mme
$MonToka$ = <2pl> tte
$MonKolmas$ = <3pl> v<a~A>t
$PassiiviNeljasTA$ = <4pss> t<a~A>
$TPassiiviNeljasTA$ = <4pss> tt<a~A>
$PassiiviNeljasVN$ = <4pss> &#720;n
$Preesens$ = <pres> <>
$Preteriti$ = <pret> i
$Indikatiivi$ = <indv> <>
$Potentiaali$ = <potn> <n~ass>e
$Konditionaali$ = <cond> isi
$Imperatiivi$ = <impv> <>
$ImperatiiviKOO$ = <impv> k<o~O><o~O>
$ImperatiiviKAA$ = <impv> k<a~A><a~A>

$PerHeikot$ = $YksEka$ | $YksToka$ | $MonEka$ | $MonToka$
$PerVahvat$ = $MonKolmas$
$Persoonat$ = $PerHeikot$ | $PerVahvat$

% kokonaiset
% Indikatiivin preesensit
$AktIndHeikot$ = $Indikatiivi$ $Preesens$ $PerHeikot$
$AktIndVahvat$ = $Indikatiivi$ $Preesens$ $PerVahvat$
$AktIndikatiivit$ = $AktIndHeikot$ | $AktIndVahvat$
$TPassIndikatiivi$ = $Indikatiivi$ $Preesens$ $PassiiviNeljasTA$ $PassiiviNeljasVN$
$PassIndikatiivi$ = $Indikatiivi$ $Preesens$ <4pss> d<a~A> $PassiiviNeljasVN$

% Indikatiivin perteritit
$AktPretHeikot$ = $Indikatiivi$ $Preteriti$ $PerHeikot$
$AktPretVahvat$ = $Indikatiivi$ $Preteriti$ $PerVahvat$ |\
  $Indikatiivi$ $Preteriti$ $YksKolmas$
$AktPreteritit$ = $AktPretHeikot$ | $AktPretVahvat$
% Ok, oikeasti tA+i+Vn => tiin
$PassPreteriti$ = $Indikatiivi$ <4pss> t $Preteriti$ $PassiiviNeljasVN$
$TPassPreteriti$ = $Indikatiivi$ <4pss> tt $Preteriti$ $PassiiviNeljasVN$

% Imperatiivit
$AktImpvVahvat$ = $ImperatiiviKOO$ <3sg> n |\
  $ImperatiiviKAA$ $MonEka$ |\
  $ImperatiiviKAA$ <2pl> <> |\
  $ImperatiiviKOO$ <3pl> t
$AktImpvHeikot$ = $Imperatiivi$ <2sg> <>
$Imperatiivit$ = $AktImpvVahvat$ | $AktImpvHeikot$
$PassImpv$ = $PassiiviNeljasTA$ $ImperatiiviKOO$ <> n
$TPassImpv$ = $TPassiiviNeljasTA$ $ImperatiiviKOO$ <> n

% Konditionaalit
$Konditionaalit$ = $Konditionaali$ $Persoonat$ | $Konditionaali$ $YksKolmas$
$PassKonditionaali$ = $PassiiviNeljasTA$ $Konditionaali$ $PassiiviNeljasVN$
$TPassKonditionaali$ = $TPassiiviNeljasTA$ $Konditionaali$ $PassiiviNeljasVN$

% Potentiaalit
$Potentiaalit$ = $Potentiaali$ $Persoonat$ | $Potentiaali$ $YksKolmasV$
$PassPotentiaali$ = $PassiiviNeljasTA$ $Potentiaali$ $PassiiviNeljasVN$
$TPassPotentiaali$ = $TPassiiviNeljasTA$ $Potentiaali$ $PassiiviNeljasVN$

% Infinitiivit
$AInfinitiiviSijat$ = <sg><lat> <> | <sg><tra> kse $Possessiivit$
$AInfinitiivitA$ = $AInfinitiiviA$ $AInfinitiiviSijat$
$AInfinitiivitDA$ = $AInfinitiiviDA$ $AInfinitiiviSijat$

$EInfinitiiviSijat$ = $YksInessiivi$ | $YksInstruktiivi$
$EInfinitiivit$ = $EInfinitiivi$ $EInfinitiiviSijat$
$EInfinitiiviPassiivi$ = $PassiiviNeljasTA$ $EInfinitiivi$ $YksInessiivi$
$EInfinitiiviTPassiivi$ = $TPassiiviNeljasTA$ $EInfinitiivi$ $YksInessiivi$

$MAInfinitiiviSijat$ = $YksInessiivi$ | $YksElatiivi$ | $YksIllatiiviVN$ |\
  $YksAdessiivi$ | $YksAbessiivi$ | $YksInstruktiivi$
$MAInfinitiivit$ = $MAInfinitiivi$ $MAInfinitiiviSijat$

% Partisiipit
$NUTPartisiippiSijat$ = $YksNominatiivi$ | $YksPartitiiviTA$
$NUTPartisiippiSijatNEE$ = $TavanYks$ | $YksIllatiiviSEEN$ | $MonNominatiivi$
$NUTPartisiippiSijatPl$ = $TavanMon$ | $MonPartitiiviITA$ |\
  $MonGenetiiviIxEN$ | $MonIllatiiviISIIN$
$NUTPartisiipit$ = $NUTPartisiippi$ $NUTPartisiippiSijat$ |\
  $NUTPartisiippiNEE$ $NUTPartisiippiSijatNEE$ |\
  $NUTPartisiippiPl$ $NUTPartisiippiSijatPl$
$NUTPassiiviSijat$ = $TavanSijat$ | $YksNominatiivi$ | $YksPartitiiviA$ |\
  $YksIllatiiviVN$ | $MonPartitiiviJA$ | $MonGenetiiviJEN$ |\
  $MonIllatiiviIHIN$
$NUTPassiivit$ = $NUTPartisiippiPassiivi$ $NUTPassiiviSijat$
$NUTTPassiivit$ = $NUTPartisiippiTPassiivi$ $NUTPassiiviSijat$

$VAPartisiippiSijat$ = $TavanYks$ | $YksNominatiivi$ | $MonNominatiivi$ |\
  $YksPartitiiviA$ | $YksIllatiiviVN$
$VAPartisiippiSijatPl$ = $TavanMon$ | $MonPartitiiviIA$ |\
  $MonGenetiiviIEN$ | $MonIllatiiviIIN$
$VAPartisiipit$ = $VAPartisiippi$ $VAPartisiippiSijat$ |\
  $VAPartisiippiPl$ $VAPartisiippiSijatPl$
% passiivi sama tta-tunnuksen jälkeen
$VAPartisiippiPassiivit$ = \
  $PassiiviNeljasTA$ $VAPartisiippi$ $VAPartisiippiSijat$ |\
  $TPassiiviNeljasTA$ $VAPartisiippiPl$ $VAPartisiippiSijatPl$
$VAPartisiippiTPassiivit$ = \
  $TPassiiviNeljasTA$ $VAPartisiippi$ $VAPartisiippiSijat$ |\
  $TPassiiviNeljasTA$ $VAPartisiippiPl$ $VAPartisiippiSijatPl$

$Passiivijutut$ = $PassIndikatiivi$ | $PassPreteriti$ | $PassImpv$ |\
  $PassKonditionaali$ | $PassPotentiaali$ | $EInfinitiiviPassiivi$ |\
  $NUTPassiivit$ | $VAPartisiippiPassiivit$
$TPassiivijutut$ = $TPassIndikatiivi$ | $TPassPreteriti$ | $TPassImpv$ |\
  $TPassKonditionaali$ | $TPassPotentiaali$ | $EInfinitiiviTPassiivi$ |\
  $NUTTPassiivit$ | $VAPartisiippiTPassiivit$

%-- TommiPirinen - 15 Jan 2007

Topic revision: r1 - 2007-01-15 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback