% SMOR-fi
% prototyyppi suomen kielen varsin konkatenatiivisesta morfologiasta
% kielitoimiston sanalistalla, jossa sanat on luokiteltu nykysuomen
% sanakirjaa vastaavalla luokituksella valmiiksi.
%
% Tehnyt: Tommi A. Pirinen <tommi.pirinen@helsinki.fi>
% GPL-lisenssin versiolla 2 levitettäväksi

$Fonologia$ = "<fono.a>"

% (map.fst) apumerkkejä, jotka eivät kuulu analyysiin tai muuhun
$taivutusluokat$ = \
  <>:[<case1><case2><case3><case4Weak><case4Strong><case5i><case5e> \
  <case6i><case6e><case7i><case7e><case7i><case7e><case7pl><case8> \
  <case9a><case9o><case10a><case10pl><case11a><case11o><case11pl> \
  <case12a><case12o><case13a><case13o><case14a><case14o><case15a> \
  <case15pl><case16pi><case16ma><case16pa><case17a><case17pl> \
  <case18a><case18pl><case19sg><case19pl><case20e><case20pl> \
  <case21><case22><case23i><case23e><case23><case24i><case24e> \
  <case24><case25mi><case25me><case25n><case25m><case26i><case26e> \
  <case26><case27si><case27de><case27t><case27te><case28si> \
  <case28ne><case28t><case28te><case29psi><case29pse><case29s> \
  <case30tsi><case30tse><case30s><case31ksi><case31hde><case31h> \
  <case31hte><case32r><case32re><case33n><case33me><case34n> \
  <case34ma><case35n><case35ma><case35pl><case36n><case36mma> \
  <case36mpa><case36pl><case37n><case37mma><case37mpa><case37pl> \
  <case38nen><case38se><case38s><case39s><case39kse><case39pl> \
  <case40s><case40de><case40t><case40te><case40pl><case41s> \
  <case41v><case41pl><case42s><case42he><case42pl><case43t> \
  <case43e><case43pl><case44t><case44v><case44pl><case45s> \
  <case45nne><case45t><case45nte><case45pl><case46t> \
  <case46nne><case46net><case46pl><case47nut><case47nee> \
  <case47pl><case48e><case48ee><case48et><case49l> \
  <case49le><case49lee><case49le> \
  <verb52><verb53a><verb53><verb54ta><verb54da><verb54s><verb54de> \
  <verb55ta><verb55da><verb55t><verb55s><verb55de><verb56a> \
  <verb56o><verb56e><verb57ta><verb57da><verb57s><verb57to> \
  <verb57de><verb58e><verb58><verb59nte><verb59nne><verb59ns> \
  <verb59nt><verb60hte><verb60hde><verb60ht><verb60ks><verb61i> \
  <verb61><verb62><verb63a><verb63><verb64juo><verb64jo><verb65y> \
  <verb65v><verb66s><verb67l><verb67e><verb67><verb68><verb68tse> \
  <verb68ts><verb69t><verb69tse><verb69ts><verb70st><verb70kse> \
  <verb70ks><verb70s><verb71h><verb71e><verb71k><verb72><verb72ne> \
  <verb72n><verb72t><verb73a><verb73aa><verb73n><verb73t><verb74e> \
  <verb74ea><verb74en><verb74et><verb75i><verb75ia><verb75in> \
  <verb75it><verb76ta><verb76da><verb76s><verb76n><verb76de> \
  <verb77aja><verb77aj><verb78a><adverb99sti>]
$merkit$ = <>:[<stem>]

$poistot$ = $merkit$ | $taivutusluokat$
ALPHABET = \
<>:[<stem>] [\!-\~¡-ÿ]\
<>:[<case1><case2><case3><case4Weak><case4Strong><case5i><case5e> \
  <case6i><case6e><case7i><case7e><case7i><case7e><case7pl><case8> \
  <case9a><case9o><case10a><case10pl><case11a><case11o><case11pl> \
  <case12a><case12o><case13a><case13o><case14a><case14o><case15a> \
  <case15pl><case16pi><case16ma><case16pa><case17a><case17pl> \
  <case18a><case18pl><case19sg><case19pl><case20e><case20pl> \
  <case21><case22><case23i><case23e><case23><case24i><case24e> \
  <case24><case25mi><case25me><case25n><case25m><case26i><case26e> \
  <case26><case27si><case27de><case27t><case27te><case28si> \
  <case28ne><case28t><case28te><case29psi><case29pse><case29s> \
  <case30tsi><case30tse><case30s><case31ksi><case31hde><case31h> \
  <case31hte><case32r><case32re><case33n><case33me><case34n> \
  <case34ma><case35n><case35ma><case35pl><case36n><case36mma> \
  <case36mpa><case36pl><case37n><case37mma><case37mpa><case37pl> \
  <case38nen><case38se><case38s><case39s><case39kse><case39pl> \
  <case40s><case40de><case40t><case40te><case40pl><case41s> \
  <case41v><case41pl><case42s><case42he><case42pl><case43t> \
  <case43e><case43pl><case44t><case44v><case44pl><case45s> \
  <case45nne><case45t><case45nte><case45pl><case46t> \
  <case46nne><case46net><case46pl><case47nut><case47nee> \
  <case47pl><case48e><case48ee><case48et><case49l> \
  <case49le><case49lee><case49le> \
  <verb52><verb53a><verb53><verb54ta><verb54da><verb54s><verb54de> \
  <verb55ta><verb55da><verb55t><verb55s><verb55de><verb56a> \
  <verb56o><verb56e><verb57ta><verb57da><verb57s><verb57to> \
  <verb57de><verb58e><verb58><verb59nte><verb59nne><verb59ns> \
  <verb59nt><verb60hte><verb60hde><verb60ht><verb60ks><verb61i> \
  <verb61><verb62><verb63a><verb63><verb64juo><verb64jo><verb65y> \
  <verb65v><verb66s><verb67l><verb67e><verb67><verb68><verb68tse> \
  <verb68ts><verb69t><verb69tse><verb69ts><verb70st><verb70kse> \
  <verb70ks><verb70s><verb71h><verb71e><verb71k><verb72><verb72ne> \
  <verb72n><verb72t><verb73a><verb73aa><verb73n><verb73t><verb74e> \
  <verb74ea><verb74en><verb74et><verb75i><verb75ia><verb75in> \
  <verb75it><verb76ta><verb76da><verb76s><verb76n><verb76de> \
  <verb77aja><verb77aj><verb78a><adverb99sti>]
% ???: kopioitu smorfin mapista. .* (...)? .* ei kyllä paljoa .*:sta poikkea.
%$Kaik$ = .*
%$Kaik2$ = .* ([\!-\~¡-ÿ] ([\!-\~¡-ÿ] | $taivutusluokat$)*)? .*

%$Kartta1$ = $Kaik$ $poistot$
%$Kartta2$ = $poistot$ $Kaik$

% Sanat tiedostosta
$Sanat$ = "mallit.lex"
%$Sanat$ = $Kartta1$ || $Sanat$ || $Kartta2$
% $Sanat$ = "kotus_sanalista.lex"

% Tässäpä sallitut parit
ALPHABET = [a-z¨¸äöé&#8217;] \
  &#720;:[aeiouyäö] \
  <case1><case2><case3><case4Weak><case4Strong><case5i><case5e> \
  <case6i><case6e><case7i><case7e><case7i><case7e><case7pl><case8> \
  <case9a><case9o><case10a><case10pl><case11a><case11o><case11pl> \
  <case12a><case12o><case13a><case13o><case14a><case14o><case15a> \
  <case15pl><case16pi><case16ma><case16pa><case17a><case17pl> \
  <case18a><case18pl><case19sg><case19pl><case20e><case20pl> \
  <case21><case22><case23i><case23e><case23><case24i><case24e> \
  <case24><case25mi><case25me><case25n><case25m><case26i><case26e> \
  <case26><case27si><case27de><case27t><case27te><case28si> \
  <case28ne><case28t><case28te><case29psi><case29pse><case29s> \
  <case30tsi><case30tse><case30s><case31ksi><case31hde><case31h> \
  <case31hte><case32r><case32re><case33n><case33me><case34n> \
  <case34ma><case35n><case35ma><case35pl><case36n><case36mma> \
  <case36mpa><case36pl><case37n><case37mma><case37mpa><case37pl> \
  <case38nen><case38se><case38s><case39s><case39kse><case39pl> \
  <case40s><case40de><case40t><case40te><case40pl><case41s> \
  <case41v><case41pl><case42s><case42he><case42pl><case43t> \
  <case43e><case43pl><case44t><case44v><case44pl><case45s> \
  <case45nne><case45t><case45nte><case45pl><case46t> \
  <case46nne><case46net><case46pl><case47nut><case47nee> \
  <case47pl><case48e><case48ee><case48et><case49l> \
  <case49le><case49lee><case49le> \
  <verb52><verb53a><verb53><verb54ta><verb54da><verb54s><verb54de> \
  <verb55ta><verb55da><verb55t><verb55s><verb55de><verb56a> \
  <verb56o><verb56e><verb57ta><verb57da><verb57s><verb57to> \
  <verb57de><verb58e><verb58><verb59nte><verb59nne><verb59ns> \
  <verb59nt><verb60hte><verb60hde><verb60ht><verb60ks><verb61i> \
  <verb61><verb62><verb63a><verb63><verb64juo><verb64jo><verb65y> \
  <verb65v><verb66s><verb67l><verb67e><verb67><verb68><verb68tse> \
  <verb68ts><verb69t><verb69tse><verb69ts><verb70st><verb70kse> \
  <verb70ks><verb70s><verb71h><verb71e><verb71k><verb72><verb72ne> \
  <verb72n><verb72t><verb73a><verb73aa><verb73n><verb73t><verb74e> \
  <verb74ea><verb74en><verb74et><verb75i><verb75ia><verb75in> \
  <verb75it><verb76ta><verb76da><verb76s><verb76n><verb76de> \
  <verb77aja><verb77aj><verb78a><adverb99sti> \
  <sg><pl><1sg><2sg><3sg><1pl><2pl><3pl><4pss> \
  <nom><gen><acc> \
  <ess><tra><ine><ela><ill><ade><abl><all><ins><cmt><abe> \
  <pres><pret> <posv><impv><cond><potn> \
  <pos><cmp><sup> \
  <lat> \
  <harvinainen>

#include "taivutus.fst"

% Alileksikkoja tehdään jatkeluokkien tai muun kätevän tavan sijaan vääntämällä
% säännöllisiä täsmäyksiä satunnaisiin merkkeihin? (ks. Schmid et al. 2004)
$Subst1$ = $Sanat$ || <stem> .* <case1>
$Subst2$ = $Sanat$ || <stem> .* <case2> 
$Subst3$ = $Sanat$ || <stem> .* <case3>
$Subst4Weak$ = $Sanat$ || <stem> .* <case4Weak>
$Subst4Strong$ = $Sanat$ || <stem> .* <case4Strong>
$Subst5i$ = $Sanat$ || <stem> .* <case5i>
$Subst5e$ = $Sanat$ || <stem> .* <case5e>
$Subst6i$ = $Sanat$ || <stem> .* <case6i>
$Subst6e$ = $Sanat$ || <stem> .* <case6e>
$Subst7i$ = $Sanat$ || <stem> .* <case7i>
$Subst7e$ = $Sanat$ || <stem> .* <case7e>
$Subst7pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case7pl>
$Subst8$ = $Sanat$ || <stem> .* <case8>
$Subst9a$ = $Sanat$ || <stem> .* <case9a>
$Subst9o$ = $Sanat$ || <stem> .* <case9o>
$Subst10a$ = $Sanat$ || <stem> .* <case10a>
$Subst10pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case10pl>
$Subst11a$ = $Sanat$ || <stem> .* <case11a>
$Subst11o$ = $Sanat$ || <stem> .* <case11o>
$Subst11pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case11pl>
$Subst12a$ = $Sanat$ || <stem> .* <case12a>
$Subst12o$ = $Sanat$ || <stem> .* <case12o>
$Subst13a$ = $Sanat$ || <stem> .* <case13a>
$Subst13o$ = $Sanat$ || <stem> .* <case13o>
$Subst14a$ = $Sanat$ || <stem> .* <case14a>
$Subst14o$ = $Sanat$ || <stem> .* <case14o>
$Subst15a$ = $Sanat$ || <stem> .* <case15a>
$Subst15pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case15pl>
$Subst16mpi$ = $Sanat$ || <stem> .* <case16mpi>
$Subst16mma$ = $Sanat$ || <stem> .* <case16mma>
$Subst16mpa$ = $Sanat$ || <stem> .* <case16mpa>
$Subst16mm$ = $Sanat$ || <stem> .* <case16mm>
$Subst16mp$ = $Sanat$ || <stem> .* <case16mp>
$Subst17a$ = $Sanat$ || <stem> .* <case17a>
$Subst17pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case17pl>
$Subst18a$ = $Sanat$ || <stem> .* <case18a>
$Subst18pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case18pl>
$Subst19sg$ = $Sanat$ || <stem> .* <case19sg>
$Subst19pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case19pl>
$Subst20e$ = $Sanat$ || <stem> .* <case20e>
$Subst20pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case20pl>
$Subst21$ = $Sanat$ || <stem> .* <case21>
$Subst22$ = $Sanat$ || <stem> .* <case22>
$Subst23i$ = $Sanat$ || <stem> .* <case23i>
$Subst23e$ = $Sanat$ || <stem> .* <case23e>
$Subst23$ = $Sanat$ || <stem> .* <case23>
$Subst24i$ = $Sanat$ || <stem> .* <case24i>
$Subst24e$ = $Sanat$ || <stem> .* <case24e>
$Subst24$ = $Sanat$ || <stem> .* <case24>
$Subst25mi$ = $Sanat$ || <stem> .* <case25mi>
$Subst25me$ = $Sanat$ || <stem> .* <case25me>
$Subst25n$ = $Sanat$ || <stem> .* <case25n>
$Subst25m$ = $Sanat$ || <stem> .* <case25m>
$Subst26i$ = $Sanat$ || <stem> .* <case26i>
$Subst26e$ = $Sanat$ || <stem> .* <case26e>
$Subst26$ = $Sanat$ || <stem> .* <case26>
$Subst27si$ = $Sanat$ || <stem> .* <case27si>
$Subst27de$ = $Sanat$ || <stem> .* <case27de>
$Subst27t$ = $Sanat$ || <stem> .* <case27t>
$Subst27te$ = $Sanat$ || <stem> .* <case27te>
$Subst27s$ = $Sanat$ || <stem> .* <case27s>
$Subst28nsi$ = $Sanat$ || <stem> .* <case28nsi>
$Subst28nne$ = $Sanat$ || <stem> .* <case28nne>
$Subst28ns$ = $Sanat$ || <stem> .* <case28ns>
$Subst28nt$ = $Sanat$ || <stem> .* <case28nt>
$Subst28nte$ = $Sanat$ || <stem> .* <case28nte>
$Subst29psi$ = $Sanat$ || <stem> .* <case29psi>
$Subst29pse$ = $Sanat$ || <stem> .* <case29pse>
$Subst29ps$ = $Sanat$ || <stem> .* <case29ps>
$Subst29s$ = $Sanat$ || <stem> .* <case29s>
$Subst30tsi$ = $Sanat$ || <stem> .* <case30tsi>
$Subst30tse$ = $Sanat$ || <stem> .* <case30tse>
$Subst30ts$ = $Sanat$ || <stem> .* <case30ts>
$Subst30s$ = $Sanat$ || <stem> .* <case30s>
$Subst31ksi$ = $Sanat$ || <stem> .* <case31ksi>
$Subst31hde$ = $Sanat$ || <stem> .* <case31hde>
$Subst31ks$ = $Sanat$ || <stem> .* <case32ks>
$Subst31h$ = $Sanat$ || <stem> .* <case31h>
$Subst31hte$ = $Sanat$ || <stem> .* <case31hte>
$Subst32r$ = $Sanat$ || <stem> .* <case32r>
$Subst32re$ = $Sanat$ || <stem> .* <case32re>
$Subst33n$ = $Sanat$ || <stem> .* <case33n>
$Subst33me$ = $Sanat$ || <stem> .* <case33me>
$Subst33m$ = $Sanat$ || <stem> .* <case33m>
$Subst34n$ = $Sanat$ || <stem> .* <case34n>
$Subst34ma$ = $Sanat$ || <stem> .* <case34ma>
$Subst34m$ = $Sanat$ || <stem> .* <case34m>
$Subst35mmin$ = $Sanat$ || <stem> .* <case35mmin>
$Subst35mpima$ = $Sanat$ || <stem> .* <case35mpima>
$Subst35mpim$ = $Sanat$ || <stem> .* <case35mpim>
$Subst36n$ = $Sanat$ || <stem> .* <case36mmin>
$Subst36mma$ = $Sanat$ || <stem> .* <case36mma>
$Subst36mpa$ = $Sanat$ || <stem> .* <case36mpa>
$Subst36mm$ = $Sanat$ || <stem> .* <case36mm>
$Subst36mp$ = $Sanat$ || <stem> .* <case36mp>
$Subst37n$ = $Sanat$ || <stem> .* <case37n>
$Subst37mma$ = $Sanat$ || <stem> .* <case37mma>
$Subst37mpa$ = $Sanat$ || <stem> .* <case37mpa>
$Subst37mm$ = $Sanat$ || <stem> .* <case37mm>
$Subst37mp$ = $Sanat$ || <stem> .* <case37mp>
$Subst38nen$ = $Sanat$ || <stem> .* <case38nen>
$Subst38se$ = $Sanat$ || <stem> .* <case38se>
$Subst38s$ = $Sanat$ || <stem> .* <case38s>
$Subst39s$ = $Sanat$ || <stem> .* <case39s>
$Subst39kse$ = $Sanat$ || <stem> .* <case39kse>
$Subst39ks$ = $Sanat$ || <stem> .* <case39ks>
$Subst40s$ = $Sanat$ || <stem> .* <case40s>
$Subst40de$ = $Sanat$ || <stem> .* <case40de>
$Subst40t$ = $Sanat$ || <stem> .* <case40t>
$Subst40te$ = $Sanat$ || <stem> .* <case40te>
$Subst40ks$ = $Sanat$ || <stem> .* <case40ks>
$Subst41s$ = $Sanat$ || <stem> .* <case41s>
$Subst41v$ = $Sanat$ || <stem> .* <case41v>
$Subst41$ = $Sanat$ || <stem> .* <case41>
$Subst42s$ = $Sanat$ || <stem> .* <case42s>
$Subst42he$ = $Sanat$ || <stem> .* <case42he>
$Subst42pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case42pl>
$Subst43t$ = $Sanat$ || <stem> .* <case43t>
$Subst43e$ = $Sanat$ || <stem> .* <case43e>
$Subst43pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case43pl>
$Subst44t$ = $Sanat$ || <stem> .* <case44t>
$Subst44v$ = $Sanat$ || <stem> .* <case44v>
$Subst44pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case44pl>
$Subst45ns$ = $Sanat$ || <stem> .* <case45ns>
$Subst45nne$ = $Sanat$ || <stem> .* <case45nne>
$Subst45s$ = $Sanat$ || <stem> .* <case45s>
$Subst45t$ = $Sanat$ || <stem> .* <case45t>
$Subst45nte$ = $Sanat$ || <stem> .* <case45nte>
$Subst45pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case45pl>
$Subst46ns$ = $Sanat$ || <stem> .* <case46ns>
$Subst46t$ = $Sanat$ || <stem> .* <case46t>
$Subst46nne$ = $Sanat$ || <stem> .* <case46nne>
$Subst46nte$ = $Sanat$ || <stem> .* <case46net>
$Subst46pl$ = $Sanat$ || <stem> .* <case46pl>
$Subst47nut$ = $Sanat$ || <stem> .* <case47nut>
$Subst47nee$ = $Sanat$ || <stem> .* <case47nee>
$Subst47ne$ = $Sanat$ || <stem> .* <case47ne>
$Subst48e$ = $Sanat$ || <stem> .* <case48e>
$Subst48ee$ = $Sanat$ || <stem> .* <case48ee>
$Subst48et$ = $Sanat$ || <stem> .* <case48et>
$Subst49l$ = $Sanat$ || <stem> .* <case49l>
$Subst49le$ = $Sanat$ || <stem> .* <case49le>
$Subst49lee$ = $Sanat$ || <stem> .* <case49lee>
$Subst49le$ = $Sanat$ || <stem> .* <case49le>
% 50 ja 51 ovat erilaisia yhdyssanaluokkia:
% 50 isoäiti, 51 nuoripari
% missä 50 tarvitsee taivutusluokan jälkiosasta (so. äiti<case5*>) ja 
% 51 taivutusluokan molemmista (so. nuori<case5*>pari<case5*>)
$Verb52$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb52>
$Verb53a$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb53a>
$Verb53$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb53>
$Verb53e$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb53e>
$Verb54ta$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb54ta>
$Verb54da$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb54da>
$Verb54s$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb54s>
$Verb54de$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb54de>
$Verb55ta$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb55ta>
$Verb55da$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb55da>
$Verb55t$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb55t>
$Verb55s$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb55s>
$Verb55de$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb55de>
$Verb56a$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb56a>
$Verb56o$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb56o>
$Verb56e$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb56e>
$Verb57ta$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb57ta>
$Verb57da$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb57da>
$Verb57s$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb57s>
$Verb57to$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb57to>
$Verb57de$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb57de>
$Verb57te$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb57te>
$Verb58e$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb58e>
$Verb58$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb58>
$Verb59nte$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb59nte>
$Verb59nne$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb59nne>
$Verb59ns$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb59ns>
$Verb59nt$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb59nt>
$Verb60hte$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb60hte>
$Verb60hde$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb60hde>
$Verb60ht$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb60ht>
$Verb60ks$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb60ks>
$Verb61i$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb61i>
$Verb61$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb61>
$Verb62i$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb62i>
$Verb62$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb62>
$Verb63a$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb63a>
$Verb63$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb63>
$Verb64juo$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb64juo>
$Verb64jo$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb64jo>
$Verb65y$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb65y>
$Verb65v$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb65v>
$Verb66s$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb66s>
$Verb66se$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb66se>
$Verb67l$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb67l>
$Verb67e$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb67e>
$Verb67$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb67>
$Verb68$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb68>
$Verb68i$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb68i>
$Verb68itse$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb68tse>
$Verb68its$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb68ts>
$Verb69$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb69>
$Verb69t$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb69t>
$Verb69tse$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb69tse>
$Verb69ts$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb69ts>
$Verb69n$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb69n>
$Verb70st$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb70st>
$Verb70kse$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb70kse>
$Verb70ks$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb70ks>
$Verb70s$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb70s>
$Verb71h$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb71h>
$Verb71e$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb71e>
$Verb71k$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb71k>
$Verb71$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb71>
$Verb71ke$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb71ke>
$Verb72$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb72>
$Verb72e$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb72e>
$Verb72ene$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb72ene>
$Verb72en$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb72en>
$Verb72et$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb72et>
$Verb73$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb73>
$Verb73a$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb73a>
$Verb73s$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb73s>
$Verb73n$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb73n>
$Verb73t$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb73t>
$Verb74$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb74e>
$Verb74a$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb74a>
$Verb74s$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb74s>
$Verb74n$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb74n>
$Verb74t$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb74t>
$Verb75$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb75>
$Verb75a$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb75a>
$Verb75n$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb75n>
$Verb75t$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb75t>
$Verb75s$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb75s>
$Verb76ta$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb76ta>
$Verb76da$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb76da>
$Verb76s$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb76s>
$Verb76n$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb76n>
$Verb76de$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb76de>
$Verb77aja$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb77aja>
$Verb77aj$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb77aj>
$Verb78$ = $Sanat$ || <stem> .* <verb78>
%99 Sana on taipumaton tai vaillinaisesti taipuva.
$Adverb99sti$ = $Sanat$ || .* <adverb99sti>

% Taivutus
ALPHABET = [a-z¨¸äöé&#8217;] \
  &#720;:[aeiouyäö] \
  <a~ä> <o~ö> <k~jv0> <t~dlrn0> <p~vm0> <n&#8592;ass> \
  <stem>:<> \
  [<case1><case2><case3><case4Weak><case4Strong><case5i><case5e> \
  <case6i><case6e><case7i><case7e><case7i><case7e><case7pl><case8> \
  <case9a><case9o><case10a><case10pl><case11a><case11o><case11pl> \
  <case12a><case12o><case13a><case13o><case14a><case14o><case15a> \
  <case15pl><case16pi><case16ma><case16pa><case17a><case17pl> \
  <case18a><case18pl><case19sg><case19pl><case20e><case20pl> \
  <case21><case22><case23i><case23e><case23><case24i><case24e> \
  <case24><case25mi><case25me><case25n><case25m><case26i><case26e> \
  <case26><case27si><case27de><case27t><case27te><case28si> \
  <case28ne><case28t><case28te><case29psi><case29pse><case29s> \
  <case30tsi><case30tse><case30s><case31ksi><case31hde><case31h> \
  <case31hte><case32r><case32re><case33n><case33me><case34n> \
  <case34ma><case35n><case35ma><case35pl><case36n><case36mma> \
  <case36mpa><case36pl><case37n><case37mma><case37mpa><case37pl> \
  <case38nen><case38se><case38s><case39s><case39kse><case39pl> \
  <case40s><case40de><case40t><case40te><case40pl><case41s> \
  <case41v><case41pl><case42s><case42he><case42pl><case43t> \
  <case43e><case43pl><case44t><case44v><case44pl><case45s> \
  <case45nne><case45t><case45nte><case45pl><case46t> \
  <case46nne><case46net><case46pl><case47nut><case47nee> \
  <case47pl><case48e><case48ee><case48et><case49l> \
  <case49le><case49lee><case49le>]:<> \
  [<verb52><verb53a><verb53><verb54ta><verb54da><verb54s><verb54de> \
  <verb55ta><verb55da><verb55t><verb55s><verb55de><verb56a> \
  <verb56o><verb56e><verb57ta><verb57da><verb57s><verb57to> \
  <verb57de><verb58e><verb58><verb59nte><verb59nne><verb59ns> \
  <verb59nt><verb60hte><verb60hde><verb60ht><verb60ks><verb61i> \
  <verb61><verb62><verb63a><verb63><verb64juo><verb64jo><verb65y> \
  <verb65v><verb66s><verb67l><verb67e><verb67><verb68><verb68tse> \
  <verb68ts><verb69t><verb69tse><verb69ts><verb70st><verb70kse> \
  <verb70ks><verb70s><verb71h><verb71e><verb71k><verb72><verb72ne> \
  <verb72n><verb72t><verb73a><verb73aa><verb73n><verb73t><verb74e> \
  <verb74ea><verb74en><verb74et><verb75i><verb75ia><verb75in> \
  <verb75it><verb76ta><verb76da><verb76s><verb76n><verb76de> \
  <verb77aja><verb77aj><verb78a>]:<> \
  [<adverb99sti>]:<adverb> \
  [<sg><pl><1sg><2sg><3sg><1pl><2pl><3pl><4pss>]:<> \
  [<nom><gen><acc>]:<> \
  [<ess><tra><ine><ela><ill><ade><abl><all><ins><cmt><abe>]:<> \
  [<pres><pret> <posv><impv><cond><potn>]:<> \
  [<pos><cmp><sup>]:<> \
  [<lat>]:<> \
  [<harvinainen>]:<>

% tämä taivutus hoidetaan valikoimalla vartaloittain taivutusmuodot
% (ks. taivutus.fst)
% valo
$Subst1Taiv$ = $Subst1$ $TavanSijat$ |\
  $Subst1$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst1$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst1$ $MonPartitiiviJA$ |\
  $Subst1$ $MonGenetiiviJEN$ |\
  $Subst1$ $MonIllatiiviIHIN$
% palvelu
$Subst2Taiv$ = $Subst2$ $TavanSijat$ |\
  $Subst2$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst2$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst2$ $MonPartitiiviJA$ |\
  $Subst2$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst2$ $MonGenetiiviJEN$ |\
  $Subst2$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst2$ $MonIllatiiviIHIN$
% valtio
$Subst3Taiv$ = $Subst3$ $TavanSijat$ |\
  $Subst3$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst3$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst3$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst3$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst3$ $MonIllatiiviIHIN$
% laatikko
$Subst4Taiv$ = $Subst4Strong$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst4Weak$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst4Strong$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst4Strong$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst4Strong$ $MonPartitiiviJA$ |\
  $Subst4Weak$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst4Strong$ $MonGenetiiviJEN$ |\
  $Subst4Weak$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst4Strong$ $MonIllatiiviIHIN$ |\
  $Subst4Weak$ $MonIllatiiviIHIN$
% risti
$Subst5Taiv$ = $Subst5i$ $TavanYks$ |\
  $Subst5i$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst5e$ $AdverbiaalitMon$ |\
  $Subst5i$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst5i$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst5e$ $MonPartitiiviJA$ |\
  $Subst5i$ $MonGenetiiviEN$ |\
  $Subst5e$ $MonIllatiiviIHIN$
% paperi
$Subst6Taiv$ = $Subst6i$ $TavanYks$ |\
  $Subst6i$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst6e$ $AdverbiaalitMon$ |\
  $Subst6i$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst6i$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst6e$ $MonPartitiiviJA$ |\
  $Subst6e$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst6i$ $MonGenetiiviEN$ |\
  $Subst6e$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst6e$ $MonIllatiiviIHIN$
% ovi
$Subst7Taiv$ = $Subst7i$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst7e$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst7e$ $YksGenetiiviAkkusatiivi$ |\
  $Subst7e$ $AdverbiaalitYks$ |\
  $Subst7pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst7e$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst7e$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst7pl$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst7pl$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst7pl$ $MonIllatiiviIIN$
% nalle
$Subst8Taiv$ = $Subst8$ $TavanSijat$ |\
  $Subst8$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst8$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst8$ $MonPartitiiviJA$ |\
  $Subst8$ $MonGenetiiviJEN$ |\
  $Subst8$ $MonIllatiiviIHIN$
% kala
$Subst9Taiv$ = $Subst9a$ $TavanYks$ |\
  $Subst9a$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst9a$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst9o$ $TavanMon$ |\
  $Subst9a$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst9a$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst9o$ $MonPartitiiviJA$ |\
  $Subst9o$ $MonGenetiiviJEN$ |\
  $Subst9o$ $MonIllatiiviIHIN$
% koira
$Subst10Taiv$ = $Subst10a$ $TavanYks$ |\
  $Subst10a$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst10a$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst10pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst10a$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst10a$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst10pl$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst10pl$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst10pl$ $MonIllatiiviIIN$
% omena
$Subst11Taiv$ = $Subst11a$ $TavanYks$ |\
  $Subst11a$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst11a$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst11o$ $TavanMon$ |\
  $Subst11pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst11a$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst11a$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst11o$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst11pl$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst11o$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst11pl$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst11o$ $MonIllatiiviIHIN$ |\
  $Subst11pl$ $MonIllatiiviIIN$
% kulkija
$Subst12Taiv$ = $Subst12a$ $TavanYks$ |\
  $Subst12a$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst12a$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst12o$ $TavanMon$ |\
  $Subst12a$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst12a$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst12o$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst12o$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst12o$ $MonIllatiiviIHIN$
% katiska'
$Subst13Taiv$ = $Subst13a$ $TavanYks$ |\
  $Subst13a$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst13a$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst13o$ $TavanMon$ |\
  $Subst13a$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst13a$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst13o$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst13o$ $MonPartitiiviJA$ |\
  $Subst13o$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst13o$ $MonGenetiiviJEN$ |\
  $Subst13o$ $MonIllatiiviIHIN$
% solakka (TODO: heikko-vahva?)
$Subst14Taiv$ = $Subst14a$ $TavanYks$ |\
  $Subst14a$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst14a$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst14o$ $TavanMon$ |\
  $Subst14a$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst14a$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst14o$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst14o$ $MonPartitiiviJA$ |\
  $Subst14o$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst14o$ $MonGenetiiviJEN$ |\
  $Subst14o$ $MonIllatiiviIHIN$
% korkea
$Subst15Taiv$ = $Subst15a$ $TavanYks$ |\
  $Subst15a$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst15a$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst15pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst15a$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst15a$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst15a$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst15pl$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst15pl$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst15pl$ $MonIllatiiviISIIN$ |\
  $Subst15pl$ $MonIllatiiviIHIN$
% vanhempi
$Subst16Taiv$ = $Subst16mpa$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst16mma$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst16mpi$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst16mma$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst16mm$ $TavanMon$ |\
  $Subst16mpa$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst16mpa$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst16mp$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst16mp$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst16mp$ $MonIllatiiviIIN$
% vapaa
$Subst17Taiv$ = $Subst17a$ $TavanYks$ |\
  $Subst17a$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst17a$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst17pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst17a$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst17a$ $YksIllatiiviSEEN$ |\
  $Subst17pl$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst17pl$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst17pl$ $MonIllatiiviISIIN$
% maa
$Subst18Taiv$ = $Subst18a$ $TavanYks$ |\
  $Subst18a$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst18a$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst18pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst18a$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst18a$ $YksIllatiiviSEEN$ |\
  $Subst18pl$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst18pl$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst18pl$ $MonIllatiiviIHIN$
% suo
$Subst19Taiv$ = $Subst19sg$ $TavanYks$ |\
  $Subst19sg$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst19sg$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst19pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst19sg$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst19sg$ $YksIllatiiviHVN$ |\
  $Subst19pl$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst19pl$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst19pl$ $MonIllatiiviIHIN$
% filee
$Subst20Taiv$ = $Subst20e$ $TavanYks$ |\
  $Subst20e$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst20e$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst20pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst20e$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst20e$ $YksIllatiiviSEEN$ |\
  $Subst20pl$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst20pl$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst20pl$ $MonIllatiiviISIIN$
% rosé
$Subst21Taiv$ = $Subst21$ $TavanYks$ |\
  $Subst21$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst21$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst21$ $TavanMon$ |\
  $Subst21$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst21$ $YksIllatiiviSEEN$ |\
  $Subst21$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst21$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst21$ $MonIllatiiviISIIN$
% parfait: FIXME: Yksikön illatiivin tunnusta ei voi tietää
% esim: parfait&#8217;hen, show&#8217;hun
$Subst22Taiv$ = $Subst22$ &#8217; $TavanYks$ |\
  $Subst22$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst22$ &#8217; $MonNominatiivi$ |\
  $Subst22$ &#8217; $TavanMon$ |\
  $Subst22$ &#8217; $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst22$ &#8217; $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst22$ &#8217; $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst22$ &#8217; $MonIllatiiviIHIN$
% tiili
$Subst23Taiv$ = $Subst23e$ $TavanYks$ |\
  $Subst23i$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst23e$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst23$ $TavanMon$ |\
  $Subst23$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst23e$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst23$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst23$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst23$ $MonIllatiiviIIN$
% uni
$Subst24Taiv$ = $Subst24e$ $TavanYks$ |\
  $Subst24i$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst24e$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst24$ $TavanMon$ |\
  $Subst24$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst24e$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst24$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst24$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst24$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst24$ $MonIllatiiviIIN$
% toimi
$Subst25Taiv$ = $Subst25me$ $TavanYks$ |\
  $Subst25mi$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst25me$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst25m$ $TavanMon$ |\
  $Subst25n$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst25me$ $YksPartitiiviA$ |\
  $Subst25me$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst25m$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst25m$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst25n$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst25m$ $MonIllatiiviIIN$
% pieni (myös ri li)
$Subst26Taiv$ = $Subst26e$ $TavanYks$ |\
  $Subst26i$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst26e$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst26$ $TavanMon$ |\
  $Subst26$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst26e$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst26$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst26$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst26$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst26$ $MonIllatiiviIIN$
% käsi
$Subst27Taiv$ = $Subst27te$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst27de$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst27si$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst27de$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst27s$ $TavanMon$ |\
  $Subst27t$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst27te$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst27s$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst27s$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst27t$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst27s$ $MonIllatiiviIIN$
% kynsi
$Subst28Taiv$ = $Subst28nte$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst28nne$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst28nsi$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst28nne$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst28ns$ $TavanMon$ |\
  $Subst28nt$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst28nte$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst28ns$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst28nt$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst28ns$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst28ns$ $MonIllatiiviIIN$
% lapsi
$Subst29Taiv$ = $Subst29pse$ $TavanYks$ |\
  $Subst29psi$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst29pse$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst29ps$ $TavanMon$ |\
  $Subst29s$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst29pse$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst29ps$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst29s$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst29ps$ $MonIllatiiviIIN$
% veitsi
$Subst30Taiv$ = $Subst30tse$ $TavanYks$ |\
  $Subst30tsi$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst30tse$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst30ts$ $TavanMon$ |\
  $Subst30s$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst30tse$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst30ts$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst30s$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst30ts$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst30ts$ $MonIllatiiviIIN$
% kaksi
$Subst31Taiv$ = $Subst31hde$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst31hte$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst31ksi$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst31hde$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst31ks$ $TavanMon$ |\
  $Subst31h$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst31hte$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst31ks$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst31ks$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst31ks$ $MonIllatiiviIIN$ 
% sisar
$Subst32Taiv$ = $Subst32re$ $TavanYks$ |\
  $Subst32r$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst32re$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst32r$ $TavanMon$ |\
  $Subst32r$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst32re$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst32r$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst32r$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst32r$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst32r$ $MonIllatiiviIIN$
% kytkin
$Subst33Taiv$ = $Subst33me$ $TavanYks$ |\
  $Subst33n$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst33me$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst33m$ $TavanMon$ |\
  $Subst33n$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst33me$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst33m$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst33n$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst33m$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst33m$ $MonIllatiiviIIN$
% onneton
$Subst34Taiv$ = $Subst34ma$ $TavanYks$ |\
  $Subst34n$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst34ma$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst34m$ $TavanMon$ |\
  $Subst34n$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst34ma$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst34m$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst34m$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst34m$ $MonIllatiiviIIN$
% lämmin
$Subst35Taiv$ = $Subst35mpima$ $TavanYks$ |\
  $Subst35mmin$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst35mpima$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst35mpim$ $TavanMon$ |\
  $Subst35mmin$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst35mpima$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst35mpim$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst35mpim$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst35mpim$ $MonIllatiiviIIN$
% sisin
$Subst36Taiv$ = $Subst36mma$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst36mpa$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst36n$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst36mma$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst36mm$ $TavanMon$ |\
  $Subst36n$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst36mpa$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst36mp$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst36mp$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst36n$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst36mp$ $MonIllatiiviIIN$
% vasen
$Subst37Taiv$ = $Subst37mma$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst37mpa$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst37n$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst37mma$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst37mm$ $TavanMon$ |\
  $Subst37n$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst37mpa$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst37mp$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst37mp$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst37n$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst37mp$ $MonIllatiiviIIN$
% nainen
$Subst38Taiv$ = $Subst38se$ $TavanYks$ |\
  $Subst38nen$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst38se$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst38s$ $TavanMon$ |\
  $Subst38s$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst38se$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst38s$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst38s$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst38s$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst38s$ $MonIllatiiviIIN$ |\
  $Subst38s$ <ctv>:<> <compound>:<>
% vastaus
$Subst39Taiv$ = $Subst39kse$ $TavanYks$ |\
  $Subst39s$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst39kse$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst39ks$ $TavanMon$ |\
  $Subst39s$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst39kse$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst39ks$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst39ks$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst39s$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst39ks$ $MonIllatiiviIIN$
% kalleus
$Subst40Taiv$ = $Subst40de$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst40te$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst40s$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst40de$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst40ks$ $TavanMon$ |\
  $Subst40t$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst40te$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst40ks$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst40ks$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst40ks$ $MonIllatiiviIIN$
% vieras
$Subst41Taiv$ = $Subst41v$ $TavanYks$ |\
  $Subst41s$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst41v$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst41$ $TavanMon$ |\
  $Subst41s$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst41v$ $YksIllatiiviSEEN$ |\
  $Subst41$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst41$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst41$ $MonIllatiiviISIIN$
% mies
$Subst42Taiv$ = $Subst42he$ $TavanYks$ |\
  $Subst42s$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst42he$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst42pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst42s$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst42he$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst42pl$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst42s$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst42pl$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst42pl$ $MonIllatiiviIIN$
% ohut
$Subst43Taiv$ = $Subst43e$ $TavanYks$ |\
  $Subst43t$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst43e$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst43pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst43t$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst43e$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst43pl$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst43pl$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst43pl$ $MonIllatiiviIHIN$ |\
  $Subst43pl$ $MonIllatiiviISIIN$
% kevät
$Subst44Taiv$ = $Subst44v$ $TavanYks$ |\
  $Subst44t$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst44v$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst44pl$ $TavanMon$ |\
  $Subst44t$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst44v$ $YksIllatiiviSEEN$ |\
  $Subst44pl$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst44pl$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst44pl$ $MonIllatiiviISIIN$
% kahdeksas
$Subst45Taiv$ = $Subst45nne$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst45nte$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst45s$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst45nne$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst45ns$ $TavanMon$ |\
  $Subst45t$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst45nte$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst45ns$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst45ns$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst45ns$ $MonIllatiiviIIN$
% tuhat
$Subst46Taiv$ = $Subst46nne$ $TavanHeikot$ |\
  $Subst46nte$ $TavanVahvat$ |\
  $Subst46t$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst46nne$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst46ns$ $TavanMon$ |\
  $Subst46t$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst46nte$ $YksIllatiiviVN$ |\
  $Subst46ns$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst46ns$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst46ns$ $MonIllatiiviIIN$
% kuollut
$Subst47Taiv$ = $Subst47nee$ $TavanYks$ |\
  $Subst47nut$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst47nee$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst47ne$ $TavanMon$ |\
  $Subst47nut$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst47nee$ $YksIllatiiviSEEN$ |\
  $Subst47ne$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst47ne$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst47ne$ $MonIllatiiviISIIN$
% hame
$Subst48Taiv$ = $Subst48ee$ $TavanYks$ |\
  $Subst48e$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst48ee$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst48e$ $TavanMon$ |\
  $Subst48e$ $YksPartitiiviTTA$ |\
  $Subst48ee$ $YksIllatiiviSEEN$ |\
  $Subst48e$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst48e$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst48e$ $MonIllatiiviISIIN$ |\
  $Subst48e$ $MonIllatiiviIHIN$
% askele
$Subst49Taiv$ = $Subst49le$ $TavanYks$ |\
  $Subst49lee$ $TavanYks$ |\
  $Subst49l$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst49le$ $YksNominatiivi$ |\
  $Subst49le$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst49lee$ $MonNominatiivi$ |\
  $Subst49l$ $TavanMon$ |\
  $Subst49le$ $TavanMon$ |\
  $Subst49l$ $YksPartitiiviTA$ |\
  $Subst49le$ $YksPartitiiviTTA$ |\
  $Subst49lee$ $YksIllatiiviSEEN$ |\
  $Subst49l$ $MonPartitiiviIA$ |\
  $Subst49le$ $MonPartitiiviITA$ |\
  $Subst49l$ $MonGenetiiviTEN$ |\
  $Subst49l$ $MonGenetiiviIEN$ |\
  $Subst49le$ $MonGenetiiviIxEN$ |\
  $Subst49l$ $MonIllatiiviIIN$ |\
  $Subst49le$ $MonIllatiiviIHIN$ |\
  $Subst49le$ $MonIllatiiviISIIN$
% nuoripari, isoäiti
% 50 51
% VERBIT:
% sanoa
$Verb52Taiv$ = $Verb52$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb52$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb52$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb52$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb52$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb52$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb52$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb52$ $TPassiivijutut$
% muistaa
$Verb53Taiv$ = $Verb53a$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb53a$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb53$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb53a$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb53a$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb53a$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb53a$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb53e$ $TPassiivijutut$
% huutaa
$Verb54Taiv$ = $Verb54da$ $AktIndHeikot$ |\
  $Verb54ta$ $AktIndVahvat$ |\
  $Verb54ta$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb54s$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb54ta$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb54ta$ $AktImpvVahvat$ |\
  $Verb54da$ $AktImpvHeikot$ |\
  $Verb54ta$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb54de$ $TPassiivijutut$
% soutaa
$Verb55Taiv$ = $Verb55da$ $AktIndHeikot$ |\
  $Verb55ta$ $AktIndVahvat$ |\
  $Verb55ta$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb55s$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb55t$ $Indikatiivi$ $Preteriti$ $YksKolmas$ |\
  $Verb55ta$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb55ta$ $AktImpvVahvat$ |\
  $Verb55da$ $AktImpvHeikot$ |\
  $Verb55ta$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb55de$ $TPassiivijutut$
% kaivaa
$Verb56Taiv$ = $Verb56a$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb56a$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb56o$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb56a$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb56a$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb56a$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb56a$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb56e$ $TPassiivijutut$
% saartaa
$Verb57Taiv$ = $Verb57ta$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb57ta$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb57to$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb57s$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb57ta$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb57ta$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb57ta$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb57ta$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb57te$ $TPassiivijutut$
% laskea
$Verb58Taiv$ = $Verb58e$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb58e$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb58$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb58$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb58e$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb58e$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb58e$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb58e$ $TPassiivijutut$
% tuntea
$Verb59Taiv$ = $Verb59nne$ $AktIndHeikot$ |\
  $Verb59nte$ $AktIndVahvat$ |\
  $Verb59nte$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb59ns$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb59nt$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb59nte$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb59nte$ $AktImpvVahvat$ |\
  $Verb59nne$ $AktImpvHeikot$ |\
  $Verb59nte$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb59nne$ $TPassiivijutut$
% lähteä
$Verb60Taiv$ = $Verb60hde$ $AktIndHeikot$ |\
  $Verb60hte$ $AktIndVahvat$ |\
  $Verb60hte$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb60ht$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb60ks$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb60ht$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb60hte$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb60hte$ $AktImpvVahvat$ |\
  $Verb60hde$ $AktImpvHeikot$ |\
  $Verb60hte$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb60hde$ $TPassiivijutut$
% sallia
$Verb61Taiv$ = $Verb61i$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb61i$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb61$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb61$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb61i$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb61i$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb61i$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb61i$ $TPassiivijutut$
% voida
$Verb62Taiv$ = $Verb62i$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb62i$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmas$ |\
  $Verb62$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb62$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb62i$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb62i$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb62i$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb62i$ $Passiivijutut$
% saada
$Verb63Taiv$ = $Verb63a$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb63a$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmas$ |\
  $Verb63$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb63$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb63a$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb63a$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb63a$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb63a$ $Passiivijutut$
% juoda
$Verb64Taiv$ = $Verb64juo$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb64juo$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmas$ |\
  $Verb64jo$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb64jo$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb64juo$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb64juo$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb64juo$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb64juo$ $Passiivijutut$
% käydä
$Verb65Taiv$ = $Verb65y$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb65y$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmas$ |\
  $Verb65v$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb65v$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb65y$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb65y$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb65y$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb65y$ $Passiivijutut$
% rohkaista
$Verb66Taiv$ = $Verb66se$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb66se$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb66s$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb66s$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb66s$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb66s$ $AktImpvVahvat$ |\
  $Verb66se$ $AktImpvHeikot$ |\
  $Verb66s$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb66s$ $Passiivijutut$
% tulla
$Verb67Taiv$ = $Verb67e$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb67e$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb67$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb67$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb67$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb67$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb67$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb67$ $Passiivijutut$
% tupakoida
$Verb68Taiv$ = $Verb68i$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb68i$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmas$ |\
  $Verb68$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb68$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb68i$ $Potentiaali$ |\
  $Verb68i$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb68i$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb68i$ $Passiivijutut$ |\
  $Verb68itse$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb68itse$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb68its$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb68its$ $Konditionaalit$
% valita
$Verb69Taiv$ = $Verb69tse$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb69tse$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb69ts$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb69ts$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb69n$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb69t$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb69n$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb69$ $TPassiivijutut$
% juosta
$Verb70Taiv$ = $Verb70kse$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb70kse$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb70ks$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb70ks$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb70s$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb70s$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb70s$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb70s$ $Passiivijutut$
% nähdä
$Verb71Taiv$ = $Verb71e$ $AktIndHeikot$ |\
  $Verb71ke$ $AktIndVahvat$ |\
  $Verb71ke$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb71k$ $AktPretVahvat$ |\
  $Verb71$ $AktPretHeikot$ |\
  $Verb71k$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb71h$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb71h$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb71h$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb71h$ $Passiivijutut$
% vanheta
$Verb72Taiv$ = $Verb72ene$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb72ene$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb72en$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb72en$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb72en$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb72et$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb72en$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb72et$ $Passiivijutut$
% salata
$Verb73Taiv$ = $Verb73a$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb73a$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmas$ |\
  $Verb73s$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb73$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb73n$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb73t$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb73n$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb73$ $TPassiivijutut$
% katketa
$Verb74Taiv$ = $Verb74a$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb74a$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb74s$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb74a$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb74n$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb74t$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb74n$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb74t$ $Passiivijutut$
% selvitä
$Verb75Taiv$ = $Verb75a$ $AktIndikatiivit$ |\
  $Verb75a$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb75s$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb75a$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb75n$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb75t$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb75n$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb75$ $Passiivijutut$
% taitaa
$Verb76Taiv$ = $Verb76da$ $AktIndHeikot$ |\
  $Verb76ta$ $AktIndVahvat$ |\
  $Verb76ta$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb76s$ $AktPreteritit$ |\
  $Verb76ta$ $Konditionaalit$ |\
  $Verb76ta$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb76n$ $Potentiaalit$ |\
  $Verb76ta$ $Imperatiivit$ |\
  $Verb76n$ $NUTPartisiipit$ |\
  $Verb76de$ $TPassiivijutut$
% kumajaa
$Verb77Taiv$ = $Verb77aja$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb77aj$ $Indikatiivi$ $Preteriti$ $YksKolmas$ |\
  $Verb77aj$ $Konditionaali$ $YksKolmas$
% kaikaa
$Verb78Taiv$ = $Verb78$ $Indikatiivi$ $Preesens$ $YksKolmasV$ |\
  $Verb78$ $Konditionaali$ $YksKolmas$

% kasataan
$Taivutetut$ = $Subst1Taiv$ | $Subst2Taiv$ | $Subst3Taiv$ | $Subst4Taiv$ |\
  $Subst5Taiv$ | $Subst6Taiv$ | $Subst7Taiv$ | $Subst8Taiv$ |\
  $Subst9Taiv$ | $Subst10Taiv$ | $Subst11Taiv$ | $Subst12Taiv$ |\
  $Subst13Taiv$ | $Subst14Taiv$ | $Subst15Taiv$ | $Subst16Taiv$ |\
  $Subst17Taiv$ | $Subst18Taiv$ | $Subst19Taiv$ | $Subst20Taiv$ |\
  $Subst21Taiv$ | $Subst22Taiv$ | $Subst23Taiv$ | $Subst24Taiv$ |\
  $Subst25Taiv$ | $Subst26Taiv$ | $Subst27Taiv$ | $Subst28Taiv$ |\
  $Subst29Taiv$ | $Subst30Taiv$ | $Subst31Taiv$ | $Subst32Taiv$ |\
  $Subst33Taiv$ | $Subst34Taiv$ | $Subst35Taiv$ | $Subst36Taiv$ |\
  $Subst37Taiv$ | $Subst38Taiv$ | $Subst39Taiv$ | $Subst40Taiv$ |\
  $Subst41Taiv$ | $Subst42Taiv$ | $Subst43Taiv$ | $Subst44Taiv$ |\
  $Subst45Taiv$ | $Subst46Taiv$ | $Subst47Taiv$ | $Subst48Taiv$ |\
  $Subst49Taiv$ | $Verb52Taiv$ | $Verb53Taiv$ | $Verb54Taiv$ |\
  $Verb55Taiv$ | $Verb56Taiv$ | $Verb57Taiv$ | $Verb58Taiv$ |\
  $Verb59Taiv$ | $Verb60Taiv$ | $Verb61Taiv$ | $Verb62Taiv$ |\
  $Verb63Taiv$ | $Verb64Taiv$ | $Verb65Taiv$ | $Verb66Taiv$ |\
  $Verb67Taiv$ | $Verb68Taiv$ | $Verb69Taiv$ | $Verb70Taiv$ |\
  $Verb71Taiv$ | $Verb72Taiv$ | $Verb73Taiv$ | $Verb74Taiv$ |\
  $Verb75Taiv$ | $Verb76Taiv$ | $Verb77Taiv$ | $Verb78Taiv$

% Tällä NOPilla on monta vaikutusta:
% kerätään vain stem-alkuiset muodot
% tehdään stem-merkistä tyhjä
% toteutetaan taan kaikki muutkin aiemmasta ALPHABETISTA löytyvät muunnokset
%  (eli taivutusluokat:<> jne.)
$Taivutetut$ = $Taivutetut$ || <stem>:<> .* 

% sijoitetaan fonologiset säännöt (ks. fono.fst)
%$Fonologia$ || $Taivutetut$
$testi$ = aa<a~A> | ää<a~A> | oo<o~O> | öö<o~O> |\
  aa<n~ass> | an<n~ass> | al<n~ass> | ar<n~ass> | as<n~ass> |\
  a&#720; | e&#720; | i&#720; | o&#720; | u&#720; | y&#720; | ä&#720; | ö&#720; |\
  ah&#720;n | oh&#720;n | ih&#720;n | eh&#720;n | uh&#720;n | yh&#720;n | äh&#720;n | öh&#720;n 
$testi2$ = a<case>:<><sg>:<><ade>:<>ll<a~A> |\
  ä<case>:<><sg>:<><ade>:<>ll<a~A> |\
  o<verb>:<><clit>:<>k<o~O> | ö<verb>:<><clit>:<>k<o~O> |\
  u<verb>:<><nutpcp>:<><n~ass><u~y>t | y<verb>:<><nutpcp>:<><n~ass><u~y>t |\
  o<case>:<><sg>:<><ill>:<>h&#720;n | ö<case>:<><sg>:<><ill>:<>h&#720;n
% ++astevaihtelutestit
%$testi$ | $testi2$ || $Fonologia$
$Taivutetut$ || $Fonologia$

%-- TommiPirinen - 15 Jan 2007

Topic revision: r1 - 2007-01-15 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback