Version 4.0 opened on August 6, 2010


Original Message-----
From: Pekka Järveläinen
Sent: 6. elokuuta 2010 15:15
To: Jussi Piitulainen; krister.linden@helsinki.fi; Kimmo.Koskenniemi@helsinki.fi; Jyrki.Niemi@helsinki.fi; mirja.nissinen@helsinki.fi
Cc: Ville Savolainen; Satu Torikka; Stephen Avae; Jussi Siuro; Tero Aalto; Totti Mäkelä; Jussi Tella
Subject: Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hakeminen kokeiltavissa

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hakeminen on kokeiltavissa osoiteessa

https://aai.csc.fi/web/aai/lbank/

Tarkistakaa erityisesti sähköpostiosoiteenne lomakkeella: osoite

arvataan shibboleth tiedoista etunimi, sukunimi ja organisaatio.

Sivu lähettää sähköpostit sovitusti: hakijalle, suosittelijalle tai

sisällön tarjoajalle ( nyt Stephen ). Hakemus tallentuu tietokantaan

(käyttäen palveluita).

Seuraavat kohdat olen jo korjaamassa pikaisesti:

- aineistolistan otsikoiden valinnan poistaminen

- lokalisointi lisensseille (vaatii myös englanninkielisen

sisällön HYltä)

- organisaation täydentäminen shibboleth tietojen perusteella

automaatisesti

- osoitetyyppikenttä

- marginaaleja

- logout-toiminto (osoitteessa

https://aai.csc.fi/Shibboleth.sso/Logout

jos ehditte kokeilla ennen kuin saan sen korjattua).

Muista puutteista toivon kommentteja Sadulle ja minulle pe 20.8.

mennessä.

Anteeksi myöhästymiseni testausaikataulusta. Hyvää viikonloppua!

--

Pekka Järveläinen CSC - IT Center for Science Ltd.

+358 9 457 2467 P.O. BOX 405, FI-02101 Espoo, Finland

pj@csc.fi

Topic revision: r1 - 2010-09-13 - SatuTorikka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback