Opened on February 23, 2010

Testing opened as HAKA Service Provider with a valid server certificate by Terena

Test address of the AAI demo for linguistics: https://aai.csc.fi/

New features of test version 3.0:

  • The real Shibboleth-based authentication using HAKA login to really verify login credentials in place (VPN connection is not needed)

  • This version is located on a production server (aai.csc.fi)

  • Real Terms&Conditions of the Language Bank of Finland are now in place. It is not possible to highlight terms in this test version.

  • Emails sent from root now replaced by Tomcat [tomcat@csc.fi]

Sent on February 26, 2010

Autorisoinnista on tehty demo (IdM:llä toteutettava osa), joka kuvaa hyväksymisprosessia hakijalle suunnatun AAI demon jälkeen.

Autorisointidemo löytyy osoitteesta: https://aai.csc.fi/authdemo/

Demo etenee nappeja painamalla. Kolme ensimmäistä sivua kuvaavat eri toimijoiden näkymää työnkulussa ja viimeinen sivu vaihetta, jossa ylläpitäjä lähettää hakijalle sähköpostitse tiedon hyväksytystä hakemuksesta.

Demossa ei ole väliä painaako Accept vai Reject, mutta tekstit on muotoiltu siten, kuin edeltäjä olisi aina hyväksynyt. Kommenttikenttiin voi kirjoittaa tekstiä, mutta teksti ei siirry demossa mihinkään. Demon viimeisen sivun Send email -nappi johtaa takaisin etusivulle (https://aai.csc.fi/). Suosittelen Mozillan käyttöä. Pahoittelen, että tyylitiedostoissa on vieläkin säätämistä. Demo on vain englanniksi.

Topic revision: r1 - 2010-03-09 - SatuTorikka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback