SUOMI-LYYDI

suomi lyydi
aakkonen as, -an, -sad, -uod
aalto ald, -on, -od
aamiainen huomezvero, -n, -d
aamiainen zauhtrok/k (zaftrak/k), -an, -kad
aamu huome/z, -sen, -st
aamu huonde/z (huondu/z), -(k)sen, -st
aamulla huondeksel
aamupala huondezpala/ane, -a¸en, -¨t
aamurusko zor'a, -n, -d
aamurusko zor'a/ane, -a¸en, -¨t
aapinen ABC-kird', -an, -ad
aapinen bukvar', -an, -ad
aari sotk, -an, -ad
aarre ardeh, -en, -t
aatos duum, -an, -ad
aatra adr, -an, -ad
aava laged, -an, -ad
aavistaa ounas/tada, -tab, -t' ~ -tii
ahava ahav ~ ahau, -on, -od
ahavoida ahavoi/ta, -čob, -č ~ -čii
ahven ahven', ahvuen, ahvent
ahdas aht/az, -han, -ast
ahdas kiinded, -an, -ad
ahdistaa (painaa) ličaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
ahertaa ahker/tada, -tab, -t' ~ -tii
ahertaa mudzaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
ahjo ahd', -on, -od
ahkera ohranik, -an, -ad
ahra azrag, -ad, -an
ahrain azrai/m ~ adrai/n, -men, -nd
ahtaa aht/ada, -ab, -oi
aie duum, -an, -ad
aiemmin aigemba
aihe syy, -n, -d
aiheuttaa kuolema kuole/tada, -tab, -t' ~ -tii
aika aig, -an, -ad
aika (melko) aiga
aika ajoin aig aigaleze
aikaan aiga (gen. +)
aikainen aiga/ane, -a¸en, -¨t
aikaisemmin aigemba, aigembi
aikaisemmin edel
aikaisin aiguu¨ ~ aigoi¨, aigoin
aikana aiga (gen. +)
aikanaan omas aigas
aika poika moloč
aikoa duuma/ada, -ab ~ -ičob, -a ~ -ičii
aikoa tahtel/da, -ob, -ii
aikoinaan konzak
aikuinen aigu/ine, -i¸en, -¨t
aikuinen vagahi/ine, -i¸en, -¨t
aina ainos, aiviin
aineisto materijal, -an, -ad
ainoastaan aino, vaa
ainoa, ainokainen ainog, -an, -ad
airo air, -on, -od
aisa ai¸, -an, -ad
aisa (auran) oja, -n, -d
aita aid, -an, -ad
aitovieri aidanvier, -on, -od
aitta ait/t, -an, -tad
aitta (tuvan alla) čulan, -an, -ad
aivan aivan
aivan kai
aivan (ihan) suamii
aivan (kokonaan) vouso
aivot mozgu/d, -in, -id
ajaa ajada, ajab, ajuu
ajaja ajaj, -an, -ad
ajaja ¨ofer, -an, -ad
ajankohtainen aigankohta/ine, -i¸en, -¨t
ajankohtainen aktuali/ine, -i¸en, -¨t
ajanlasku aiganlugend, -an, -ad
ajatella duuma/ada, -ab ~ -ičob, -a ~ -ičii
ajatus duum, -an, -ad, -id
ajella aje/lda, -lob, -l' ~ -lii
ajelu ajelu/z, -sen, -st
ajo ajand, -an, -ad
ajoittain aig aigaleze
akana agan, -an, -ad
akateeminen akadeemi/ne, -¸en, -¨t
akka akk, akan, akkad
akka akuu, -n, -d
aktiivinen aktiivi/ne, -¸en, -¨t
aktiivisesti aktiivi¸est
alanko alango, -n, -d
alas alahaks
alasin alu¸im, -an, -ad ~ -t
alaspäin alahakspiä
alempana alemba ~ alemb
alennus alendu/z, -sen, -st
alentaa ale/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
aleta ale/ta, -nob, -nii
alhaalla alahan
alkaa algavu/da, -b, -i
alkaa (lähteä) libu/da, -b, -i
alkaa (ruveta) rube/ta, -dab, -z' ~ -zii
alkaa (tehdä, tekemään) zavodi/da, -b, -i
alku alg, -un, -ud
alkuasukas ezielaj, -an, -ad
alkukoti ezikodi, -n, -d
alkulause ezisana, -n, -d
alkuperä poh/d', -an, -ad
alkupuoli ezipuol, -en, -t
alla nall
alla all (gen. +)
alle alle
allekirjoittaa allekiri/tada, -tab, -t' ~ -tii
allekirjoitus allekiritu/z, -sen, -st, -sid
allekirjoitus podpis, -in, -id
aloite algote/z, -hen, -st
aloittaa algo/tada, -tab, -t' ~ -tii
aloitus algotu/z, -sen, -st
alue rajon, -an, -ad
alue aloveh, -en, -t
aluksi edespiä
alus bark, -an, -ad
alussa edespiä
alustaa pieksta, pieksab, pieksii
alustava pohd'-
amatööri l'uubij, -an, -ad
ammentaa amul/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
ammoin amu
ammoinen amu/ine, -i¸en, -¨t
ammoisista ajoista amusaa
ampua ambuda ~ ampta, ambub, ambuu
ampumamaali pual', -in, -id
Andreas Ondrij, -an, -ad
anna anteeksi! prosti mindaa!
annos andu/z, -sen, -st, -sed
anoa paki/ta, -čob, -č ~ -čii
anomus pakičend, -an, -ad
anomus pakiču/z, -sen, -st
anoppi anop/p, -en, -ped
ansaita poluči/da, -b, -i
antaa anta, andab, anduu
antaa anteeksi prosti/da, -b, -i (jtk = elat.)
antaa anteeksi diätta, diätab, diät' ~ diätii
antaa lahjoja lahd'o/da, -b, -i
antaa rukkaset otka¸/idakse, -eze, -iiheze
antaa selkään ¨umi/da, -b, -i
antautua heittakse, heitaze, heitiihe(ze) (+ allat.) käzii
anteeksi prosti
anteeksianto prostend, -an, -ad
antelias luaska/u, -van, -vad
apaja abaj, -an, -ad
ape siičk, -an, -ad
apea abidas
apeamielinen abidahi/ine, -i¸en, -¨t
apostoli apostol, -an, -ad
appi ap/p, -en, -ped
apu abu, -n, -d
apulainen abunik, -an, -ad
apumies abu/miez', -miehen, -miest
apuraha abud'eng, -an, -ad
arkailla varaa/ta, -dab, -¸
arki arg, -en, -ed
arkisto arhiv, -an, -ad
arkkitehti arhitektor, -an, -ad
armahdus armotu/z, -sen, -st
armas sula, -n, -d
arpa arb, -an, -ad
artikkeli statja, -n, -d
artikla statja, -n, -d
arvata ozaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
arvata arva/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
arvella duuma/ada, -ab ~ -ičob, -a ~ -ičii
arvioida suut'ta, suudib, suudii
arvo arv, -on, -od
arvoinen arvo/ine, -i¸en, -¨t
arvoitus arbatu/z, -sen, -st, -sed, -sid
arvokas arvok/az, -han, -ast, -had, -hid
arvosana arv, -on, -od
arvostaa arvos pid/ada, -ab, -ii
arvostella suut'ta, suudib, suudii
ase (seiväs, puu) astal, -an, -ad, -od, -oid
asemakaava pluan, -an, -ad
asetella azetel/da, -ob, -ii
asettaa aze/tada, -tab, -tii
asettaa (panna) pan/da, -ob, -ii
asettua azetu/da, -b, -i
asia azij ~ a¸ij, -an, -ad
asia diel, -on, -od
askel ¨uag, -an, -ad, -ud
askel (pitkä) huarp, -un, -ud
astella asta, astub, astui
asti saa, suoi, sah
astia ast'a, -n, -d
astua (tallata) poukta, pougob, pougii
astua asta, astub, astui
asua eläda, eläb, elii
asuinpaikka elandsija, -n, d
asuinrakennus huoneh, -en, -t
asukas eläj, -an, -ad, -id
asukasmäärä eläjmiär, -an, ad
asunto fat'er, -an, -ad
ateria vero, -n, -d
aueta ave/ta, -nob ~ -nou, -n'
aukea lagedu/z, -sen, -st
auki avoin
aukio lagedu/z, -an, -st
aukoa riiči/da, -b, -i
auma kego, -n, -d
Aunus Anuks, -en, -ed
aunuslainen anuksila/ane, -a¸en, -¨t
aura adr, -an, -ad
aurinko päiv, -än, -äd
aurinko päivä/äne, -ä¸en, -¨t
auringonpaiste päivää¸en pa¨te
aurinkokunta päiväi¸en kund, -an, -ad
autio tyhd', tyhdän, tyhdäd
auto ma¨in, -an, -ad
auttaa abu/tada, -tab, -t' ~ -tii (jtk = allat.)
auttaa myödi/tada, -tab, -t' ~ -tii
auttaja abunik, -an, -ad
avain avadim, -an ~ -en, -t
avajaiset avaadu/z, -sen, -st
avanto läht/e, -ken, -et, -eged
avara laged, -an, -ad
avata avaa/ta ~ avai/ta, -dab, -¸ ~ ¸ii
avaus avaadu/z, -sen, -st
avautua avaadu/da ~ avaidu/da, -b, -i
aviomies mu¸ik, -an, -ad
aviomies ukk, ukon, ukkod
aviomies miez', miehen, miest
avoin avoin ~ avuoin
avoinna avoin, avuon
avonainen avona/ane, -a¸en, -¨t
avulla abun ke (gen. +)
baari buar, -an, -ad
balladi ballad, -an, -ad
budjetti bud¸et, -an, -ad
bussi avtobus, -an, -ad
bussipysäkki avtobuszetundpaik/k, -an, -kad
dialogi dialog, -an, -ad, -uod
dokumentti dokument, -an, -ad
edelleen ielleh
edellinen edeli/ine, -i¸en, -¨t
edellytys andmu/z, -sen, -st, -sed
edellä edel
edelläkävijä aigembakävelij, -an, -ad
edeltä edelpiä
edes ehki
edes hot'
edesmennyt pokoinu, -n, -d
edessä edes (+ gen., iness.)
edestakaisin edestagazehe
edetä proitta, proidib, proidii
edistyä proitta, proidib, proidii
editoida toimi/tada, -tab, -t' ~ -tii
eduskunta parlament, -an, -ad
edusta edu/z, -sen, -st
edustaja valitu/d, -den, -t
eepos epo/z, -sen, -st
ehdokas kandidat, -an, -ad
ehdoton ehdot/uu ~ oi, -oman, -ont, -omad
ehdottaa ehdo/tada, -tab, -tii
ehdottomasti ehdotoma¨či
eheä ynnäli/ine, -i¸en, -¨t
ehkä ken tiedab ~ ken tiedau
ehkä mo¸et
ehtiä ehta, ehtib, eht' ~ ehtii
ehto eht, -on, -od
ehtoo eht, -an, -ad
ehyt luja, -n, -d
ei ei
ei enää ve ei
ei kenellekään ei ni kelle
ei koskaan ei ni konz
ei minnekään ei ni kune
ei mitenkään ei ni mit'e
ei ole iele, eulo, bole
ei ... eikä ei ... eik
eikä eigi
eilen eglää
eilinen eglä/äne, -ä¸en, -¨t
eksyä yösty/da, -b, -i
eksyksissä yöstyk¨i¨
elefantti slona, -n, -d
elinaika eloaig, -an, -ad
elinikä iga, -n, -d
elinikä iga/ane, -a¸en, -¨t
elinkeino promusl, -an, -ad
elinpaikka eländsija, -n, -d
ellei ku (...) ei
elokuu elokuu, -n, -d
elokuva kino, -n, -d
elukka ¸iivat, -an, -ad
elpyä elby/da, -b, -i
elvytys elbytu/z, -sen, -st
elvyttää elby/tada , -tab, -t' ~ -tii
eläin ¸iivat, -an, -ad
eläke penzij, -an, -ad
eläkeikä penzijan iga
eläminen eland, -an, -ad
elämä eland, -an, -ad
elämä eloaig, -an, -ad
elämä elo/z, -sen, -st
elättää syötta, syötab, syöt'
elävä eläb, -an, -ad, -iid
elävöittää o¸ivi/da, -b, -i
elää eläda, eläb, elii, el'etihe
emokissa emäka¸i, -n, -d
emännöidä emaguu/ta, -čob, -č ~ čii
emäntä emag, -an, -ad
emäntä emaga/ane, -a¸en, -¨t
enemmän enamban, enembal
enemmän kuin enamb ku
enempää enambad
enimmiten enimuttah
enimmäkseen enambale
enimmän enimaa, enimal
enin eni/m, -man, -nt
enintään enimuttah
ennakko avans, -an, -ad
ennakkomaksu avans, -an, -ad
ennemmin teramba
ennen (adv.) edel
ennen (prep.) ende, edel (+ partit.)
ennen edelpiä (gen. +)
ennen eilistä endes eglää
ennen kaikkea ende kaiked
ennen kuin edelpiä kutt
ennen minua minus edelpiä/edes
ensimmäinen ezma/ane, -a¸en, -¨t
ensiksi ezmaa, ezmaane
ensin ezmaa
ensinkään vouso ~ vovse
entinen endi/ine, -i¸en, -¨t, enčiid
entinen enče
entinen ezne
entisiä aikoja ezniid aiguud
entiselleen endi¨či
enää d'o
enää enambad
enää ve
erehdys o¨ibk, -an, -ad
eri eri
erikseen eri¸e, er¸e
erilainen raznij, -an, -ad, -oid
erilainen eriluaduli/ine, -i¸en, -¨t
erilleen eri¸e, er¸e
erillään er¸e
erittäin d'alo
erityinen erity/ine, -i¸en, -¨t
erityisesti erityi¸e¨t
erityisesti specialno
erota (jostakusta) erigdu/da, -b, -u ~ -i (+ gen. + -ke)
erotella rikat (puhtaista aineksista) selgi/tada, -tab, -t' ~ -tii
erottaa erigduu/tada, -tab, -t' ~ tii
erottamattomasti erigdutamata
erä vuit, vuitin, vuiti
eräs era/z, -sen ~ -han, -st, -sed ~ -had
eräänä iltana erahan ~ erasen ehtan
esi ezi, eden, eded
esi-isä ezi-i¸a, -n, -d
esiin (näkyviin) nägyvih, nägövii
esiintyä ozut/akse, -eze, -iihe(ze)
esiintyjä ozutelij, -an, -ad
esiintyminen ozutand, -an, -ad
esille ezile
esillä ezi¨
esimerkiksi ezimarkaks, ezimerkik¨
esimerkki ezimark, -an, -ad
esimerkki ezimerk/k, -in, -kid
esine bruj/a, -an, -ad, -iid
esipuhe ezipagin, -an, -ad
esitellä ezitel/da, -ob, -ii
esitelmä ezitelm, -an, -ad
esittelijä ezitelij, -an, ad
esittely prezentačij, -an, -ad
esittely ozutand, -an, -ad
esittäjä ezitaj, -an, -ad
esittäytyä ezit/akse, -eze, -iihe(ze)
esittää ezi/tada, -tab, -t' ~ -tii
esitys ezitu/z, -ksen, -st
et ed
etana igen'uu, -n, -d
etana agen'uu, -n, -d
etana ed'enuu, -n, -d
eteenpäin edeleze
etelä suvi, -en, -ed
etenkin ende kaiked
etevä nerok/az, -kahan, -ast
etsintä ečind, -an, -ad
etsiä ečta, eččib, ečii
että ¨to
että ku
ettei vaan vaaku ei
etujalka ezid'aug, -an, -ad
etukäteen edelpiä
etumainen edi/ine, -i¸en, -¨t
etupuoli ezipuol/', -en, -t
etusivu ezileht/', -en, -ed
etusivu ezisivu, -n, -d
etusormi nenasorm, -en, -ed
etäinen edahala/ane, -a¸en, -¨t
etäinen loito/ine, -i¸en, -¨t
etäällä edahali, edahan
etäällä (loitolla) loiton
eukko staruh, -an, -ad
Euroopan unioni Euroliit/t, -on, -tod
eurooppalainen jeuropala/ane, -a¸en, -¨t
fariseus starover, -an, -ad
farmi ferm, -an, -ad
filiaali filial, -an, -ad
filosofia filosofij, -an, -ad
filosofoida filosofoi/da, -čob, -čii
funktio funkčij, -an, -ad
haalea vien, -on, -od
haapa huab, -an, -ad
haapio hongoi, -n, -d
haara suar, -an, -ad ~ -t
haaraosasto filial, -an, -ad
haaste kucund, -an, -ad
haava ruan, -ad, ad, -oid
haave duum, -an, -ad
haavikko huabik, -on, -od
haistaa nüüs/tada, -tab, -t' ~ -t'ii
haistella nüüstel/da, -ob, -ii
haitari igru¨k, -an, -ad
haitta hait/t, -an, -tad
haitata haita/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
hajota hajo/ta, -nob, -n ~ -nii
haju zapah, -an, -ad
hakata perkta, pergab, perg ~ pergii, -tihe
hakata (iskeä) i¨kta, i¨kob, i¨k ~ i¨kii
hakata (lyödä) lyöda, lyöb, lyi
hakata hienoksi, silpuksi siička/ta, -dab, -¸ ~-¸ii
hakea ečta, eččib, ečii
hakemus hakemu/z, -sen, -st, -sed
hakkuurauta siičk, -an, -ad
haljeta hauge/da, -nob, -n ~ -nii
halkaista hauguu/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
halkeamaton ynnäli/ine, -i¸en, -¨t
halko haug, -on, -od, -uud
halkopino halgpino, -n, -d
halla hall, -an, -ad
hallinto administracij, -an, -ad
hallitus (maan) handiču/z, -sen, -st
hallitus (seuran) hal'dijkund, -an, -ad
halpa huog/i¨, -ehen, -ehed
halu himo, -n, -d
halu tahtond, -an, -ad
halu (tahto) vald, -an, -ad
halukas himonik, -an, -ad
haluta tahtuuda, tahtuub, tahtuu
haluttaa himuu/tada, -tab, -t' ~ -tii
halvaus paralič/č, -an, -čad
halvempi huogehemb, -an, -ad
hammas hambaz, hambhan, hambast, hambhiid
-han, -hän ved'
hamput työd
hangata huo¨/ta ~ huos/ta, -ib, -ii
hanke projekt, -an, ad
hanke duum, -an, -ad
hankkia stuavi/da, -b, -i
hanuri igru¨k, -an, -ad
hapan muiged, -an, -ad
hapankerma kandate/z, -sen, -st
hapannut hapannu, -den, -tt, -¸iid
hapata hapata, haptab, happan' ~ hapanii
hapata muigo/ta ~ muige/ta, -nob, -nii
harakka harag, -an, -ad
harakka räkättää harag hačatab
harava harav, -an, -ad
harja huar', -an, -ad
harjaantua hard'audu/da, -b, -i
harjaantunut hard'audu/nu, -tud
harjoitella hard'otel/da, -ob, -ii
harjas, harjakset suga/z, -han, -st
harju mäg/i, -en, -ed
harkita duuma/ada, -ab ~ -ičob, -a ~ -ičii
harmaa huahk, -an, -ad
harmaa (parta, tukka, turkki) harm ~ harmag, -an, -ad
harmonikka igru¨k, -an, -ad
harrastaa l'uupta, l'uubib, l'uubii
harrastelija l'uubij, -an, -ad
harva vähaluguhi/ine, -i¸en, -¨t
harvapuheinen vähasana/ane, -a¸en, -¨t
harvoin harvaa, harvai, harvas
hattu ¨uapok, ¨uapkan, ¨upkad
hattu sliäp, -an, -ad
haudata pohoroni/da, -b, -ii
haudata muaha pan/da, -ob, -ii
haude haude, -gen, -tt, -ged
haudukas haud, -an, -ad
haukahtaa haukah/tada, -tab, -t' ~-tii
haukata haukaa/ta, -b, -¸ii
hauki haug, -in, -id
haukka habuk, -an, -ad
haukkua haukta ~ haukuda, haukub, haukui
haukkua kirgu/da, -b, -i
haukkua (solvata) azetel/da, -ob, -ii
haukkua takanapäin suut'ta, suudib, suudii
haukotella haikastu/dakse, -¸e, -ihe
haulikko oro¸, -an, -ad
hauska vessel', vesl'an, vesl'ad
hauska kummaka/z, -han, -st
hauta kaum ~ kalm, -an, -ad, -uud
hautajaiset muahapanend, -an, -ad
hautajaispäivä muahapanendpäiv, -än, -äd
hautausmaa kaumi¸om, -an, -ad
hautausmaa mogil, -an, -ad
hautoa haududa ~ hautta, haudub, haudui
hautunut hauduuze
havaita dogadi/da, -b, -i
havu havu, -n, -d
he hyö, heiden, heid
hedelmä frukt, -an, -ad
hedelmä vil'/l', -an, -l'ad
heijastuma kuvaha/ine, -i¸en, -¨t
heijastus kuvaha/ine, -i¸en, -¨t
heikko hoik/k, -an, -kad
heikko hieno/ine, -i¸en, -¨t
heikko (signaali) help, -on, -pod
heilua lekku/da, -b, -i
heilutella viiputel/da, -ob, -’ ~ -ii
heimo heim, -on, -od
heimokunta heimkund, -an, -ad
heimoveli heimpoig, -an, -ad
heinikko heinik, -on, -kod
heinä hein', heinän, heinäd
heinäkuu hein'kuu, -n, -d
heinäpelto sija, -n, -d, -id
heinäruko hein'sua/t, -ton, -ttod
heinäseiväs varda/z, -han, -st
heinänteko hein'arg, -en, -ed
heinäsirkka hein'čirk/k, -un, -kud
heinäsirkka hyppij, -an, -ad
heinäsirkka čirikatuu, -n, -d
heinäsuova, -pieles suabr, -an, -ad
heitellä hajalle ¨ingo/da
heittäytyä heittakse, heitaze, heitiihe(ze)
heittää heitta, heitab, heit' ~ heitii
heittää (sikseen) lygäi/ta, -dab, -¸' ~ -¸ii
heittää kuperkeikkaa mukkid kiä/ttä, -ndäb, -nd¸ ~ -nd¸ii  
helistä helä/ita, -itab, -i ~ -it'ii
helle räk/k, -en, -ked
helle ¸uar, -an, -ad
hellepäivä räkk päiv
helliä äbädyö/da, -b, -i
helma helm, -an, -ad
helmi hel'm, -en, -ed
helmikuu tuhukuu, -n, -d
helposti kebdäs
helpottaa kebd'en/tada, -dab, -nd¸ ~ -nd¸ii
helppo kebd', kebdän, kebdäd
Helsinki Helsin/k, -gin, -gid
heläyttää heläduu/tada, -tab, -t' ~ -tii
hengellinen hengeli/ine, -i¸en, -¨t
hengetön hengetö/ine, -i¸en, -¨t
hengissä hengi(i)¨
hengittää hengi/tada, -tab, -tii
hengitys hengitu/z, -(k)sen, -st
henki heng, -en, -ed
henkinen hengi/ine, -i¸en, -¨t
henkilö miehu/t, -den, -tt
henkilö miez', miehen, miest
henkilö risti/kanz, -an, -ad, -uud
hepo hebo, -n, -d
herkkä herk/k, -an, -kad
herkistyä herki¨tu/da, -b, -i
herkästi herkaa¸e
herra herr, -an, -ad
herra hospod'in, -an, -ad
Herra Jumala hospod'i
herätellä (nukkuvaa) kuondu/tada, -tab, -t' ~ -tii
herättää nosta/tada, -tab, -t' ~ -tii
herättää henkiin eläuzu/tada, -tab, -t' ~ -tii
herätä hera¨tu/da, -b, -i
herätä (unesta, virota) kuondu/da, -b, -i
herätä henkiin eläuzu/da, -b, -i
heti kierdas
heti srazu
heti paikalla seičas
hetkinen kodva/ane, -a¸en, -¨t
hetkisen kodvaane
hevonen hebuune, hebuu¸en, hebost
hevonen (hepo) hebo, -n, -d
hidas hill'a/ane, -a¸en, -¨t
hieho lähtam, -an, -t, -ad
hiekka pesk, -un, -ud
hiekkamaa peskmua, -n, -d
hiekkaranta pesk/rand, -an, -ad
hieman vähäi¸el
hieno hien, -on, -od
hienoinen hienu/une, -u¸en, -¨t
hienontaa hieno/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
hienosti hienoi¸eh, hieno¨či
hieroa hieru/da, -b, -i
hieroa (pois) huo¨/ta ~ huos/ta, -ib, -ii
hihna hiina/z, -han, -st, -had, -hiid
hiihdellä hiihte/lda, -lob, -l'ii
hiihtää ajada suksiil
hiihtää hiis/tada ~ hiih/tada, -tab, -tii
hiihtää kävelda suksiil
hiili hiil', hiilen, hiil't
hiilihanko kouk, -un, -ud
hiisi mechi/ine, -i¸en, -¨t
hiiva dro¸¸, -in, -id
hiki higo, -n, -d
hiljaa hill'aa
hiljaa hill'a¨, hill'a¨ti
hiljainen hill'a/ane, -a¸en, -¨t
hiljaisuus hill'u/z, -den, -st
hiljalleen hill'aa¸ee
hiljalleen hill'atti
hiljetä hill'e/ta, -nou, -t' ~ -tii
hilpeä vessel', vesl'an, vesl'ad
himo himo, -n, -d
himoita tahtuuda, tahtuub, tahtuu
himokas himonik, -an, -ad
himottaa himuu/tada, -tab, -t' ~ -tii
hinta hind, -an, -ad
hinta (arvo) arv, -on, -od
hiota hivo/da ~ hijo/da, -b, -i
hiostua higostu/da, -b, -i
hipiä hibd', -an, -ad
hirrenpätkä čurk/k, -an, -kad
hirsi parz', parden, part
hirsikerros venč, -an, -ad
hirsitalo parz'pert', -pertin, -pertid
hirvi hirv, -en, -ed ~ -t
historia historij, -an, -ad
hitaasti hill'aa, hill'aa¸ee, hill'as, hill'a¨t
hiukan vähäi¸el
hius tuk/k, -an, -kad
hoidella hoidel/da, -ob, -ii
hoikahko hoika/ane, -a¸en, -¨t
hoikka hoik/k, -an, -kad
hoikka (ohut) hien, -on, -od
hoitaa siätä, siädab, siäd' ~ siädii
hoitaja kaččoj, -an, -ad
hohtimet piiht/ed, -iin, -iid
hongikko hongik/k, -on, -kod
honka hong, -an, -ad
honkainen honga/ane, -a¸en, -¨t
honkapuu hongpuu, -n, -d
hopea hobed, -an, -ad
hopeinen hobeda/ane, -a¸en, -¨t
hotelli hotel/', -in, -id
housut ¨tan/ad, -oid, -oin
housut br'uk/ad, -kiid
houkutella muani/tada, -tab, -t' ~ -tii
huhmar humb/ar, -ren, -ard
huhtikuu sulakuu, -n, -d
huikata kirgu/da, -b, -i
huippukohta oc/c, -an, -cad
huiskahtaa hu¨kta ~ hu¨ta, hu¨kab, hu¨k ~ hu¨kii
huiskuttaa maihu/ttada, -tab, -t' ~ -tii
huisku vihk, -on, -od
huivi paik/k, -an, -kad
hukata häjet/ada, -ab, -ii
hukka huk/k, -an, -kad
hukkua upota, uppodab ~ upponeb, uppos'
hukuttaa uppo/tada, -tab, -t' ~ -tii
hullu urad, -an, -ad
humalainen humalnik, -an, -ad
humista ¨umi/da, -b, -ii
huoahtaa huogavu/da, -b, -i
huokailu ohkand, -an, -ad
huokea huog/i¨, -ehen, -ehed
huoli huol', -en, -t
huolimatta kaccumata (+ partit.)
huomata dogadi/da, -b, -i
huomata (nähdä) nägi¨/tada, -tab, -tii
huomen huome/z, -sen, -st
huomenna huomei
huomenta! hyväd huoment!
huominen huomen, huomnen, huoment
huomio dogadind, -an, -ad
huomispäivä huomeni/ine, -i¸en, -¨t
huomispäivänä huomeni¨päivän, huomeni¸em päiväm
huone komnat, -an, -ad
huono huon, -on, -od
huono (paha) pah/a, -an, -ad, -uud
huono (kulunut) kulu, -n, -d
huono (signaali) help, -on, -pod
huono onni iele ozad
huonontaa pahe/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
huonontua pahe/ta, -nob, -nb' ~ -nii
huonontua paheuzu/da, -b, -i
huonosti pahuon
huovata myösta/da, -b, -i
huovikas villak, -on, -od
huristaa hurgu/da, -dab, -i
huristella hurgahtu/da, -b, -i
hutkia perkta, pergab, perg ~ pergii, -tihe
huudahtaa 'hei' heikaht/azeta, -ab, -imoi
huude huude/h, -gen, -get
huuhkaja hyybij, -an, -ad
huuhtoa huuhtu/da, -b, -u
huuli huul', huulen, huult
huurre huude/h, -gen, -get
hursti hurst, -in, -id
huuru höyr, -yn, -yd
huutaa heikta, heikab, heikii
huutaa kirgu/da, -b, -i
huutava kirguj, -an, -ad
huvikseen vessel'aks
huvittava kummaka/z, -han, -st
hylätä heitta, heitab, heit' ~ heitii
hymy muhaadu/z, -sen, -st
hymyillä muhi¨ta, muhi¸ob, muhi¸ ~ muhi¸ii
hyppiä hypta ~ hyppida, hyppib, hyppii
hypähtää hyp/nida, -nib, -nii ~ -nää¸ii
hypätä hypta ~ hyppida, hyppib, hyppii
hypätä hypni/da, -b, -i
hyttysverho uudi/m, -men, -nt
huvila daca, -n, -d
hyvin d'alos
hyvin hyviin
hyvin (hyvällä) hyvälläh
hyvin (varovasti) hyvä¸estii
hyvin pieni, ohut hieno/ine, -i¸en, -¨t
hyvyys hyvy/z, -den, -tt
hyvä hyvä, -n, -d
hyvä hyvy/z, -den, -tt
hyväsydäminen hyväsydameli/ine, -i¸en, -¨t
hyvät löylyt! hyväd löilyd!
hyvää huomenta hyväd huoment
hyvää päivää hyväd päiväd
hyyde huude/h, -gen, -get
hyypiä hyybij, -an, -ad
hyödyllinen hyötyli/ine, -i¸en, -¨t
hyöty hyvy/z, -den, -tt
hädin tuskin vähäd
häiritä (haitata) häky/tada, -tab, -t'~ -tii
häiritä (sekoittaa) seguu/tada, -tab, -t' ~ -tii
häiritä me¨a/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
hälinä ¨umu, -n, -d
hän häin, hänen, hänt
hämmentää pieksta, pieksab, pieks' ~ pieksii
hämähäkki hämähäk/k, -in, -kid ~ hämärik/k, -on, -kod
hämähäkki hämärä/äne, -¸en, -¨t
hämärä hämär, -an, -ad ~ -t
häntä händ, -an, -ad
häpeä huiged, -an, -ad
häpeällinen huiged, -an, -ad
härkä härg, -an, -ad
härkä häkki, -n, -d
härnätä niäri/tada, -tab, -t' ~ -tii
hätä hädä, -n, -d
hävetä huigi¨tu/da, -b, -i
hävitä häe/ta, -nob, -nii
hävittää häje/tada, -tab, -t' ~-tii
häviävä kadoj, -an, -ad
hävytön huiged, -an, -ad
häät svuad'b, -an, -ad
hölmö urad, -an, -ad
höyhen höyhen, höyhnen, höyhent
höyrtyä höirdu/da, -b, -i
höyry höyr, -yn, -yd
höyrylaiva parahod, -an, -ad
höyrytä höirdu/da, -b, -i
iankaikkinen iga/ane, -a¸en, -¨t
iankaikkisesti ainos ilmaa¸eks igaks
idea idea, -n, -d
ien igen, -en, -ed
ihan ihan
ihan (aivan) suamii
ihana arm/az, -han, -ast
ihana sula, -n, -d
ihastella ihastel/da, -ob, -ii
ihastua ihastu/da, -b, -u
ihastus ihastu/z, -sen, -st
ihme kumm, -an, -ad
ihmeellinen kummali/ine, -i¸en, -¨t
ihmeissään udivinuze
ihmetellä diivuič/etakse, -eze, -iihe(ze)
ihmetellä udivii/takse, udiviiheze
ihminen miehu/t, -den, -tt
ihminen risti/kanz, -an, -ad, -uud
ihmisyys humanism, -an, ad
iho hibd', -an, -ad
iho (eläimen) pind, -an, -ad
ihra razv, -an, -ad
ikiaikainen ilmanigali/ine, -i¸en, -¨t
ikiajaksi ilmai¸eks igaks
ikinä igin, iganai
ikivanha amu/ine, -i¸en, -¨t
ikkuna ikkun, iknan, iknad
ikkunaa vastapäätä iknad vaste
ikoni (jumalankuva) d'umal, -an, -ad ~ -t
ikoni (pyhäinkuva) obraz, -an, -ad
ikoninurkka d'umalčupp, -un, -pud
ikuinen igali/ine, -i¸en, -¨t
ikuinen iga/ane, -a¸en, -¨t
ikuinen (ilmoinen) ilma/ane, -a¸en ~ - ¸en, -¨t
ikä iga, -n, -d
ikävystyä tuskeudu/da ~ tustu/da, -b, -i
ikään kuin kaku
ikään kuin butto ku
ikävä atkal, -an, -ad
ikävä (suru) tusk, -an, -ad
ikävä igäv, -an, -ad
ikävä (adj.) igäv, -an, -ad
ikävöida igavoi/ta, -čob, -č
ilahduttaa ihastu/tada, -tab, -t' ~ -tii
ilahtua ihastu/da, -b, -u
ilahtunut ihastunu, -den, -t, -ded, -ziid
illallinen ilda/ane, -a¸en, -¨t
illanvietto bes'od, -an, -ad
illastaa ilda¨/tada, -tab, -tii ~ -čii
illatsu bes'od, -an, -ad
ilma ilm, -an, -ad
ilma (sää) siä, -n, -d
ilmaiseksi muga
ilmaista ilmai/sta, -zeb, -¸ii
ilman ilmai (+ abess.)
ilmasto ilmast, -on, -od
ilmastointi ilmastond, -an, -ad
ilme ilve, -gen, -tt
ilmestyä ilmestu/da, -b, -i
ilmestyä piäzdä ilmaha
ilmestyä nähtä ilman
ilmestyä (unessa) ozuttakse, ozutaze, ozutiihe(ze)
ilmoinen ilma/ane, -ačen ~ -a¸en, -¨t
ilmoittaa ilmoi/tada, -tab, -t' ~ -tii
ilmoittaa sanda, sanub, sanui
ilmoitus ilmoitu/z, -sen, -st
ilmoitus sanund, -an, -ad
ilo ilo, -n, -d, ilo/ine, -i¸en, -¨t
ilo ihastu/z, -sen, -st
iloinen ihastunu, -den, -t, -ded, -ziid
iloinen iloka/z, -han, -st
iloinen (hilpeä) vessel', vesl'an, vesl'ad
iloissaan ihastuksi¨, iloi¸in
iloita ihastel/da, -ob, -ii(he)
iloitella vessel'dui/daze, -b, -ihe
ilostua ilostu/da, -b, -u
ilta eht, -an, -ad
ilta ehta/ane, -a¸en, -¨t
iltarusko zor'a/ane, -a¸en, -¨t
ilves ilve/z, -sen, -st
imeä im/eda, -ou, -ii
imeä ymi/da, -b, -i
informaatio informacij, -an, -an
inistä pini/sta, -¸ob, -¸ii
Inkeri Inger, -in, -id
inkeriläinen ingerila/ine, -i¸en, -¨t
Inkerinmaa Ingerinmua, -n, -d
innokas himonik, -an, -kad
innostaa yldy/tada, -tab, -t' ~ -tii
innostua yldy/da, -b, -i
internet internet, -an, -ad
irrallaan väl'l'al
irralleen väl'l'ale
irrota pak/kuda, -kub ~ -kudab, -ui
irrota (kuori) erigdu/da, -b, -u
irti irdale
irvistää irvi¨/tada, -tab, -t'ii
iskelmä i¨kelm, -an, -ad
iskeä i¨kta ~ i¨keda, i¨kob, i¨k ~ i¨kii
isku i¨k, -un, -ud
iskulause lozung, -an, -ad
isoisä died, -an, -ad
isoisä dedoi, -n, -d
isoisä ukk, ukon, ukkod
isoisoäiti pruabuab, -an, -ad
isoisänisä pruadied, -an, ad
isosisko čid¸uu, -n, -d
isoäiti baboi, -n, -d
isoäiti buab, -an, -ad
istu! i¨te
istua i¨t/uda ~ i¨t/ta, -ub, -ui
istuin i¨tui/m, -men, -nd
istuja i¨tuj, -an, -ad
istuttaa i¨tu/tada, -tab, -t' ~-tii
istuutua i¨takse, i¨tuze, i¨tuihe(ze), i¨tuihe¸ebad
isä i¸a, -n, -d
isä tatoi, -n, -d
isä tuat, -an, -ad
isänmaa i¸anmua, -n, -d
isänmaallinen i¸anmuali/ine, -i¸en, -¨t
isännöidä i¸andoi/ta, -čeb, -čii
isännöitsijä i¸andoičij, -an, -ad
isäntä i¸and, -an, -ad
itara tark/k, -an, -kad, -koid
itkeä it'ta ~ it'kta, it'kob, it'k ~ it'kii ~ ittii
itku it'ku, -n, -d
itkuvirsi vir/¸, -den, -tt
itse iče, ičen, iččed
itsehallinto ičehallind, -on, -od
itsekseen, itsestään ičeksee ~ iččehe
itsenäinen ičenä/äne, -ä¸en, -¨t
itsenäisyys ičenää¸u/z, -den, -st
itsepäinen tabaka/z, -han, -st
itsepäinen upram, -an, -ad
itu veza, -n, -d
itä päivännouzu, -n, -d
itämeri luodehmer/i, -en, -t
iäksi igaks
ja da
ja i
ja ja
jakaa d'ag/ada, -ab, -ui
jaksaa voida, voib, voi
jalan d'algai
jalas d'auga/z, -sen, -st
jalat ristissä rista d'augad
jalka d'aug ~ d'aulg, -an, -ad
jalkaisin d'algai
jalkapallo d'augmiäč, -un, -ud
jalkapallo futbol, -un, -ud
jalkapohja d'auganpohd', -an, -ad
jalkatie trop/p, -an, -pad
jalkatuki d'augtug/i, -en, -ed
jalkeille d'auguule
janottaa d'uota/tada, -tab, -tii
jatkaa d'atk/ada, -ab, -ui
jatkaja d'atkaj, -an, -ad
jatkua d'atku/da, -b, -i
jatkuvasti ainos
jatkuvasti heitamata
jauho d'auh, -on, -od
jo d'o
joensuu d'ogensuu, -n, -d
johdattaa pidada, pidab, pidi
johdosta täh (+ gen.)
johon kuhu
johtaja direktor, -an, -ad
johtaja d'ohtaj, -an, -ad
johto d'ohtand, -an, -ad
joka kudamb ~ kudam, -an, -ad
joka (jokainen) d'oga
jokainen d'ogahi/ine, -i¸en, -¨t
jokainen d'oga
jokapäiväinen d'ogapäivähi/ine, -i¸en, -¨t
joki d'og/i, -en, -ed
jokin mii lienob
joku era/z, -sen, -st
joku ken lienob
joku ken taht
jonkin aikaa eraz aig
jonkinlainen miccedik
jonne kune
jonnekin kune taht, kunna taht
jono rijad, -un, -ud
jopa daa¸e
jos ku
jos ei, niin eiga ~ eika ~ ega
joskus erasti
joskus erähi¨či
jotain mii taht
jotain midataht
jotakin mida, midak
jotenkuten kojokui, kojokuite
jotta ku
jotta ¨tobi
jouhi d'ouh, -en, -t
jouhikko d'ouhik/k, -on, -kod
joukko d'ouk/k, -on, -kod
joukossa keskes (gen. +)
joulu ra¨tav, ra¨tvan, ra¨tvad
jouluaatto syndympäiv, -än, -äd
joulukuu tauvkuu, -n, -d
joutava d'oudav, d'oudvan, d'oudvad
jouto d'oud, -on, -od
joutsen d'outč/im ~ -en, -imen, -ind
joutua puutu/da, -b, -i
juhla pruaznik, -an, -ad
juhlapuku pruazniksoba, -n, -d
juhlia pruaznui/da, -čob, -čii
julkaista piästädä ilmaha
julkaista publikui/tada, -tab, -tii
julkistaminen prezentacij, -an, -ad
jumala d'umal, -an, -ad ~ -t
jumalankuva d'umal, -an, -ad ~ -t
jumalanäiti d'umalemä, -n, -d
juna poezd, -an, -ad
juoda d'uoda, d'uob, d'ui
juoksennella d'uoksendel/da, -ob, -ii
juoksija d'uoksij, -an, -ad
juoksuhauta okop, -an, -ad
juosta d'uoksta, d'uoksob, d'uoks' ~ d'uoksii
juoppo humalnik, -an, -ad
juottaa d'uo/tada, -tab, -tii
jupista burbe/tada, -tab, -t' ~ -tii
juttelu pagin, -an, -ad
juttu d'ut/t, -un, -tud
juuri d'uur', d'uuren, d'uurt
juuri (äsken) vaste
juuri (aivan) suamii
juutalainen d'evrej, -an, -ad
juutalaisuus d'evreju/z, -sen, -st
jyristä d'urai/ta, -dab, -¸
jyristä d'uri/¨ta, -¸ob, -¸ii
Jyrki Dyrg, -in, -id
jyrkkä dyrk/k, -än, -käd
jyrähtää d'urai/ta, -dab, -¸
jyvä dyvä, -n, -d
jäinen diähi/ine, -i¸en, -¨t
jäljellä diänu
jälkeen däl'ges (+ partit.), (allat. +) myödaha
jälki däl'g, -en, -ed ~ däl'kt
jälleen meste, möste
jänis dänyy, -n, -d
jänne suo/n', -nen, -nd ~ -nt
jänteinen suon'ika/z, -han, -st
järeä däred, -an, -ad
järjestellä hlopoči/da, -b, -i
järjestely organizacija, -n, -d
järjestäjä därjestaj, -an, -ad
järjestää därjes/tada, -tab, -t' ~ -tii
järjestää (juhla, kokous) siäta, siädab, siäd' ~ siädii
järjestys riäd, -un, -ud
järjestysluku riädlugusana, -n, -d
järjestö därjesto, -n, -d
järjestö organizaci/i, -jan, -jad
järkevä tark/k, -an, -kad, -koid
järki miel', mielen, miel't
järki miely/t, -den, -tt
järvi därv, -en, -ed ~ -t
järveä pitkin pit'kiin därves
järven poikki piälici därves
järvilohi sönga/ane, -a¸en, -¨t
jäsen däse/n', -nen, -nd ~ -nt
jättää diätta, diätab, diät' ~ diätii
jättää (panna kädestään) heitta, heitab, heit' ~ heitii
jättää pulaan heitta, heitab, heit' ~ heitii
jättää (sikseen) lygäi/ta, -dab, -¸' ~ -¸ii
jättää sikseen likää/ta, -dab, -¸' ~ -¸ii (+ inf.)
jää diä, -n, -d
jääkaappi diäskuap, -an, -pad, -ad
jäädyttää kyl'mä/ta, -tab, -¸' ~ -¸ii
jäädä diä/dä, -b, -i
jäähdyttää kyl'mä/ta, -tab, -¸' ~ -¸ii
jäähtyä vilustu/da, -b, -i
jäätyä kyl'm/äda, -äb, -ii
-ka, -kä -¸e
kaakko suviliide, -n, -d
-kaan, -kään ni
kaapia kuapta, kuabib, kuabii
kaappi skuap/p, -an, -pad, -ad
kaari bembel', bemblen, bembel't
kaataa (kumota) kumaa/ta, -dab, -¸ii
kaataa (puita) sorta, sordab, sorz' ~ sorzii
kaataa (painaltaa) painal/ta, -dab, -t'
kaataa (vettä) val/ada, -ab, -ui ~ -uu
kaatiot kuadd'aa¸/ed, -iin, -iid
kaatua langeta, lankteb, langen'
kaava form, -an, -ad
kadoksissa kadok¨is
kadonnut kadonu, kadotud
kadota kadoda, kadob, kaduu
kadottaa kado/tada, -tab, -t' ~-tii
kadottaa (hävittää) häje/tada, -tab, -t' ~-tii
kadottaa (menettää) mäne/tada, -tab, -t' ~-tii
kahdeksan kahesa ~ kasesa, -n, -d
kahdeksankymmentä kahesakyment
kahdeksantoista kahesato¨t
kahdeksas kahesa/nd¸, -nden, -tt
kahden kahten, kahtei
kahdesti kahti¨či
kahdestoista kahtedžtošt
kahva pang, -an, -ad
kahva panga/ane, -a¸en, -¨t
kahvi kofij, -an, -ad (kofei, -n, -d)
kahvinkeitin kofijankeitim, -en, -t
kaide käzipuu, -n, -d
kaihoisa kaiho/ine, -i¸en, -¨t
kaikenlainen kaikend'yttym, -an, -ad
kaikenlainen kaikend'yt’t’ä/ine, -i¸en, -¨t
kaikenlainen kaikeniččim, -an, -ad
kaikenlainen vs'aakoi, -n, -d
kaikin kaikin
kaikin tavoin kaikil taboil
kaikista kaikii¨
kaikkein kaikii¨
kaikki kai
kaikki kaik, -en, -ed
kaikkiaan ynnää ~ ynnäi
kaikkialla kaikijal
kaikkialle kaikijale
kaikkialta kaikijalpiä
kaiku kaig, -un, -ud
kaima kaim, -on, -od
kaipuu tusk, -an, -ad
kaistale sarg, -an, -ad
kaita kaid, -an, -ad
kaitsija kaččoj, -an, -ad
kaivaa kaiv/ada, -ab, -uu
kaivanto kaivand, -on, -od
kaivaus kaivadu/z, -sen, -st
kaivo kaiv, -on, -od
kaivos kaivo/z, -sen, -st
kaivuu kaivand, -an, -ad
kajava kajag, -an, -ad
kaksi kaks', kahten, kaht
kaksikymmentä kakskyment, kahtenkymnen, kahtkyment
kaksisataa kakssadad
kaksitoista kaksto¨t, kahtento¨t, kahtto¨t
kaksi tuhatta kakstuhad
kala kala, -n, -d
kala kala/ane, -a¸en, -¨t
kalakeitto kalarok/k, -an, -kad
kalakukko kuurnik/k, -an, -kad
kalapato pi¨t ~ py¨t, -on, -od
kalaruoka kalasyöm, -an, -ad
kalastaja kalanik, -an, -ad
kalastaja kalastaj, -an, -ad
kalastaja kuurnik, -an, -ad
kallellaan, -leen bokallaa, -lee
kallio kal'l'iv, -on, -od
kalliisti kal'hes
kallis kalli¸, kal'hen, kalli¨t
kalmisto kaumi¸om, -an, -ad
kaltainen mugu/une, -u¸en, -¨t
kalu bruj/a, -an, -ad, -iid
kamera kamer, -an, -ad
kamppailu tora, -n, -d
kampsut ruhg/ad, -iin, -oid
kana kana, -n, -d
kananen kana/ane, -a¸en, -¨t
kananpoika kananpoig, -an, -ad
kangas kanga/z, -han, -st
kangas(maa) kanghu/z, -sen, -st
kannattaa maks/ta, -ab, -ui
kannattaja kandaj, -an, -ad
kannatinpuu (veneen, auran) kokor, -an, -ad
kannatushirsi balk/k, -an, -kad
kansa rahvaz, rahvhan, rahvast
kansa kanz, -an, -ad
kansainvälinen kanzoinkeskehi/ine, -i¸en, -¨t
kansallinen rahvahali/ine, -i¸en, -¨t
kansallismieli rahvahali¨miel', mielen, miel't
kansanedustaja rahvhanvalitud
kansanmusiikki rahvhanmuuzik, -an, -ad
kansanusko muausk, -on, -od
kanssa ke
kanssa kel
hänen kanssaan yhtes hänen ke
kansi katu/z, -sen, -st
kanta kand, -an, -ad
kantaa kanta, kantab, kanduu
kantaa pois vieda, vieb, vii
kanta-asukas kandelaj, -an, -ad
kantaatti kantaat, -an, -ad
kantaminen kandand, -an, -ad
kantamus kammu/z, -sen, -st
kantamus kandalmu/z, -ksen, -st
kantamus (taakka) tak/k, -an, -kad
kantapää kand, -an, -ad
kantasuomi kandsuom, -en, -ed
kantele kandeleh, -en, -t
kanteleensoittaja kandelehenviändaj, -an, -ad
kanto kand, -on, -od
kantosiipialus kandsiibbark, -an, -ad
kapakka kabak/k, -an, -kad
kapea kaid, -an, -ad
kaplas kablaz, kablhan, kablast
kappale pala, -n, -d
kappeli časoun, -an, -ad
kapula pualik, -an, -kad, -kuoid
karata uit/ta ~ uid'/ida , -ib, -ii
kardinaaliluku miärlugusana, -n, -d
karitsa lambha/ane, -a¸en, -¨t
karhu kondij, -an, -ad
karhu tappoi lehmän kondij sorzii lehma
karja ¸iivat, -an, -ad
Karjala Kard'al, -an, -ad
karjalainen kard'ala/ane, -a¸en, -¨t
karjalaisuus kard'alaa¸u/z, -den, -st
karjalanpiirakka ¨tipanik, -an, -ad
karjapiha tahn, -an, -ad
karkelo ilo, -n, -d
karkelo karg, -un, -ud
karsina kuar/zin, -nan, -nad
karsta nog/i, -en, -ed
kartta kart/t, -an, -tad, -ad
karvas karged, -an, -ad
karvaus kargi¨t, -un, -ud
kasa kogo, -n, -d
kasa (tukku) tuk/k, -un, -kud
kaski kask, -en, -ed
kastaa valu/tada, -tab, -t' ~ -tii
kaste kastu/z, -sen, -st
kastella valu/tada, -tab, -t' ~ -tii
kastua kastu/da, -b, -i
kasvaa kazvda, kasvab, kasvuu
kasvi ora/z, -han, -st
kasvitarha, -maa ogorod, -an, -ad
kasvot ihod
kasvojen etupuoli ilve, -gen, -kt
kataja kadaj, -an, -ad
kateissa kadok¨is
katkaista katkaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
katkaista leika/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
katketa katketa, katkenob ~ kattob, katten' ~ kattenii
katkera kagred, -an, -ad
katoaminen kadomi/ine, -i¸en, -¨t
katoava kadoj, -an, -ad
katos katu/z, -sen, -st
katrilli kadrel', -in, -id
katsahtaa kacah/tada, -tab, -t' ~ -tii
katsahtaa kacahtu/da, -b, -i
katse kaccund, -an, -ad
katsella kacel/da, -ob, -l' ~ -lii
katsoa kacta, kaccub, kacui
katsokaa meitä kackat meiden piäle
kattaa katta, kattab, katuu
kattava kattaj, -an, -ad
kattila kattil, kat'lan, kattilt
katto kat/to, -on, -od
katto katu/z, -sen, -st
katu kujo, -n, -d
katua kuaji/takse, -¸e, -ihe(ze)
katuovi veraa, -n, -d
katve pilve/z, -hen, -st
kauaksi edahaks
kauan hät'ken
kauan kodvan
kauan aikaa hät'k aigad
kauan aikaa kodv aigad
kauan sitten amu
kauas edahaks
kaukaa edahanpiä
kaukainen edahala/ane, -a¸en, -¨t
kaukainen loito/ine, -i¸en, -¨t
kaukana edahan, edahali
kaukana loiton, loito¨
kaula kagl, -an, -ad
kaulain kablaz, kablhan, kablast
kaulaliina, -huivi kaglpaik/k, -an, -kad
kaulus kaglu/z, -sen, -st
kauna viha, -n, -d
kauneus čomu/z, -den, -st
kaunis čoma, -n, -d
kaunistus čomendu/z, -ksen, -st
kaupitella torgui/da, -čob, -č ~ -čii
kauppa lauk, -an, -ad
kauppatori rink, -an, -ad
kaupunginjohtaja lidnanjohtaj, -an, .-ad
kaupunki lidn, -an, -ad, -uud
kaura kagr, -an, -ad
kauris koza, -n, -d
kausi aigväl/', -in, -id
kautta kaltt ~ kautt
kautta piäliči (+ iness.)
kauttaaltaan kaik
kavahtaa (pystyyn) hypni/da, -b, -i
kavala ouna/z, -han, -st
kehittyä kehitu/da, -b, -i
kehitys kehitu/z, -sen, -st
kehittyminen kehitumi/ine, -i¸en, -¨t
kehno paha, -n, -d
kehto kätty/d, -en, -tt
kehottaa kehi/tada, -tab, -t’ ~ -tii
kehotus sovet, -an, -ad
kehtolaulu uinotuzpajo, -n, -d
kehrätä kezrä/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
kehu kiito/z, -ksen, -st
kehua kii/tada, -tab, -t' ~ -t'ii
kehua itseään kiitada iččed
keino nero, -n, -d
keinu čiib, -un, -ud
keinua čiipta, ciibub, ciibui
keinuminen čiibumi/ine, -i¸en, -¨t
keinunta čiibund, -an, -ad
keitin keitim, -en, -t
keittiö kuhn', -an, -ad
keitto rokk, rokan, rokkad
keitto (soppa) supa, -n, -d
keittää keitta, keitab, keit'
keko kego, -n, -d
kekri kegri, -n, -d
keksiä keksi/da, -b, -i
kelkka regu/une, -u¸en, -¨t
kelkka reguč, -an, -ad
kellari kuop/p, -an, -pad
kello čuasu/d, -in, -id
kello kell, -on, -od
kello käy čuasud kävytaze
kellua uju/da, -b, -i
kelpo mies moloč, -an, -ad
keltainen paku/une, -u¸en, -¨t
keltainen kelda/ine, -i¸en, -¨t
kelvata päd/öda, -öb, -ii
kenties ken tiedab ~ ken tiedau
kenttä lagedu/z, -sen, -st
kenttä (kännykän) signal, -an, -ad
kepakko pualik, -an, -kad, -kuoid
keppi batug, -an, -ad
keppi savak, -on, -kod, -koid
kera ke
kerho kluba, -n, -d
kerjuu pakičend, -an, -ad
kerjäläinen pakičij, -an, -ad
kerjäläinen ni¨¨y, -n, -d
kerjätä paki/ta, -čob, -č ~ -čii
kerralla kierdas
kerran kierdan ~ kieran
kerran kierdai¸ele
kerran (aikaisemmin) edel
kerros jataž ~ d'ataž, -an, -ad
kerskailla bahval'i/da, -b, -i
kerskailla l'öuhk/ada, -ab, -ii
kerskua bahval'i/da, -b, -i
kerskua l'öuhk/ada, -ab, -ii
kerta kierd, kierdan ~ kieran, kerdad ~ kierdad ~ kierad
kertaalleen kierdai¸ele
kertoa sane/lda, -lob, -l'
kertomus sanelu/z, -sen, -st, -siid
kertomus kerdomu/z, -ksen, -st
kertyä kerdu/da, -tab, -i
kerätä kera/ta, -dab, -z' ~ zii
keräytyä kerdu/da, -tab, -i
keräytyä kerävy/dä, -b, -tii
kerääjä keradaj, -an, -ad
keskeinen keske/ine, -i¸en, -¨t
keskelle keskehe, keskes
keskellä keskel
keskellä keskes (gen. +)
keskeltä keskel
kesken kesken
keskenään keskenaa
keski- kesk-
keskikesä keskkeza, -n, -d
keskimmäinen kesma/ane ~ keskima/ine, -a¸en ~ -i¸en, -¨t
keskiosa kesk, -en, -ed
keskisormi kesksorm, -en, -ed
keskiviikko koumanpäiv, -än, -äd
keskus syda/m ~ ¨ydai/n, -men, -mt ~ -nt
keskus keskuč, -an, -ad
keskustella pagi¨ta, pagi¸ob, pagi¸ ~ pagi¸ii
keskustelu pagin, -an, -ad
keskuudessa keskes (gen. +)
kestitys gostittami/ine, -i¸en, -¨t
kestävä luja, -n, -d
kestää kes/tada, -tab ~ -tau, -t' ~ -tii
kesä keza, -n, -d
kesäaika keza-aig, -an, -ad
kesäinen keza/ane, -a¸en, -¨t
kesäkuu kezakuu, -n, -d
kesällä kezal
kesän jälkeen däl'ges kezad
kesäpaikka kezakoht, -an, -ad
kettu rebuu ~ reboi, -n, -d
keula vodorez/n'okk, -n'okan, -n'okad
kevyesti kebdäs
kevyt kebd', kebdän, kebdäd
kevyt ajoreki kord', -an, -ad
kevät kevä/z', -den, -t
kevätpäivä keväz'päiv, -än, -äd
keväällä kevädel
kiehua kiehda, kiehub, kiehui
kiehuttaa kiehu/tada, -tab, -t' ~ -tii
kielenopas kiel'enozitu/z, -sen, -st
kieletön kielet/uu ~ oi, -oman, -ont, -omad
kieli kiel', kielen, kielt
kielimuoto kielenluad, -un, -ud
-kielinen -kiel'ehi/ine, -i¸en, -¨t
kielioppi kiel'opind, -an, -ad
kieltäytyä tulemasta otka¸i/dakse, -ize, -iheze
kieltää kiel'/ta, -dan, -z' ~ zii
kieritellä puno/tada, -tab, -t' ~ -tii
kiero viär, -an, -ad
kiero viänd, -on, -od
kierosilmä viärsil'm, -an, -ad
kierto kierd, -on, -od
kiertoajelu kierdajelu/z, -sen, -st
kiertää kier/ta, -dan, -z' ~ zii
kiertää (punoa) puno/da, -tab, -i
kiertää ympäri ymber/data, -dab, -z' ~ -zii
kihara kudrjav, -an, -ad
kiihtyä libu/da, -b, -i
kiikkua čiipta, čiibub, čiibui
kiiltää losn/ida, -ib, -ii
kiiltävä losnija/ane, -a¸en, -¨t
kiima kiim, -an, -ad
kiimassa (tamma) ubehil
kiinni kiindi
kiinni (salvassa) saubas
kiinnittää kindi/tada, -tab, -t' ~ -tii
kiinnittää (tartuttaa) tartu/tada, -tab, -t' ~ -tii
kiinnostava miel'kinditaj, -an, -ad
kiinnostus kindostu/z, -sen, -st
kiinnostunut kindostunu, -tud
kiinteä kinded, -an, -ad
kiinteästi kindedäli
kiintoisa interesnu, -n, -d
kiintoisa miel'kinditaj, -an, -ad
kiire kiireh, kiirhen, kiireht
kiireesti kiirehu¨či
kiirehtiä kiireh/tada, -tab, -t' ~ -tii
kiiruhtää kiireh/tada, -tab, -t' ~ -tii
kiiski d'ors, -in, -id
kiiski ki¨ki/ne, -¸en, -¨t
kiisseli kiisel', -in, -id
kiista kiist ~ kii¨t, -an, -ad
kiitos spassibo, -n, -d
kiittää spassibuu/tada, -tab, -tii
kilpa kilb, -an, -ad
kilpa kiist ~ kii¨t, -an, -ad
kilpailla ki¸a/ta, -dab, -¸ ~-¸ii
kilpi kil'b, -en, -ed
kimmeltää losn/ida, -ib, -ii
kimmeltävä losnija/ane, -a¸en, -¨t
kimppu pučk, -an, -ad
-kin i, -gi
kina kiist ~ kii¨t, -an, -ad
kinnas ala/ane, -a¸en, -¨t
kinnas kinda/z, -han, -st
kinos kibo/z, -(k)sen -st
kipeästi kibedas
kipinä kibin, -an, -ad
kipu tusk, -an, -ad
kirja kniig, -an, -ad
kirja kird', -an, -ad, -uud
kirjain as, -an, -sad, -uod
kirjakauppa kird'lauk/k, -an, -kad
kirjallisuus literatuur, -an, -ad
kirjamyyjä kird'uunmyj, -an, -ad
kirjasto bibliotek, -an, -ad
kirjava kird'av ~ kirjav, -an, -ad
kirje kird'a/ane, -a¸en, -¨t
kirjoittaa kiri/tada, -tab, -t' ~ -tii
kirjoitus kiritu/z, -sen, -st, -sid
kirkaista kirgah/tada, -tab, -tii
kirkas vauged, vauktan, vauktad
kirkas (ilma) selged, -an, -ad
kirkastua selgi/ta, -tab, -č ~ -i
kirkastua (valjeta) vauge/ta, -nob, -n'
kirkollinen kirikoli/ine, -i¸en, -¨t
kirkollishallinto kirikadministracij, -an, -ad
kirkko kirik, -on, -od
kirkko čerk/ov, -van, -vad
kirkkokunta kirikkund, -an, -ad
kirkkoslaavi kirikonsluav, -an, -ad
kirkua heikta, heikab, heik ~ heikii
kiroilla riidel'ta, riidl'ob, riidel'~ riidlii
kirota riidel'ta, riidl'ob, riidel'~ riidlii
kirottu proklatij, -an, -ad
kirppu čondzuu, -n, -d
kirppu kirp/p, -un, -pud
kirveenvarsi kirvhen varz', -varden, -vart
kirves kirvez, kirvhen, kirvest
kirvesmies plotnik, -an, -ad
kisa ki¸a, -n, -d
kisailla ki¸a/ta, -dab, -¸ ~-¸ii
kisata ki¸a/ta, -dab, -¸ ~-¸ii
kiskaista nyhtäi/ta, -dab, -¸ii
kiskoa ki¨ko/da, -b, -i
kissa ka¸i, -n, -d
kissaemo emäka¸i, -n, -d
kitkeryys kargi¨t, -un, -ud
kitkerä karged, -an, -ad
kiuas päč/č, -in, -čid
kiukku viha, -n, -d
kiulu kuk¨in, -an, -ad
kives muna/ane, -a¸en, -¨t
kives (verkon) kive/z, -(k)sen, -st
kivistää kibi¨/tada, -tab, -t' ~ -tii
kivi kiv/i, -en, -ed
kivi (pieni) kivu/d, -den, -tt, -det, -¸id
kivikko kivik/k, -on, -kod
kivikkoinen kiviko/one, -o¸en, -¨t
kivinen kivi/ine, -i¸en, -¨t
kivitalo kivitaluu, -n, -d
-ko, -kö -ik, -k, -ko
kodikas kodika/z, -han, -st
koettaa opta ~ oppida, oppib, opii
kohdata vastata, vastab, vastaz'
kohdella huonosti abidoi/ta, -čob, -čii
kohennus kohendu/z, -sen, -st
kohentaa kohe/ta ~ kohe/ndada, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
kohentaa (parantaa) para/ta, -ndau, -tii
kohentua kohe/ta, -nob, -n' ~ -nii
kohista kohi¨ta, kohi¸ob, kohi¸
kohmajää uhk, -un, -ud
koho (ongen) kubl, -un, -ud
kohota nousta, nouzob, nouz' ~ nouzii
kohta koht, -an, -ad
kohta hier, -un, -ud
kohta sija ~ ¨iä, -n, -d
kohta (pian) vot-vot
kohtaaminen vastu/z, -sen, -st
kohtaan kohtha, kohtai
kohtalo oza, -n, -d
kohti kohtin, piä (illat. +)
koi koja, -n, -d
koira koir, -an, -ad ~ koire, -n, -d
koiranen koira/ane, -a¸en, -¨t
koiranputki koiranbut'k, -en, -ed
koivikko koivik, -on, -od
koivu koiv, -un, -ud
koivu(i)nen koivu/ine, -i¸en, -¨t
kokea kacta, kaccub, kacui
kokea (katiskaa) kod'vi/da, -b, -i
kokeilla kacta, kaccub, kacui
kokemus maht, -on, -od
kokenut hard'audu/nu, -tud
kokka n'ok/k, -an, -kad
kokka vodorezn'ok/k, -an, -kad
kokkeli ruaht, -on, -od
kokeilla opta ~ oppida, oppib, opii
koko kogo
koko kai, kaik
koko (suuruus) suuru/z, -den, -st
kokoelma kogomu/z, -sen, -st
kokonaan kaikineze
kokonaan vouso
kokonaan ynnää
kokonainen ynnäli/ine, -i¸en, -¨t
kokoontua kogodu/da, -tab, -tii
kokoontua (kerääntyä) kerdu/da, -b, -i
kokous kerag, -an, -ad
kokous kerahmo, -n, -d
kolea vilu, -n, -d
kolmas kouma/nd¸, -nden, -t
kolmastoista koumandžtošt
kolme koum, -en, -ed
kolmekymmentä koumkyment, koumenkymnen, koumedkyment
kolmetoista koumto¨t, koumento¨t, koumedto¨t
kolminaisuus stroič, -an, -ad
komea kome/i, -jan, -jad
kone ma¨in, -an, -ad
konferenssi konferenčij, -an, -ad
kongressi kongres, -an, -ad
konjakki kand'ak/k, -an, -kad
konsa konz
konsertoida koncertoi/da, -čob, -čii
konsertti koncert, -an, -ad
konsti fokus, -en
kontakti kontakt, -an, -ad
kontio kondij, -an, -ad
kontti ka¨¨al', ka¨lin, ka¨¨al't
Kontupohja Kompohd', -an, -ad
konvehti kamfet, -an, -ad
-koon, -köön ando
ando kadob kadotkoon, antaa kadota!
koota kogo/ta, -dab, -z' ~ -zii
kopeekka kopeik, -an, -ad
kopista kopsta, kopsab, kops'
kopsia kopsta, kopsab, kops'
korento korend, -on, -od
kori korzin, -an, -ad
koristaa čome/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
koristautua čomendel/takse, -eze, -iihe(ze)
koristus čomendu/z, -ksen, -st
korjaaminen kohendu/z, -sen, -st
korjata kohe/ta ~ kohe/ndada, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
korjata korjuuseen uber/ida, -ib, -ii
korjaus kohendu/z, -sen, -st
korjauttaa kohenzoi/tada, -tab, -t' ~ -tii
korkea korged, korktan, korktad
korkeakoulu korged¨kola, -n, -d
korkealla korktal
korkealle korgedah, korktas
korkeampi korktemb
korko (kengän) kand, -an, -ad
korpi pihk, -un, -ud
korppu zuhar, -in, -id
korsi kor/¸, -den, -tt
korva korv, -an, -ad
korvarengas panga/ane, -a¸en, -¨t
korvo korvuu, -n, -d
koska ku, kui
koskaan igin
kosketus kosketu/z, -sen, -st
koski kosk ~ ko¨k, -en, -ed
koskien ni¨kuu ~ ni¨kuo (illat. +)
kostea tuor/ez, -hen, -est
koti kodi, -n, -d
kotiin kodii, kodi¨, kodinno
kotimaa kodimua, -n, -d
kotiseutu kodikondu/ine, -i¸en, -¨t
kotityö kodiruad, -on, -od
kotoisin (jostakin) roduud (+ elat. piä)
kotka kokuu, -n, -d
kot-kot ko-ko-ko
kotona kodi¨
kotva kodv, -an, -ad
kotvan kodv, kodvan
kotvanen kodva/ane, -a¸en, -¨t
koukku kouk/k, -un, -kud
koulu ¨kola, -n, -d
koura kobr, -an, -ad
kourallinen kobra/ine, -i¸en, -¨t
kova kova, -n, -d
kovaa lujas
kovasin kova¸i/m, -man, -nt, -mad
kovasin sier, -an, -ad, -uoid
kovasti (puhaltaa) d'alos
kovasti kovas
kovasti (lujasti) lujas
kovasti (paljon) äjal
koveta kove/ta, -nob, -n' ~ -nii
kovin d'alo, d'alos
kristinusko ristinvier, -on, -od
kirstinusko kristanusk, -on, -od
Kristus Synd, -yn, -yd
kuin kaku
kuin ku
kuinka kui
kuinka? kutt?
kuinka (miten)? mit'e?
kuinka monta äjänik
kuinka paljon? äik?
kuinkas? kui¸e ~ kui¸o?
kuinka tulit? kuttak siä tuliid?
kuiskata ¨upe/tada, -tab, -t' ~ -tii
kuitenkin (varmaankin) odnako
kuitenkin ykskaik
kuivata kuiv/ata, -adab, -zii
kuivua kuiv/ada, -ab, -i
kuja kujo, -n, -d
Kuujärvi Kujärv, -en, -ed
kuka kudamb, -an, -ad
kukaan -ni
kuka? ken, kenen, keda
kuka tahansa ken taht
kuka tahansa l'uubuu, -n, -d
kuka tuli? kenak tulii?
kukistua kykistu/dakse, -uze, -iheze
kukka cveta, -n, -d, -uud
kukka sveta, -n, -d, -uud
kukkanen sveta/ane, -a¸en, -¨t
kukkaro ka¨¨al', ka¨lin, ka¨¨al't
kukkia cvet'ta, cvettib, cvetii
kukkia svet'ta, svettib, svetii
kukko kukuu, -n, -d
kukko kukuuhu/t, -den, -t
kukkokiekuu kuk-ka-re-kuu
kukkua kukku/da, -b, -i
kukkula krie¸, -an, -ad
kukunta kukkund, -an, -ad
kulakki kulaka/ane, -a¸en, -¨t
kuljeksia lekku/da, -b, -i
kuljettaa (vetää) veda/da, -b, -ii
kuljettaa (vedättää) veda/tada, -tab, -t' ~ t'ii
kuljettaja vedataj, -an, -ad
kuljetus vedatu/z, -sen, -st
kulkea kulg/eda, -ob, -ii
kulkea (matkata) matka/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
kulkea ohi proitta, proidib, proidii
kulkija astuj, -an, -ad
kulkunen kelluune, kelluu¸en, kello¨t
kulma čup/p, -un, -pud
kulma n'ok/k, -an, -kad
kulmakarvat kulmad, -iin, -iid
kulta kuld, -an, -ad
kultainen kulda/ane, -a¸en, -¨t
kulttuuri kul'tuur, -an, -ad
kulttuuritalo kul'tuurtaluu, -n, -d
kulua kulu/da, -b, -i
kulunut männu, -den, -t
kulunut (huono) kulu, -n, -d
kuluttaa (tuhlata) pidada, pidab, pidii
kuluttaa aikaa mäne/tada, -tab, -t' ~ -tii
kumartua kumard/akse, -aze, -iihe
kumartaa kumar/taze, -dazob, -¸iize
kumma kumm, -an, -ad
kummallinen kummali/ine, -i¸en, -¨t
kummissaan udivinuze
kumota kumaa/ta, -dab, -¸ii
kumpikin molemb/ad, -iin, -iid
kumpu mät/äz, -tähän, -äst
kun ku
kun konz
kun kutt
kuni kuni
kunnallinen kundali/ine, -i¸en, -¨t
kunnas kanghu/z, -sen, -st
kunnes kuni
kunnia arv, -on, -od
kunnia čest', čestin, čestid
kunnia sluav, -an, -ad
kunnia-asia pyhä velg, -an, -ad
kunniapuheenjohtaja arvonpiämiez, -miehen, -miest
kunnioittaa arvos pidada, pidab, pidii
kunnostaa kohe/ta ~ kohe/ndada, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
kunnostaa aze/tada, -tab, -tii
kunnostus kohendu/z, -sen, -st
kunpa vain vaiku
kunta kund, -an, -ad
kunto tolk/k, -un, -kud
kunto kund, -on, -od
kuokka kuok, -an, -ad
kuokkia kuokta, kuokib, kuokii
kuolema kuolend, -an, -ad
kuolettaa kuole/tada, -tab, -t' ~ -tii
kuoleva kuolij, -an, -ad
kuolla kuo/lda, -lob, -l' ~ -lii
kuolla männa toi¸ehe ilmaha
kuollut kuolnu, -den, -t, -ded, -ziid
kuopia kuapta, kuabib, kuabii
kuoppa haud, -an, -ad
kuoppa kuop/p, -an, -pad
kuore kuori¸, kuorhen, kuori¨t
kuori kuor', kuoren, kuort
kuoro hora, -n, -d
kupari vask, -en, -ed
kuparivarsi vaskvardu/t, -den, -t
kuperkeikka muk/k, -in, -kid
kuppi čask, -an, -ad
kura liga, -n, -d
kurikka pualik, -an, -kad, -kuoid
kurja gor'a, -n, -d, kurd'a/ane, -a¸en, -¨t
kurjuus gor'a, -n, -d
kurki kurg, -en, -ed
kurkku (henki- ja ruokatorvi) kurk/k, -un, -kud
kurkku (ruokatorvi) keruu, -n, -d
kurssi kurs, -an, -ad
kusiainen kud¸uu, -n, -d
kuski ohd'adajmiez, -hen, -st
kussa? kus
kuten kaku
kutittaa kutku/ttada, -tab, -tii
kutoa kudoda, kudob, kudou
kutsu kucc, kucun, kuccud
kutsua kucta, kuccub, kucui
kutsua kirgu/da, -b, -u
kutsua jksk nimita/da, -tab, -t' ~ -tii
kutsumus kucund, -an, -ad
kuu kuudam, kuudman, kuudamt
kuu kuudma/ane, -a¸en, -¨t
kuudes kuude/nd¸, -nden, -t
kuujärveläinen kujärvela/ane, -a¸en, -¨t
Kuujärvi Kujärv, -en, -ed
kuukausi kuu, -n, -d
kuulla kuulda, kuulob, kuul' ~ kuulii
kuulla kuuli¨/tada, -tab, -tii
kuulu mainittav, -an, -ad
kuulua kuulu/da, -b, -i
kuuluisa kuulu¸, -an, -ad
kuuluisuus kuulu¸u/z, -den, -tt
kuulustelu tutkind, -an, -ad
kuuluva kuulij, -an, -ad
kuuma palab, -an, -ad
kuuma palaba/ane, -a¸en, -¨t
kuume räk/k, -en, -ked
kuumuus räk/k, -en, -ked
kuumuus ¸uar, -an, -ad
kuunnella kuundel'ta, kuundl'ob, kuundel' ~ kuundlii
kuusi kuu/z', -den, -tt
kuusi (puu) kuu/z', -zen, -st
kuusi (puu) kuuz'u/t, -den, -tt
kuusi ja mänty kuuz'ut da pedak
kuusikymmentä kuu¨kyment
kuusitoista kuu¨to¨t
kuutamo kuudam, kuudman, kuudamt
kuva kuva, -n, -d
kuvata kuva/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
kuvastin zirkal, zirklon, zirkolt
kuve bokk, bokan, bokkad
kyetä voida, voib, voi
kyky nero, -n, -d
kyljellään bokallaa
kylki bokk, bokan, bokkad
kylkiluu kyl'/g, -gen, -kt, -ged
kyllikseen kylläl
kylliksi kylläl
kyllä d'o
kyllästyä tuskeudu/da, -b, -i
kylmettyä kyl'm/äda, -äb, -ii
kylmettyminen kyl'mänd, -än, -äd
kylmettää kyl'mä/ta, -tab, -¸' ~ -¸ii
kylmä tuulinen sää, kylmä ja kuiva (tuuli) ahav ~ ahau, -on, -od
kylmyys vilu, -n, -d
kylmä vilu, -n, -d
kylmästi vilus
kylpeä kyl'ptakse, kyl'beze, kyl'biihe(ze)
kylpemään kyl'bmahakse
kylpy kyly, -n, -d
kylvää kylv/ada, -an, -ii
kylvö siemendu/z, -sen, -st
kylä derein', -an, -ad
kylä kylä, -n, -d
kylä (paikka) hier, -un, -ud
kyläläinen derein'a/ane, -a¸en, -¨t
kymmenen kymne, kymnen, kyment
kymmenes kymne/ndž, -nden, -¨t
kymppi des’atk, -an, -ad
kynnys kyndy/z, -ksen, -st
kynsiviila pila/ane, -a¸en, -¨t
kynttilä tuohu/z, -ksen, -st, -ksed
kynttilänpäivä (2/2) stritend’, -an, -ad
kyntää kyn/ta, -tab, -d¸ ~ -d'
kypsymätön tuor/ez, -hen, -est
kypsyä kypse/ta, -nob, -n'
kypsä ky/ps, -in, -st
kyrilliset kirjaimet kirilan asuod
kysymys kyzynd, -an, -ad
kysyä (joltakulta) kyzy/da, -b, -i (+ elat. tai partit.)
kyvykäs nerok/az, -kahan, -ast
kyyditä veda/tada, -tab, -t' ~ t'ii
kyykistyä kykistu/dakse, -uze, -iheze
kyynel kyyng, -en, -ed
kyynel kyyngy/t, -den, -tt
kyynel kyynäl, -en, -t
kyyneleet kyyndl/ed, -iin, -iid
kyynärpää kinambru/z ~ künäbrü/s, -sen, -st
kädensija vardu/t, -den, -tt
käki käg/i, -en, -ed
käkönen kägyyne, kägyy¸en, kägö¨t
käpy käby, -n, -d
käpälä käbäl', käbälän, käpäläd
kärki n'ok/k, -an, -kad
kärki (pää) piä, -n, -d
kärpässieni kiärmöi/sien', -sienen, -sient
kärsimys tusk, -an, -ad
kärsiä kes/tada, -tab, -t' ~ -tii
kärsiä tuskad pid/ada, -ab, -ii
käsi käzi, käden, kätt
käsikirjoitus käzikiritu/z, -sen, -st
käsitellä käzitel/da, -ob, -ii
käsityö käziruad, -on, -od
käskeä käskta ~ kästa, käskob, käsk ~ käskii
käsky käsk, -ön, -öd
käskyläinen käskylai/ne, -¸en, -¨t
kätkeä peitta, peitab, peit' ~ peitii
kätkeytyä peittakse, peitaze, peitiihe(ze)
kätkössä peitos
kätkyt kätty/d, -en, -t
kävellä käve/lda, -lou, -l' ~ -lii
kävely kävely/z, -sen, -st
kävijä kävyj, -an, -ad
käydä kävy/da ~ kävi/da, -b, -i
käydä kauppaa torgui/da, -čob, -č ~ -čii
käydä loppuun lopta, loppib, lopii
käynnistyä zavo/ta, -dib, -dii
käynti kävynd ~ kävind, -an, -ad
käytetty pidetud
käyttää (konetta) kävy/tada, -tab, -t' ~ -tii
käyttää (vaatetta) pidada, pidab, pidii
käytävä tiehu/t, -den, -tt, -ded
käytävä (uloskäytävä) hodu, -n, -d, -id
käämi kiäm, -in, -id
käännellä kiändel/da, -ob, -' ~ -ii
käännetty kiätud
käännettynä perevod(as)
käännähtää punau/takse, -taze ~ -¸iihe
käännös kiändu/z, -ksen, -st
kääntyä ympäri razber/takse, -ize, -iihe
kääntäjä kiändaj, -an, -ad
kääntää kiä/ttä ~ kiä/tä, -ndäb, -nd¸ ~ -nd¸ii
kääntää kumolleen kumaa/ta, -dab, -¸ii
kääpiö gnom, -an, -ad
käärme mado, -n, -d
käärme pitkač, -un, -ud
köyhä, köyhyys gor'a, -n, -d
köyhä köyh ~ keuh, -än, -äd
köyhyys köyhy/z, -den, -tt
laaja laged, -an, -ad
laakso alango, -n, -d
laantua (tuuli) helpo/ta, -nob, -¸
laatia lua/dida, -dib, -tii
laatikko vak/k, -an, -kad
Laatokka Luadoga, -n, -d
laatu luad, -un, -ud
laatuinen luaduli/ine, -¸en, -¨t
lahja lahd', -an, -ad
lahja (taito) nero, -n, -d
lahjakas nerok/az, -kahan, -ast
lahjoa lahd'o/da, -b, -i
lahjoittaa lahd'o/tada, -tab, -t' ~ -tii
lahkeet kuadd'aa¸/ed, -iin, -iid
lahna lahn, -an, -ad
lahonnut hapannu, -den, -tt, -¸iid
lahota hapata, haptab, happan' ~ hapanii
lahti laht, -en, -ed
lahti (poukama) kuar, -an, -ad
laiha laih, -an, -ad
laiho ozm, -an, -ad
laina (raha-) velg, -an, -ad
laina (vilja-) laihina, -n, -d
lainaksi velgaha
laine laineh, -en, -t
laiska la¨k, -an, -ad
laiskasti la¨kas
laiskuus la¨ku/z, -den, -st
laita (sivu) bokk, bokan, bokkad
laita (reuna) rein, -an, ad
laita (ranta) rand, -an, -ad
laita (veneen, reen) laid, -an, -ad
laita (veneen) bort, -an, -ad
-laitainen (vene) laidahi/ine, -i¸en, -¨t
laittaa (taikina) rozvedi/da, -b, -i
laituri lauda/ane, -a¸en, -¨t
laituri lauča/ane, -a¸en, -¨t
laiva karabl, -an, -ad
laiva (proomu) sudn, -an, ad
lakaista pyhki/da, -b, -i
lakata heitta, heitab, heit' ~ heitii
lakata käymästä, satamasta heitta kävyndan, vihman
lakea laged, -an, -ad
lakipykälä statja, -n, -d
lakki ¨uapok, ¨uapkan, ¨upkad
lakki sliäpa/ane, -a¸en, -¨t
lammas lambaz, lambhan, lambast
lampi därvu/t, -den, -tt
langeta langeta, lankteb, langen'
lanka lang, -an, -ad
lanka niit', niitin, niitid
lanta tadeh, -en, -t
lanta höstö, -n, -tt
lapanen ala/ane, -a¸en, -¨t
lapio labid, -on, -od
lapsenhoitaja lapsenkaččoj, -an, -ad
lapsenlapsi vunuk, -an, -ad
lapsenlapsi (pieni) vunuka/ane, -a¸en, -¨t
lapsi laps', lapsen, last ~ lapst, lapsed, lapsiin
lapsi äbäreh, -en, -t
lapsukainen laps'u/d, -den, -tt
lapsuus lapsestozaig, -an, -ad
laskea lugeda, lugob, lugi
laskea alas, pudottaa heitta, heitab, heit' ~ heitii
laskea (alemmas) ale/ta, -ndau, -¸' ~ -¸ii
laskea (antaa lupa) laskta ~ lasta, laskob, lask ~ laskii
laskea (päästää) piäs/tada, -täb, -t' ~ -tii
laskea (vesi) langeta, lankteb, langen'
laskea (virrata) page/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
laskea leikkiä ¨uut't'i/da, -b, -i
laskeutua ale/ta, -nob
laskeutua alas heittakse, heitaze, heitiihe(ze)
laskeutua alas heit/tydä, -yb, heityi
lasku (päivän) lask, -un, -ud
lasku lugu, -n, -d
lastentarha laps'kodi, -n, -d
lato saraa, -n, -d
lattia lattij, -an, -ad, -oid
lattia (permanto) lav/a, -an, -ad, -oid
latu ladu, -n, -d
latva ladv, -an, -ad
latvanen ladva/ane, -a¸en, -¨t
lauantai suobat, -an, -ad
laukata hypni/da, -b, -i
laukata (hyppiä) hypta ~ hyppida, hyppib, hyppii
laukku sumk/k, -an, -kad
laulaa paja/tada, -tab, -t' ~ -tii
laulaa (lintu) laulda, laulab, lauluu
laulaja pajataj, -an, -ad
laulelma pajuune, pajuu¸en, pajo¨t
laulu pajuune, pajuu¸en, pajo¨t
laulu pajo, -n, -d
laulukirja pajokird', -an,-ad
laulukuoro pajohora, -n, -d, -iid
lauma kanz, -an, -ad
lausua sanda, sanub, sanui
lauta laud, -an, -ad
lautanen lauda/ane, -a¸en, -¨t
lautanen (matala) torelk, -an, -ad, torelk/ane, -a¸en, -¨t
lautanen (syvä) bl'uod, -an, -ad
lautaset syömlaudaa¸ed
lautta laut, -an, -ad
lava lav/a, -an, -ad, -oid
lavea laged, -an, -ad
laverrella čänd¸a/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
lavitsa lauč/č, -an, -čad
lehdistö press, -an, -ad
lehdistö lehti¨t, -on, -od
lehm lehm, -an, -ad
lehmus lehmu/z, -sen, -st
lehmus niidepuu, -n, -d
lehti leht', lehtken, lehtet, lehtket
lehtimies leht'mie/z', -hen, -st
lehtipuu leht'puu, -n, -d
lehtiä lehti/da, -b, -i
lehtiö leht', lehtken, lehtet, lehtket
lehto leht, -on, -od
lehtori lektor, -an, -ad
leijailla haududa ~ hautta, haudub, haudui
leikata leika/ta, -dab, -z' ~ -¸ ~ -¸ii
leikata (silpuksi) siička/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
leikillinen ¨uutkak/az, -han, -ast
leikillään ¨uuttes
leikinlasku ¨uutk, -an, -ad
leikki viänd, -an, -ad
leikki (kisailu) ki¸a, -n, -d
leikkikalu boba/ane, -a¸en, -¨t
leikkikalu igru¨k, -an, -ad
leikkiminen ki¸and, -an, -ad
leikkiä elos/tada, -tab, -tii
leikkiä viä/ta, -ndab, -nd¸ ~ nd¸ii
leikkiä (kisailla) ki¸a/ta, -dab, -¸ ~-¸ii
leikkiä balui/da, -tab, -t' ~ -tii
leikkuri siičk, -an, -ad
leima kleim, -an, -ad
leipoa pa¨ta, pa¨tab, pa¨tuu
leipominen emagu/z, -sen, -st
leipä leib, -an, -ad
leipänen leiba/ane, -a¸en, -¨t
leiri lager/', -in, -id
leivänpala leibpala/ane, -a¸en, -¨t
lelu boba/ane, -a¸en, -¨t
lelu igru¨k, -an, -ad
lempeä luaska/u, -van, -vad
lempeästi luaskavos
lempi lemb, -en, -ed
lennellä lende/lda ~ lende/l'ta, -lob, -l'ii
lentää leta, lendab, lend¸ ~ lend¸ii ~ lenz', letihe
leppä lep/p, -an, -pad
leppäinen lepa/ane, -a¸en, -¨t
leppäkerttu lehma/ane, -a¸en, -¨t
lepäävä huogavutav, -an, -ad
leski le¨k, -en, -ed, -id
leuhkia l'öuhk/ada, -ab, -ii
leuka leig ~ lövg, -an, -ad
leukapielet ¨'okad
leveys levedu/z, -sen, -st
leveä leved, -an, -ad
levittää oige/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
levittää levi/tada, -tab, -t' ~ -tii
levitä levi/ta, -dab, -¸'
levy lebu, -n, -d
levätä huogavu/da, -b, -i
levätä lebäydy/dä ~ lebäyzy/dä, -b, -i
liehuttaa maihu/tada, -tab, -t' ~ -tii
liekehtiä lämaa/ta, -dab, -¸'
liemi supa, -n, -d
lietsoa lieč/oda, -ob, -ii; puhu/da, -b, -uu
lieve helm, -an, -ad
lievittää ale/ta, -ndab, -¸' ~ -¸ii
lievä (tuuli) help, -on, -pod
lika liga, -n, -d
likainen liga/ane, -a¸en, -¨t
liha liha, -n, -d
lihainen lihasi/ine, -i¸en, -¨t
liharuoka arg, -en, -ed
lihava sanged, sanktan, sanktad; sankta/ane, -a¸en, -¨t
lihoa para/ta, -nob, -nii
liian d'alo, liigan
liian tiukka kiinded, -an, -ad
liika liig, -an, -ad
liikaa liigad
liikahdella lekku/da, -b, -i
liikahtaa lekah/tada, -tab, -t' ~ -tii; lekah/takse, -taze, -tiihe
liikanimi niärituznim/i, -en, -ed
liikennevalo svetofor, -an, -ad
liikkua liiku/da, -b, -i
liikuttava liikutaj, -an, -ad
liina liin, -an, -ad
liina (huivi) paik/k, -an, -kad
liinavaatteet soba, -n, -d
liite liit/eh, -tehen, -eht
liiteri saraa, -n, -d
liitos liito/z, -sen, -st
liitoskohta vajeh, -en, -t
liittää lii/ttada, -tab, -t' ~ -tii
liitää liudu/da, -b, -i
lika liga, -n, -d
lika redu, -n, -d
liko ligo, -n, -d
likoamaan ligohoks
lima loga, -n, -d
limppu kaurug, -an, -ad
lintu lind, -un, -ud
lintulauta lindlaud, -an, -ad
lintunen lindu/ine, -i¸en, -¨t
liota ligo/ta, -dab, -¸ ~ -i
liottaa ligo/tada, -tab, -t' ~ -tii
lippu flaga, -n, -d
lista vedomost, -in, -id
lisä li¸a, -n, -d
lisä- li¸a-
lisäksi sen rindal, li¸aks
lisätä li¸a/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
lisätä (ven.) dobavi/da, -b, -i
litistää ličaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
liturgia sluu¸b, -an, -ad
liukas libed, -an, -ad
liukastua libestu/da, -b, -i
liukua huzlu/da, -tab, -i
livetä libestu/da, -b, -i
lohjeta lohke/ta, -nob, -nii
lohkaista lohkai/ta, -dab, -¸
loikoa viru/da, -b, -i
loiskuttaa lo¨ku/tada, -tab, -t' ~ -tii
loistaa losni/da, -b, -i
loistava losnija/ane, -a¸en, -¨t
loitolla loiton
loitsia opta ~ oppida, oppib, opii
loitsu lugu, -n, -d
loitsu puhe/g, -gen, -kt, -giid
lojua viru/da, -b, -i
loka liga, -n, -d
lokakuu ligakuu, -n, -d
lokki kajag, -an, -ad
loma loma, -n, -d
lomassa keskes (gen. +)
lopettaa lopta, loppib, lopii
lopettaa (jkn tekeminen) likää/ta, -dab, -¸' ~ -¸ii (+ inf.)
loppu lopp, lopun, loppud
loppu (pää) agd', -an, -ad
loppua loptakse, lopi¸e, lopiihe(ze)
lopputulos lopind, -an, -ad
lopuksi däl'gimaa
lopullinen lopuliine
lopullisesti vouso ~ vovse
lopulta(kin) däl'gmaa
loput dostalid
loruta tarbo/da, -b, -i
lotja bark, -an, -kad, -ad
loukata abidoi/ta, -čob, -čii
loukata (fyysisesti) satat/ada, -ab, -ii
loukkaantua abidu/dakse, -i¸e, -ihe(ze)
loukkaus abid, -an, -ad
loukuttaa kelikuoi/ta, -tab, -t' ~ tii
-lta piä, vastu/z
luennoitsija lugendoiččij, -an, -ad
luenta lugend, -an, -ad
luento lugend, -on, -od
luentosali lugendzal, -an, -ad
luettelo vedomost, -in, -id
luiskahtaa libestu/da, -b, -i
luistaa libestu/da, -b, -i
luistaa huzlu/da, -tab, -i
luistella hurgahtu/da, -b, -i
luistella konkil ajel/da, -ob, -ii
luistin luist/im, -men, -imt
luistin konk/k, -an, -kad
luja luja, -n, -d
lujasti lujas
lujatahtoinen tabaka/z, -han, -st
lujittaa luje/ta, -ndab, -n¸' ~ -n¸ii
lukea lugeda, lugob, lugii
lukea loitsuja puhu/da, -b, -uu
lukeminen lugemi/ine, -i¸en, -¨t
lukita luk/uta, -kudab, -kuu ~ ku¸ii
lukko lukk, lukun, lukkud
luku lugu, -n, -d
luku (lasku) söta, -n, -a
lukumäärä lugu, -n, -d
lukusana lugusana, -n, -d
lukuunottamatta luguhu ottamata
lumeton pal'l'a/z, -han, -st, -had
lumi lum/i, -en, -t
lumihiutale lumipala, -n, -d
luminen lumek/az, -han, -ast
lumisohjo uhk, -un, -ud
lumiukko lumistarik, -an, -ad, -uud
luoda siäta, siädab, siäd' ~ siädii
luoda lunta ¨umi/da, -b, -i
luode luodehpohd'a/ane, -a¸en, -¨t
luokka kl(u)ass, -an, -ad
luokki bembel', bemblen, bembel't
luokse noste
luona rindal
luona -nno; (gen. +) noste
luonne taba, -n, -d
luonto luond, -on, -od
luonto prirod, -an, -ad
luostari manaster', -in, -id
luotettava luja, -n, -d
luotu siänu, siänuze, (mon.) -bad
lupa vald, -an, -ad
lupaus toivot/u/z, -sen, -st
lupautua uskalda/zeta, -zob, -¸ii
lupautua toivota/zeta, -zob, -¸ii
luterilainen luterskuu, -n, -d
luu luu, -n, -d
luulla smieti/da, -b, -i
luuta luud, -an, -ad
luuta (lehtiluuta) vast, -an, -ad
luvata uskaltada, uskaltab, uskaaz
luvata toivo/tada, -tab, -t' ~ -tii
lyhenne lyhendu/z, -sen, -st
lyhennys lyhendu/z, -sen, -st
lyhentää lyhe/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
lyhin kaikii¨ lyhemb, -an, -ad
lyhyemmin lyhidemba
lyhyempi lyhemb, -an, -ad
lyhyesti lyhydal'i
lyhyt lyhy/d ~ lyhi/d, -dan, -t
lyijy svinc, -an, -ad
lyijykynä karanda¨, -an, -ad
lykkiä lyk/kida ~ lyk/ta, -kib, -kii
lykätä lykäi/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
lypsy lypsand, -an, -ad
lypsylehmä lypsand lehm, -an, -ad
lypyämpäri lypsreng, -in, -id
lypsää lyps/ta ~ lyps/ada, -ab, -ii
lystikäs vessel', vesl'an, vesl'ad
lyydikkö lyydiku/u, -un, -ud, -oid
lyydiksi lyydik¨
lyydiläinen lyydila/ane, -a¸en, -¨t
lyydiläisyys lyydilaa¸u/z, -den, -st
lyydin kielellä lyydin kielel, lyydik¨
lyydin kieli lyydin kiel', lyydikiel'
lyydinkielinen lyydinkiel'ehi/ine, -i¸en, -¨t
Lyydinmaa Lyydimua, -n, -d
lyödä lyöda, lyöb, lyi
lyödä (hakata) perkta, pergab, perg ~ pergii, -tihe
lyödä (iskeä) i¨kta, i¨kob, i¨k ~ i¨kii
lähde läht/e, -ken, -et, -eged
läheinen lähi/ine, -i¸en, -¨t
lähelle lähele
lähellä lähen
lähellä, lähelle läs ~ läz (+ partit.)
läheltä lähel
lähemmäksi lähemb, lähembaks
lähes vähäta, vähää¸eta
lähestyä lähe/ta, -nob, -nii
lähettää työ/tta, -ndab, -nz' ~ -zii
lähetä lähe/ta, -nob, -nii
lähimmäinen lähemba/ane, -a¸en, -¨t
lähi- lähi-
lähiympäristö lähiymbäri¨to ~ lähiymbri¨to, -n, -d
lähteä lähta, lähtob, läks ~ läksii, lähnu
lähteä irti pak/kuda, -kub ~ -kudab, -ui
lähteä liikkeelle libu/da, -b, -i
lähteä liikkeelle (matkaan, kasvamaan) työndy/da, -b, -i
lähtö lähtend, -an, -ad
lähtöisin lähnu
läikkyä läikta, läikyb, läikyi
läjä tuk/k, -un, -kud, -kuid; kogo, -n, -d, -oid
lämmetä lämbi/ta, -dab, -¸ ~ -tii
lämmetä lämbistu/da, -b, -u
lämmin lämm, -än, -äd
lämmittää lieč/oda, -ob, -ii
lämmittää lämbi/tada, -tab, -tii
lämpö lämy(ö), -n, -d
lämpöinen sundu/une, -u¸en, -¨t
länsi luodeh, -en, -t
länsi päivänlask, -un, -ud
läpi läbi (+ elat.)
läpi piäliči (+ iness.)
läpi vuoden piäliči vuodes
läpyttää maiha¨kuu/tada, -tab, -t' ~ -tii
läsnä läs ~ läz
lääke roht, -on, -od
lääkäri liäkar/', -in, -t
lörpötellä čänd¸a/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
lörpöttelijä čänd¸, -an, -ad
löyly löil', löilyn, löilyd
löylytellä puarii/takse, -¸e, -he(ze)
löytyä löidu/da, -b, -i ~ -u
löytää löita, löidab, löiz' ~ löizii
maa mua, -n, -d
maan alla muannal
maailma muailm, -an, -ad
maailma (kodin ulkopuolella) mier, -on, -od
maailma(nkaikkeus) ilm, -an, -ad
maalata kruas'ta, kruasib, kruasii
maali muju, -n, -d; krask, -an, -ad
maali (kohde) pual', -id, -in
maaliskuu keväz'kuu, -n, -d
maallikko(-ortodoksi) mier, -on, -od
maanantai ezma¸arg
maanantaina ezma¸argen
maanitella muani/tada, -tab, -t' ~ -tii
maanpinta muanpind, -an, ad
maapala muahu/t, -den, -tt
maata viru/da, -b, -i
maata (nukkua) maga/ta, -dab, -z' ~ -zii
maatila ferm, -an, -ad
made madeh, -en, -t
mahdollinen mahtoli/ine, -i¸en, -¨t
mahdollisuus mahtoli¸u/z, -den, -st
mahtaa maht/ada ~ maht/ta, -ab, -oi
mahtua mahtu/da, -b, -u
maine maine/h, -hen, -tt
mainita maini/ta, -čob, -čii
mainittava mainittav, -an, -ad
maisema muai¸em, -an, -ad
maiskuttaa n'apsta, n'apsab, n'aps' ~ n'apsii
maistaa opta ~ oppida, oppib, opii
maistaa muj/ada, -an, -ii
maistella opta ~ oppida, oppib, opii
maistua muju/da, -b, -u
maito maid, -on, -od
maitorousku maido/sien', -sienen, -sient
maja maja, -n, -d
majailla eleskendel/da, -ob, -ii
majakka majak/k, -an, -kad
majapaikka fat'er, -an, -ad
majoittaa fat'eruu/da, -čob, -čii
majoitus fat'eruuču/z, -sen, -st
makaava magadaj, -an, -ad
makea maged, -an, -ad
makeasti magedas
makeinen mageda/ane, -a¸en, -¨t
makkara kalbas, -an, -ad
maksu maks, -un, -ud
maksaa maks/ta, -ab, -ui
maksu maks, -un, -ud
makuu magad, -un, -ud, -us(piä)
makuulle magatta
malja mall', -an, -ad; bl'uod, -an, -ad
maljakko mall', -an, -ad
maljanen mall'a/ane, -a¸en, -¨t
malli form, -an, -ad
malttaa maut/tada ~ malt/tada, -ab, -uu ~ -oi
mannapuuro mannuud-kua¨, -an, -ad
manner mander, -en, -t
mannermaa mandermua, -n, -d
mannermainen manderma/ine, -i¸en, -¨t
mansikka mand¸uu, -n, -d
mansikkainen mand¸uuka/ane, -a¸en, -¨t
Maria Mard'a
marja muar', -an, -ad; muar'a/ane, -a¸en, -¨t
markkinat jarmark/k ~ d'armank/k, -an, -kad
markkinoida jarmarkoi/ta, -čob, -t' ~ -tii
marraskuu kyl'mkuu, -n, -d
masto ma¨t, -an, -ad, -oid
matala madal, -an, -ad
matala (ääni) saged, -an, -ad
matalampi madalemb, -an, -ad
mataloitua ale/ta, -nob, -nii
materiaali materijal, -an, -ad
mato mado/ine, -i¸en, -¨t
matka matk, -an, -ad
matka (tie) tie, -n, -d
matkalainen, matkamies matkala/ane, -a¸en, -¨t
matkamuisto matkmu¨t, -on, -od
matkapaketti matkpakiet, -an, -ad
matkata matka/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
matto hurst, -in, -id
me myö, meiden, meid
mehiläinen mezija/ane, -a¸en, -¨t
meijeri maidkombinuat, -an, -ad
melkein vähää¸eta
melko aiga
melodia melodij, -an, -ad
melu ¨umu, -n, -d
meluta ¨umi/da, -b, -ii
menettää mäne/tada, -tab, -tii
mennyt männu, -den, -t
mennä mända, mänob, mänii
mennä nukkumaan mända magatta
mennä sijoiltaan liiku/da, -b, -i
mennään kalaan! askam kalaha!
mennään sieneen! askam gribuuhe!, askam sienehe!
meno mänö, -n, -d
meri meri, meren, mert, mered
merkitä merki/ta, čob, -č ~ -čii
merkki tiäht', tiähten, tiähted
merkki (puussa) virg, -an, -ad
messinki vask, -en, -ed
messu mess, -an, -ad
mestari muaster', -in, -id
meteli ¨umu, -n, -d
metri metr, -an, -ad
metsikkö mecik ~ mečik, -on, -od
metso mecuu, -n, -d
metsä mecc ~ mečč, mecan ~ mečäs, meccad ~ meččäd
metsäjärvi meccdärv, -en, -ed ~ -t
metsäkana mecckana, -n, -d
metsälintu mecclind, -un, -ud
metsämaa meccmua, -n, -d
metsämies mecnik, -an, -ad
metsäneläin zvier, -an, -ad, -iid
metsästäjä mecnik, -an, -ad
metsänkävijä, metsästäjä mecankävyj, -an, -ad
miekka miekk, -an, -ad
mieleinen mielehi/ine, -i¸en, -¨t
mielekäs mieleka/z, -han, -st
mielellään hyvil mielil
mielenkiintoinen miel'kindittaj, -an, -ad
mielestä myöti (partit. +)
mieletön mieletuu, -n, -d
mielevä mieleka/z, -han, -st
mieli miel', mielen, miel't
mieliala miely/t, -den, -tt
mielihyvin hyvil mielil
mielihyvä hyvä miel', -mielen, -miel't
mielipaha paha miel', -mielen, -miel't
mielipuoli urad, -an, -ad
miellyttää miel'du/da, -b, -i (+ allat.)
miellyttävä mielehi/ine, -i¸en, -¨t
mieltyä miel'du/da, -b, -i
mieluinen mielehi/ine, -i¸en, -¨t
mieluisa miel't myöti
miero mier, -on, -od
mies miez', miehen, miest
mies miehu/t, -den, -tt
mies, talonpoika mu¸ik, -an, -ad
mies, ukko ukk, ukon, ukkod
miete (tuuma) duum, -an, -ad
miete miel', mielen, miel't
miete miely/t, -den, -tt
mietiskellä duuma/ada, -ab ~ -ičob, -a ~ -ičii
miettiä duuma/ada, -ab ~ -ičob, -a ~ -ičii
miettiä mieti/da, -b, -i
mihin kuhu
mihinkä? mihi¸e?
miksi? mihe?
miksi? mik¨?
miksi (mitä varten) ? mida?
miksikäs? mik¨ak?
miksipä? misbo?
mikä (adj.) mitt/e, -en, -ed, -čed, -čiid
mikä (relat. pron.) kudamb, -an, -ad
mikä mii, min, mida
mikäpä mibo
mikä tahansa mii taht
miljoona mild'on, -an, -ad
millainen? mittu/ine, -i¸en, -¨t
millainen? mitt/e, -en, -ed, -čed, -čiid; miččen
millainen tahansa mitte taht
minimi minim, -an, -ad
ministeriö ministerstv, -an, -ad
miniä n'evesk, -an, -ad
miniän t. vävyn isä svuatt, -un, -ud
miniän t. vävyn äiti svuatt, -an, -ad
minkäänlainen ni/mitte, -miččen, -mittu¨t, -mičed, -miččiid
minne? kuna ~ kune?
minuutti minut, -an, -ad
minkkitarha zvier, -in, -id, -iid
minkä tähden? midak?
minkäslainen? mitte¸e ?
minnekään nikune
minun puolestani minus piä
minä miä ~ mia, minun, mindaa
missä? kus?
missä hän on? kusak häin om?
missäpäs? kuga¸e?
mistä? kuspiä?
mistä pitäjästä? miččes volosti¨ piä?
mistä syystä? misbo?
miten kaku, kutt
mitenkään ni mit'e
miten vähän min vähän
mitta miär, -an, -a
mitä? mii?, mida?
mitä haluat? mida tahtuud?
mitä sinulla on? midak silaa om?
mitä tahansa midataht
mitä varten? mihe ni¨kuu?
mitä varten? mida?
mitäpä mida¸o
mitätön tyhd', tyhdän, tyhdäd
moinen moi/ne, -¸en, -¨t
moiskauttaa n'apsta, n'apsab, n'aps' ~ n'apsii
moittia kiro/ta, -dab, -¸ ~-¸ii
moittia moitti/da, -b, -i
mokoma ninkom, -an, -ad
mokoma moi/ne, -¸en, -¨t
molemmat molemb/ad, -iin, -iid
monenlainen raznij, -an, -ad
monesti puaksus
moni äij, -an, -ad
moni mon', monen, mond
monipuolinen monipuolehi/ine, -i¸en, -¨t
montako? äik?
morsian n'evest, -an, -ad
moukari pall', -an, -ad
muassa keral
muija baboi, -n, -d
muikea muiged, -an, -ad
muinainen amu/ine, -i¸en, -¨t
muistaa mu¨ta, mu¨tab, mu¨t' ~ mu¨tii
muistaa mu¨tuu/tada, -tab, -t' ~ -tii
muistella mu¨t/elda, -lob, -lii
muistelma mu¨telm, -on, -od
muistelu mu¨telm, -on, -od
muisti miel', mielen, miel't; miely/t, -den, -tt
muisti mu¨t, -on, -od
muistitikku mu¨tpuik/k, -on, -kod
muistiin mu¨toh, mu¨toks
muisto miel', mielen, miel't; miely/t, -den, -tt
muisto mu¨t, -on, -od
muistoksi mu¨telmoks
muistomerkki mu¨tmonument, -an, -ad
muistutella mu¨tuutel/da, -ob, -ii
muistuttaa mu¨tu/tada, -tab, -t' ~ -tii
muistutus mu¨tutu/z, -ksen, -st, -sed
mukaan kerale, kerdale
mukaan (postp.) myöti (partit. +)
mukainen mugu/une, -u¸en, -¨t
mukana keral
mukiloida lyöda, lyöb, lyi
mummo baboi, -n, -d
mummo buab, -an, -ad
muna däič, -an, -ad
muna muna/ane, -a¸en, -¨t
munia muni/da, -b, -i
muokata (pellavia) perkta, pergab, perg ~ pergii, -tihe
muotti form, -an, -ad
murentaa mure/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
murhe abid, -an, -ad
murhe paha miel', -mielen, -miel't
murheellinen abidahi/ine, -i¸en, -¨t
murkina murgin, -an, -ad
murkinoida murginuu/ta, -čob, -čii
murre dialekt, -an, -ad, -uod
murre murde, -hen, -tt
murre paginluad, -un, -ud
murtaa mure/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
murtaa (lohkaista) lohkai/ta, -dab, -¸
murunen muru/ine, -i¸en, -¨t
musiikki muuzik, -an, -ad
musikaalinen muuzikali/ine, -i¸en, -¨t
musikka mu¸ik, -an, -ad
musta must ~ musked, mustan, mustad
mustikka must'uu, -n, -d
mutista burbe/tada, -tab, -t' ~ -tii
mutka pouv, -en, -ed
mutta a
mutta ka
mutta a¸no
muu muu, -n, -d
muualla mujal, toi¸ial
muudan era/z, -sen, -st
muun muassa muun keral
muurahainen kud¸uu, -n, -d
muurahainen muurahaane, muurhaa¸en, muurhaa¸ed
muurain muuruu, -n, -d
muuten muite
muutoin muite
muutos muuto/z, -(k)sen, -st
muutos (vaihdos) vajehtu/z, -sen, -sed
muuttaa (vaihtaa) vajeh/tada, -tab, -t' ~ -tii
muuttaa smeni/da, -dab, -i
muuttua muuttu/da, -b, -i
muuttuva muuttuj, -an, -ad
myhäillä muhi¨ta, muhi¸ob, muhi¸
myhäily muhaadu/z, -sen, -st
mykkä kielet/uu ~ oi, -oman, -ont, -omad
mylly mel'nič, -an, -ad
myrkkysieni pagan/sien'
mytty uzla/ane, -a¸en, -¨t
myydä myödä, myöb, myi
myyjä myj, -an, -ad
myynti myönd, -an, -ad
myyrä mygr, -än, -äd, -iid
myöhemmin myöhemba
myöhempään myöhemba¨t'
myöhäinen myöhä/ine, -i¸en, -¨t
myöhästyä myöhästu/da, -b, -i
myöhään myöhää
myöntää sogla/sizetta, -ze, -siihe
myös dai
myös i
myöskin muga¸o
myöten myö, myöti (partit. +)
myötä- myöd-, myöt-
myötäinen, myötä- myödä/ine, -i¸en, -¨t
myötäjäiset pridannuu ~ pridaunii, -n, -d
myötäkarvaan myödiin
myötämäki myödmäg/i, -en, -ed, -iid
myötätuuli myöttuul', -tuulen, -tuult
mädätä hapata, haptab, happan' ~ hapanii
mäenlasku mägenlaskend, -an, -ad
mäki mägy/t, -den, -tt; mäg/i, -em, -ed
mäkinen karged, karktan, karktad
mämmi imel', -än, -äd
männikkö pedajik, -on, -od
mänty hong, -an, -a
mänty (petäjä) pedaj, -an, -ad
märkä märg, -an, -ad
mätä hapannu, -den, -tt, -¸iid
mätäs mät/äz, -tähän, -äst; mäthä/äne, -ä¸en, -¨t
määrä miär, -an, -ad
määrä lugu, -n, -d
naamioitu (henkilö) smuut/t, -an, -tad, -ad
naapuri sused, -an, -ad, -uud
naida nai/da, -b, -i (+ allat.)
naimaonni lemb, -en, -ed
nainen naine, -zen, -st
nainen (akka) akk, akan, akkad; akuu, -n, -d
nainen (vanha) staruh, -an, ad
naisihminen inehmuu, -n, -d; inehmi/ine, -i¸en, -¨t
nakata lykäi/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
narrata muani/tada, -tab, -t' ~ -tii
naskali orai/ne, -¸en, -¨t
nauha sarg, -an, -ad
naula nagl, -an, -ad, -uud
naulata (rautanauloilla) nagli/ta, -čeb, -čii
naulata (kiinni) perkta, pergab, perg ~ pergii
nauraa nagrda ~ nagroa, nagrab, nagruu
nauraen nagranke
naurettava kummaka/z, -han, -st
nauris nagriz, nagrhen, nagrist
nauris (run.) n'akuu, -n, -d
nauru nagr, -on, -od
nauta ¸iivat, -an, -ad
nauttia poluči/da, -b, -i
navetta tahn, -an, -ad
ne ned, niiden, niid
neito neičuk/k, -an, -kad
neito neiču/d, -den, -tt, -ed
neitonen neičuka/ine, -i¸en, -¨t
neitsyt neičuk, -an, -ad
neitsyt neiču/d, -den, -tt, -ed
neljä nell', nellän, nelläd
neljäkymmentä nell'kyment
neljäs nellä/nd¸, -nden, -t
neljätoista nell'to¨t
nelikko nellik, -on, -od
nenä nena, -n, -d
neula niegl, -an, -ad
neuloa nieglo/da, -b, -i
neuvo nevvo, -n, -d; sovet, -an, -ad
neuvoa nevvo/da, -b, -i
Neuvostoliitto Nevvostoliit/t, -on, -tod
neuvotella nevvote/lda, -lob, -l' ~ -lii
neuvotella sovetoi/da, -čob, -čii
niellä laina/ta, -dab, -z' ~ -¸ii
nielu keruu, -n, -d
niemeke niemak/k, -on, -kod
niemi niem, -en, -t
niin muga, mugai, muguune
niin ninka
niin edespäin muga edeleze
niin että kai
niin kauan sini
niin kauan kuin kuni
niin kuin kaku; ku
niin ..., kuin (myös) kutt ..., muga(i)
niin myös muga¸o
niin paljon kuin mii, min
niini rogoz, -an, -ad
niisi nii/¸, -den, -t, -det
niistää ni¨/ta, -tadab, -t' ~ -tii
niitty niit, -un, -ud
niittynen niitu/ine, -i¸en, -¨t
niittäjä niitaj, -an, -ad
niittää niitta, niitab, niit' ~ niitii
nikottaa kluka/tada, -tab, -t' ~-tii
niljakas libed, -an, -ad
nimetön nimetoine sorm, -en, -ed
nimi nim/i, -en, -ed
nimittää kirgu/da, -b, -i
nimittää nimi/tada, -tab, -t' ~ -tii
nimitys nimitu/z, -sen, -st
nipistää nipi¨/tada, -tab, -t' ~ -tii
nipistää näpi¨/tada, -tab, -t' ~ -tii
niskahirsi balk/k, -an, -kad
nisu ni¸u, -n, -d
nisä n'änn', -in, -id
nivel nivel, -en, -t, -ed, -iid
no a
no ka
no; niin nu
noin (niin) muga
noin (näin) ninka
noin (suunnilleen) mittek
noitua riidel'ta, riidl'ob, riidel' ~ riidlii
nojatuoli kresl, -an, -ad
noki nog/i, -en, -ed
nokilanka čerte¸, -an, -ad
nokka n'ok/k, -an, -kad
nokkaista n'uokaa/da, -dab, -¸ ~ -¸ii
nokkia n'uokta, n'uokib, n'uokii
nokonen päivun/i, -en, -t
no niin! nu!
nopea raved, -an, -ad
nopeammin teramba
nopeasti teravas ~ tervas
nopeasti ravedas
noppakivi kivu/d, -den, -tt, -det, -¸id
nopsa n'äbed, -an, -ad
noro org, -on, -od
norsu slona, -n, -d
nostaa nousta, noustab, noust' ~ noustii
nostattaa nosta/ttada, -tab, -t'~ -tii
nostella noustel/da, -ob, -' ~ -ii
notkea hoik/k, -an, -kad
nousta nousta, nouzob, nouz' ~ nouzii
nousta libu/da, -b, -i
nousu nouzem, nouzman, nouzmad
nuija pualik, -an, -kad, -kuoid
nukahtaa uino/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
nukkua maga/ta, -dab, -z' ~ -zii
nukkua (nukahtaa) uino/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
nukkuja magadaj, -an, -ad
nukuttaa (lasta) uino/tada, -tab, -t' ~ -tii
numero nomer, -an, -ad
nuokkua nukku/da, -b, -i
nuolla nuolda, nuolob, nuol' ~ nuolii
nuori nuor', nuoren, nuort
nuorikko mučuu, -n, -d
nuorimies huba, -n, -d
nuori metsä kaske/z, -sen, -st
nuori vaimo mučuu, -n, -d
nuoriso nuori¸o, -n, -d
nuorukainen priha, -n, -d
nuorukainen nuorika/ine, -i¸en, -¨t
nuotio nuod'iu ~ nuodivo, -n, -d
nuotta nuot/t, -an, -tad
nuppu kand, -an, -ad
nurkka čup/p, -un, -pud
nurkka n'ok/k, -an, -kad
nurmi durm, -en, -ed
nurmirousku rugi¨/sien', -sienen, -sient
nuttura pučk, -an, -ad, -uid
nuuskia nüüs/tada, -tab, -t' ~ -t'ii
nyhtäistä nyhtäi/tta, -dab, -¸ii
nyhtää nyhti/da, -b, -i
nykyaika täma aig
nykyinen, nykyajan nygy/ine, -i¸en, -¨t
nykyisin nygydelin
nykyään nygy ~ nygyy ~ nygi
nylkeä nylg/eda, -eb, -ii
nyrjähtää liiku/da, -b, -i
nyt nygy ~ nygyö ~ nygöi ~ nygi
nyt nygydi ~ nygyde
nyytti uzla/ane, -a¸en, -¨t
nähdä nä/hta, -gob, -gii
nähdä nägi¨/tada, -tab, -tii
nähtävyys nähtavu/z, -sen, -st
nähtävästi odnako
näin muga
näin (noin) ninka
näkemiin nägemuuzebad
näkemiin luonasi! nägemuuzebad sinunno
näkyviin nägyvih, nägövii
näkyä nägy/da, -b, -i
näkö nägö, -n, -d
nälkä nälg, -an, -ad
nälkäinen nälghi/ine, -i¸en, -¨t
nälkäisenä nälgva¸el
nälänhätä nälgää hädä, -n, -d
nämä nämad, nämiin, nämiid
nänni nänn', -in, -id
näpistää näpi¨/tada, -tab, -t' ~ -tii
näveri (iso) ora, -n, -d
näyte ozite/z, -hen, -st
näytellä ozute/lda, -lob, -l' ~ -lii
näytelmä ozutelm, an-, -ad
näyttelijä ozutelij, -an, -ad
näyttely ozutu/z, -ksen, -st
näyttämö ozutam, -on, -od
näyttäytyä ozut/akse, -eze, -iihe(ze)
näyttää ozi/tada ~ ozu/tada, -tab, -t' ~ -tii
odelma äbäreh, -en, -t
odotella vuote/lda, -lob, -l' ~ -lii
odottaa vuo/tada, -tab, -t' ~ -tii
ohella rindal
ohi siiriči
ohitse siiriči (+ partit.)
ohjaaja ohd'adaj, -an, -ad
ohjat, ohjakset ohd'a/z, -sen, -st, -sed
ohjata ohd'a/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
ohjelma programm, -an, -ad
ohra ozr, -an, -ad, -iid
ohut hoika/ane, -a¸en, -¨t
ohut (hieno) hien, -on, -od
ohut (hoikka) hoik/k, -an, -kad
oieta oige/ta, -nob, -n' ~ -nii
oikaista oige/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
oikea oiged, oiktan, oiktad, oigied
oikealle oiktale
oikeanpuolinen oiged, oiktan, oiktad, oigied
oikeastaan oiktaha sandes
oikein oiktaha
oikeus oigedu/z, -sen, -st
oikeus oigevu/z, -sen, -st
oikolukea puhthaks lugeda, lugob, lugii
oikolukea oiktakslugeda, lugob, lugii
oikopäätä kohtii¸iin
oivallinen oivalli/ine, -i¸en, -¨t
oja oja, -n, -d
ojennella oigendel/da, -ob, -' ~ -lii
ojentaa oige/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
ojentua oige/ta, -nob, -n' ~ -nii
oksa oks, -an, -ad
oleskella oleksendel/da, -ob, -ii
olematon olemat/uu, -oman, -nt, -omad
olinpaikka eländsija, -n, d
olka oug, -an, -ad
olkaa hyvä(t) olgat hyväd
olkaa niin hyvät olgat muguu¸ed hyväd
olki oug, -en, -ed
olla olda, om, olii
olla arka varaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
olla hengissä olda hengii¨
olla kiinnostunut himuu/tada, -tab, -t' ~ -tii (+ allat.)
olla mukavaa miel'du/da, -b, -i (+ allat.)
olla pätevä päd/oda, -ob, -ii
olla raskaana olda kohtuine, vacan ke
olla varuillaan vard'uutakse, vard’uučeze, vard’uučiihe(ze)
olla vastuussa jstk vastata, vastab, vastaz' ~ -zii
ollenkaan vouso ~ vovse
ollut olnu
oma oma, -n, -d
omaisuus elo, -n, -d
omapäinen iččenä/ine, -i¸en, -¨t; upram, -an, -ad
omena diablok, -an, -ad; diabloka/ane, -a¸en, -¨t
ominaisuus tundu/z, -sen, -st
omistaa omi¨/tada, -tab, -t' ~ -tii
ommella ombel'ta, ombl'ob, ombel' ~ omblii
ompelija omblij, -an, -ad
ompelulanka niit', niitin, niitid
ompelus ombl'u/z, -sen, -st
on om
ongelma probl'em, -an, -ad
ongen koho kubl, -un, -ud
onki ong, -en, -ed
onkia ongi/tada, -tab, -tii
onko? ongi ~ ongo ~ omik?
onnekas, onnellinen ozaka/z, -han, -st
onnellinen ozav, -an, -ad
onneton ozatu/une, -u¸en, -¨t
onnettomuus ozattomu/z, -den, -t
onni oza, -n, -d; oza/ane, -a¸en, -¨t
jos ei onnista iel'ne ozad
onnitella hyvitel/da, -ob, -ii
ooppera oper, -an, -ad
opastaa opas/tada, -tab, -t' ~ -tii; nevvo/da, -b, -i
opettaa opas/tada, -tab, -t' ~ -tii
opettaja opastaj, -an, -ad
opetus opastand, -an, -ad
opetusministeriö opastuzministerstv, -on, -od
opiskella opastu/da, -b, -i
opiskelija yliopastuj, -an, -ad
opiskelu opastund, -an, -ad
opisto opast, -on, -od
oppi op/p, -in, -pid
oppia opastu/da, -b, -i
oppilas opastuj, -an, -ad
oppiminen opastund, -an, -ad
oppitunti urok/k, -an, -kad
ora ora, -n, -d
oras (hyvin nuori) ora/z, -han, -st
oras (täysin kasvanut) ozm, -an, -ad
orava orav, -an, -ad
organisoida organizu/da, -b, -i
ori ubeh, -en, -t
orivarsa ubeh, -en, -t
orkesteri orkestr, -an, -ad
orko org, -on, -od
orsi ard, -on, -od
ortodoksinen pravoslaunoi, -n, -d
osa pala, -n, -d
osa vuit'/t', -in, -t'id
osa (kohtalo) oza, -n, -d
osaava ozav, -an, -ad
osaavambi ozavemb, -an, -ad
osallistua otta vuitin
osallistuja vuit'nik, -an, -ad
osamäärä ozamiär, -an, -ad
osanottaja vuit'nik, -an, -ad
osasto d'ago, -n, -d
osasto ozast, -on, -od
osata ozaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
osata (taitaa) maut/tada ~ malt/tada, -ab, -uu ~ -oi
osaan lyydiä miä mautan lyydik¨
osata (kieltä) tieta, tiedab, tiez' ~ tiezii
osoite adres, -an, -ad
osoittaa ozu/tada, -tab, -t' ~ -tii
osoittautua ozuttakse, ozutaze, ozutiihe(ze)
ostaa os/ta ~ os/tada, -tab, -t' ~ -tii
ostaja ostaj, -an, -ad
ostella ostel/da, -ob, -ii
osua (maaliin) ozaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
osua paikalle puutu/da, -b, -i
osuus oza, -n, -d; vuit'/t', -in, -t'id
otava adam, -an, -ad; adamantiäht', -tiähten, -tiähted
otella ki¸a/ta, -dab, -¸ ~-¸ii
otsa oc/c, -an, -cad
otsikko rubrek, -an, -ad
ottaa otta ~ ottada, ottab, ott' ~ otii
ottaa huomioon panda tiähtele
ottaa kiinni taboi/ttada, -tab, -t' ~ -tii
ottaa kiinni fuot/tida, -tib, -ii
ottaa lukuun otta sötaha
ottaa osaa otta vuit'in
ottaa palkkalaiseksi palka/ta, -tab, -¸ii
ottaa selkoa tiedus/tada, -tab, -t' ~ -tii
ottaa vastaan vastata, vastab, vastaz' ~ -zii
ottaa vastaan (vieras) priimi/da, -b, -i
ottaa vuokralle palka/ta, -tab, -¸ii
ottelu ki¸a, -n, -d
outo (vieras) vieraz, vierhan, vierast
ovela ouna/z, -han, -st
ovi uks', uksen, ust ~ ukst
-pa, -pä -¸o
paahtaa ¸uari/da, -b, -i
paasto pyhä, -n, -d
paeta page/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
paeta uit/ta ~ uid'/ida , -ib, -ii
paha pah/a, -an, -ad, -uud
paha tapa virg, -an, -ad
pahantapainen tabaka/z, -han, -st
paha teko pahu/z, -den, -t
pahentaa pahe/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
pahentua, pahastua paheuzu/da, -b, -i
paheta hapata, haptab, happan' ~ hapanii
pahoittaa jnk mieli abidoi/ta, -čob, -čii
paholainen paha, -n, -d
paholainen pahapuo/l', -len, -lt
pahuus pahu/z, -den, -t
paikallinen paikali/ine, -i¸en, -¨t
paikata kohe/ta ~ kohe/ndada, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
paikka paik/k, -an, -kad
paikka (kohta) koht, -an, -ad
paikka (kylä) hier, -un, -ud
paikka (sija) sija ~ ¨iä, -n, -d
paikka (tila) tila, -n, -d
paikka (vaatteessa) paik/k, -an, -kad
paikkakunta hier, -un, -ud
paikkaus paikatu/z, -sen, -st
paimen paimuu ~ paimoi, -n, -d
paimentaa paime/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
painava dyged, -an, -ad
painaa pain/ada, -ab, -ui; painal/ta, -dab, -t' ~ -tii
painaa (jtk vasten) ličaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
painaa mieleen panda mielehe
painatus painand, -an, -ad
paino lič/e, -ken, -ket; pain, -on, -od
painokulut painatuzkulu/d, -id, -in
painostaa pain/ada, -ab, -uu
painua painu/da, -b, -i
pai pai baju-baju, baju-bai
paistaa pa¨ta ~ pa¨tada, pa¨tab, pa¨tuu
paistaa ¸uari/da, -b, -i
paistikas (nauris- , lanttu-) pačuu ~ pačoi, -n, -d
paita paid, -an, -ad
paita (miehen) soba, -n, -d
paitanen paida/ane, -a¸en, -¨t
paitsi paiče
paja paja, -n, -d
paju paju, -n, -d
paju (raita) raid, -an, -ad, -oid
pajunkuori park, -in, -kid
pajunvarpu birbuu (birboi), -n, -d
paketti pakiet, -an, -ad
pakkanen paka/ane, -a¸en, -¨t
pako pago, -n, -d
pakottaa pakot/tada, -tab, -tii
paksu sanged, sanktan, sanktad
paksu sankta/ane, -a¸en, -¨t
paksu (järeä) däred, -an, -ad
pala pala, -n, -d, -uud
palaa palada, palab, paluu
palanen pala/ane, -a¸en, -¨t
palata järilleh tulda, tulob, tulii
palava palab, -an, -ad
palavainen palaba/ane, -a¸en, -¨t
palella kyl'm/äda, -äb, -ii
palikka pualik, -an, -kad, -kuoid
paljas pal'l'a/z, -han, -st, -had
paljastaa pal'l'as/tada, -tab, -t' ~ tii
palje paugi¸, paughen, paugi¨t
paljo äi, äij, -an, -ad
paljon äi, äij (+ partit.); äijal, äijän
paljonko? äik?
palkata palka/ta, -tab, -¸ii
palkeet paughu/t, -den, -tt
palkka palk/k, -an, -kad
palkka (hinta työstä) hind, -an, -ad
palkka (paimenen) vuogr, -an, -ad
palkki balk/k, -an, -kad
palkkio palk/k, -an, -kad
pallo miäč, -un, -ud
palmikko pal'mik/k, -on, -kod, -koid
palo palo, -n, -d
palokunta palokund, -an, -ad
palokuntalainen palokundla/ane, -a¸en, -¨t
palttina palttin, -an, -ad
paluu järillehtulo, -n, -d
palvelija käskyla/ine, -i¸en, -¨t
palvella sluu¸i/da, -b, -i
palvelus sluu¸b, -an, -ad
pamahtaa pamah/tada, -tab, -t' ~ -tii
panetella suu/d'ida, -dib, -dii
paneutua pitkäkseen vier/da, -eb, -ii
panna panda, panob, panii
panna (asettaa) aze/tada, -tab, -tii
panna kokoon panda kogohon
panna kumolleen kumaa/ta, -dab, -¸ii
panna maata magatta vier/da, -eb, -ii
panna merkille panda tiähtele
panna mieleen panda mielehe
paperi bumag, -an, -ad
paperi pabeir, -in, -id
pappi pap/p ~ paap, -in, -pid
parannus kohendu/z, -sen, -st
parantaa para/ta, -ndab, -tii
parantaa kohe/ta ~ kohe/ndada, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
parantua para/ta, -nob, -nii
paras para/z, -han, -st, -had, -hiid
parastaikaa seičas
paremmin parembii ~ parem
parempi paremb, -an, -ad
parhaillaan parahittei
parhaillaan parahel
parhain terveisin parahiin tervhuziin
parhaiten parahas
pari puar, -an, -ad
pariton liig, -an, -ad
parkki (pajunkuori) park, -in, -kid
parkkiintua (paju) parke/ta, -dab, -z' ~ -zii
parru balk/k, -an, -kad
parsi parz', parden, part
-pas, -päs -¸e
pata pada, -n, -d, -(u)oid
patja sija ~ ¨iä, -n, -d
patsas pacc/az, -han, -ast
pehmeä pehmed, pehmdan, pehmdad
pehmittää pehmi/tada, -tab, -t' ~ tii
pehmitä pehmi/ta, -dab, -z' ~ -zii
peili zirkal, zirklon, zirkolt
peili (pieni) zirkluune, zirkluu¸en, zirklo¨t
peite od'd'al, -an, -ad
peite (jää-) kil'b, -en, -ed
peittäytyä peittakse, peitaze, peitiihe(ze)
peittää katta, kattab, katuu
peittää peitta, peit' ~ peitii
peittää itsensä kattakse, kattaze, katiihe(ze)
pelastaa piäs/tada, -tab, -t ~ -tii
peli viänd, -on, -od
pelkuri varač, -un, -ud
pelkurimainen varaadaj, -an, -ad
pellava- liina/ane, -a¸en, -¨t
pellavainen liina/ane, -a¸en, -¨t
pellavakangas palttin, -an, -ad
pellavalanka työlang, -an, -ad
pellavansiemen pelva¨¨iemen, -en, -t
pellavat työd
pellonsarka pol'anka/ane, -a¸en, -¨t
pelokas varaadaj, -an, -ad
pelottaa pel'gä/tada, -tab, -t'ii
pelottaa pölgöi/tada, -tab, -t'ii
pelto peld, -on, -od
peltopyy mecckana, -n, -d
peltotyö peldruad, -on, -od
pelästys hämästu/z, -sen, -st
pelästyä pölgästu/da ~ pöll'ästu/da, -b, -i
pelästyä hämästu/da, -b, -i
pelätä varaa/ta ~ varai/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
penkki lauč, -an, -ad
penkki skamn', -an, -ad
penkoa čon/kta, -gib, -gii
penkominen čongimi/ine, -i¸en, -¨t
pensas mät/äz, -tähän, -äst; pendzaha/ine, -i¸en, -¨t, -¸iid
perata perkta, pergab, perg ~ pergii, -tihe
perhe pereh, -en, -t
perhe(kunta) kanz, -an, -ad
perhonen liipaku/une, -u¸en, -¨t
perhonen (lastenk.) babočk, -an, -ad
perinne perinde/h, -hen, -tt
perinne tradicij, -an, -ad
perinteinen perindolli/ne, -¸en, -¨t
perintä perind, -an, -ad
perintö perind, -on, -od
perjantai piätnič, -an, -ad
permanto lav/a, -an, -ad, -oid
perse perze, -gen, -tt, -ged, -giid
persoona person, -an, -ad
peruna kartofk ~ karto¨k, -an, -ad
perus- pohd'-
perusta poh/d', -an, -ad
perustaa panda pohd'ale
perustaja pohd'alepanij, -an, -ad
peruste syy, -n, -d
peruuttaa myösta/da, -b, -i
peräkkäin däl'gekkaa
peräytyä myöstu/da, -b, -i
peräytyä myöst/akse, -aze, -iihe(ze)
perästä piäliči (+ iness.)
perätysten däl'gekkaa
peseytyä pestakse, pezeze, peziihe(ze)
pesin (niinestä tehty) rogozvihk, -on, -od
pestä pesta, pezob, pezii ~ pezetii
pesue kanz, -an, -ad
pesukarttu pualik, -an, -kad, -kuoid
pesä peza, -n, -d
pesäinen peza/ane, -a¸en, -¨t
petkel petkel, pettelen, petkelt
petkuttaa muani/ttada, -tab, -t' ~ -tii
peto zvier, -in, -id, -iid
petoeläin zvier, -in, -id, -iid
Petroskoi Petrouskuu
Petroskoissa Petroskuol
pettää muani/tada, -tab, -t' ~ -tii
petäjä pedaj, -an, -ad
peukalo peig/al, -lon, -alod
peura pedr, -an, -ad, -uud
pian teravas ~ tervas
pian hät'kez
piano piano, -n, -d
pidellä pid/ada, -ab, -ii
pidetä pit'e/ta, -nob, -n ~ -nii
pielus pielu/z, -sen, -st
pienempi hubemb, -an, -ad
pieni huba/ane, -a¸en, -¨t
pieni pien', pienen, pien
pieni (ohut) hoika/ane, -a¸en, -¨t
pieni sarvi sarvu/d, -den, -t, -¸iid
pieni (vahvuudeltaan) hien, -on, -od
Pietari Piiter/', -in, -id
piestä per/kta, -gab, -gii
piestä lyöda, lyöb, lyi
piestä ¨umi/da, -b, -i
piha veraa, -n, -d
pihdit piiht/ed, -iin, -iid
pihka pihk, -an, -ad
pihlaja pihl', -an, -ad
piilossa peitos
piippu trubk, -an, -ad
piiloutua peittakse, peitaze, peitiihe(ze)
piirakka piirag, piirgan, piirgad
piiras kokočk, -an, -ad
piiri piir, -in, -id
piiri rajon, -an, -ad
piirretty piirtud
piirros piirdo/z, -sen, -st
piirto piirdo/z, -sen, -st; virg, -an, -ad
piirtäjä piirdaj, -an, -ad
piirtää piir/dada, -tab, -t' ~ tii
piirustusnäyttely piirduzozitu/z, -sen, -st
pikemmin teramba
pikkarainen pikkara/ine, -i¸en, -¨t
pikkukala maim, -an, -ad
pikkulintu lindu/ine, -i¸en, -¨t
pikkumies huba, -n, -d
pikkusormi čagu/une, -u¸en, -¨t
pikkuvarvas čaguibarb/az, -han, -ast
pikkuturkki pövy/ine, -i¸en, -¨t
pikkuvirhe viga/ine, -i¸en, -¨t
pila ¨uutk, -an, -ad
pilailla ¨uutti/da, -b, -i
pilanpäiten ¨uuttes
pilata pahe/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
piloillaan nareko
pilkkoa pilko/da, -b, -i
pilkku pilk, -un, -ud
pilvi pil'v, -en, -ed ~ -t
pimeä pimed, -an, -ad
pimetä pime/ta, -nob, -n' ~ -nii
pino pino, -n, -d
pinta pind, -an, -ad
pinsetit piihty/ded, -siin, -siid
piparkakku pr'anik/k, -an, -kad
piristys elbytu/z, -sen, -st
piristysruiske elbytuzfurske, -hen, -tt
pirtti pert', pertin, pertid
pirttinen perti/ine, -i¸en, -¨t
pisara pizar, -an, -ad; pizara/ane, -a¸en, -¨t
pisin pit'i/m, -man, -nt
pistää py¨/tada, -tab, -t' ~ -tii
pistää (työntää) sydää/ta, -b, -¸ ~ -¸ii
pitempi pit/temb, -emban, -embad
pitkin myöti (+ gen.); pit'kin (+ partit.)
pitkä pit'k, -an, -ad
pitkä aika hät'k, -en, -ed; kodv, -an, -ad; pit'k aig
pitkäaikainen hät'keli/ine, -i¸en, -¨t
pitkäksi aikaa hät'keks
pitkän aikaa sitten amu
pitkään aikaan hät'ken, pitkän aigoid
pitkäperjantai suur' piätnič, -an, -ad
pitkään hät'ken
pituus pidu/z, -den, -t, -mad
pitäisi pidaa¸, pidai¸
pitää pid/ada, -ab, -ii; (minun pitää) milii pidab
pitää jnkn luge/da, -n, -ii (+ transl.)
pitää jstk l'uupta, l'uubib, l'uubii
pitää rukoushetki sluu¸i/da, -b, -i
pohja pohd', -an, -ad
pohjalainen pohd'ala/ane, -a¸en, -¨t
pohjapiirros pluan, -an, -ad
pohjaton pohd'at/uo ~ oi, -oman, -ont, -omad
pohjoinen pohd', -an, -ad
pohjoinen pohd'a/ane, -a¸en, -¨t
pohjoiseen pohd'aa¸eh piä
pohjus pohd'u/z, -sen, -st
poika poig, -an, -ad
poika prihač, -un, -ud; priha, -n, -d
poikanen poiga/ane, -a¸en, -¨t
poiketa zaidi/da, -b, -i
poikia kanta, kantab, kanduu
poikki piäliči (+ iness.)
poikki poikiin ~ poiki (+ iness.)
poikue kanz, -an, -ad
pois iäreh; irdale
poistua uit/ta ~ uid'/ida , -ib, -ii
poju poigu/t, -den, -tt
poliisi polici/i, -jan, -jad
poliittinen politi/ine, -i¸en, -¨t
polkea poukta, pougob, poug ~ pougii
polku trop/p, -an, -pad
polku doroga/ane, -a¸en, -¨t
polku tiehu/t, -den, -tt
poloinen kulu, -n, -d
poloinen (kurja) kurd'a/ane, -a¸en, -¨t
polttaa pout/ta ~ polt/tada, -tab, -t'ii
polvenpää pouvenpiä, -n, -d
polvi pouv, -en, -ed
porras pord/az, -han, -ast, -had, -hiid
poro olen, -an, -ad
porukka d'ouk/k, -on, -kod
poski ro¸a, -n, -d
posti po¨t, -an, -ad
postimaksu po¨tmaks, -un, -ud
poukama kuar, -an, -ad
povi rind, -an, -ad
presidentti prezident, -an, -ad
professori professor, -in, -id
pronomini pronomin, -an, -ad
proomu sudn, -an, ad
proosa prooz, -an, -ad
pudota langeta, lankteb, langen'
pudota pak/kuda, -kub ~ -kudab, -ui
pudottaa sorta, sordab, sorz' ~ sorzii
puhaltaa puhu/da, -b, -uu
puhdas puhtaz, puhthan, puhtast
puhdistaa puhtas/tada, -tab, -t' ~ -tii
puhdistaa (kala, pellavia) perkta, pergab, perg ~ pergii
puhdistaa (rikat) selgi/tada, -tab, -t' ~ -tii
puhdistaa (siistiä) čist'/ida, -ib, -ii
puhdistaa (tuulen avulla) tuula/tada, -tab, -t' ~ -tii
puhdistua puhtastu/da, -b, -i ~ -u
puhe pagin, -an, -ad
puheenaihe tema, -n, -d
puheenjohtaja paginand'ohtaj, -an, -ad
puhelimeen! tule telefonaha!
puhelin telefon, -an, -ad
puhemies paginmie/z', -hen, -st
puhetapa paginluad, -un, -ud
puhjeta kukkaan sveti¨ka/ta, -ndob, -nd¸ ~ -nd¸ii
puhtaus puhthu/z, -den, -t
puhua pagi¨ta, pagi¸ob, pagi¸ ~ pagi¸ii
puhua maini/ta, -čob, -čii
puhua lyydiä pagi¨ta lyydin kielel, lyydik¨
puhua pötyä čänd¸a/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
puhuja pagi¸ij, -an, -ad, -uud
puikko puik/k, -on, -kod
puinen puuhi/ine, -i¸en, -¨t
puistattaa särää/tada, -tab, -t' ~ -tii
puisto puust, -on, -od
pukea suori/tada, -tab, -t' ~ -tii
pukea selgi/ta, -dab, -i
pukeutua suori/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
pukeutua selksi/da, -b, -i
pukeutua naamiaispukuun suorita smuutik¨
pullo butulk ~ butilk, -an, -ad
pullon suu kurku/ine, -i¸en, -¨t
pullon suusta kurkui¸es piä
punainen rusked, rustan, rustad
punastuen verdusii¨
punatukkainen rusked, rustan, rustad
punertua ruske/ta, -dab, -¸
punoa puno/da, -tab, -i
puolesta tagači (elat. + )
puolestani minus piä
puoli puol', puolen, puolt
puoli (puolue) čura, -n, -d
puoliksi puolekaa¸e
puolikymmentä puol'kyment
puoliso (mies) miez', miehen, miest
puoliso (vaimo) akk, -an, -kad
puoliväli kesk, -en, -ed
puolukka buol, -an, -ad
puolukka buola/ane, -a¸en, -¨t
puolukka buolmuar', -an, -ad
puolue čura, -n, -d
puolustaja puoli¨taj, -an, -ad
puoti lauk/k, -an, -kad
puristaa ličaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
puristus lič/e, -ken, -ket
purjehtia ajada, ajab, ajuu
purkaa riiči/da, -b, -i
purkki buč/č, -in, -čid, -iid
puro oja, -n, -d
puronen d'ogu/t, -den, -t
purra pur/da, -eb, -ii
pusertaa ličaa/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
pusikko vičik/k, -on, -kod
pussi ¨aug, -un, -ud
pussi havadu/une, -u¸en, -¨t
putki but'k, -en, -ed
puu puu, -n, -d
puuaine puu, -n, -d
puuharava puuharav, -an, -ad
puuhata vostakse, vozeze, voziihe(ze)
puuro pudr, -on, -od
puuro kua¨, -an, -ad
puutavara mec/c, -an, -cad
puutarha sadu, -n, -d
puute hädä, -n, -d
puuttua asiaan puutu/da, -b, -i
pyhimyksenkuva obraz, -an, -ad
pyhittää pyhi/tada, -tab, -t' ~ -tii
pyhä pyhä, -n, -d, (illat.) -ze
Pyhäjärvi Pyhärvi
pyhäpäivä pyhäpäiv, -än, -äd, pyhädpäiväd
pykälä statja, -n, -d
pyrintö, pyrkimys pyrgind, -an, -ad
pyrkiä taritč/etakse, -eze, -iihe(ze)
pyry tuhu, -n, -d
pyssy oro¸, -an, -ad
pystypatsas (keinun) kokor, -an, -ad
pystyttää pysty/tada, -tab, -t' ~-tii
pystyvä nerok/az, -kahan, -ast
pystyyn pystyh
pystyä voida, voib, voi
pysyttää pysy/tada, -tab, -t' ~ -tii
pysyä pysy/da, -b, -i; liinda, liinob, liin'
pysähtyä azetu/da, -b, -i
pysäkki azetundpaik/k, -an, -kad
pysäyttää aze/tada, -tab, -t' ~ -tii
pytty le¨k
pyyhkiä pyhki/da, -b, -i
pyynti pyyd, -ön, -öd
pyytää kyzy/da, -b, -i
pyytää (anoa) paki/ta, -čob, -č ~ -čii
pyytää (kutsua) pyrgi/tada, -tab, -t'ii
pyytää (riistaa) pyy/ttä, -däb, -d'ii
pyytää anteeksi kyzyda prostendad ~pro¨čendad
pyyntö kyzynd, -an, -ad
pyynto pakičemi/ine, -i¸en, -¨t
pyyntö pakičend, -an, -ad
pyöreä pyöry/¨, -¸än, -¨t
pyöreä kruglu/une, -u¸en, -¨t
pyörylä kruuga/ane, -a¸en, -¨t
pyörä kruug, -an, -ad
pyörittää puno/tada, -tab, -t' ~ -tii
pyörittää pyöri/tada, -tab, -t' ~ tii
pyöriä pyöri/da, -b, -i
pyöriä (vieriä) vier/da, -eb, -ii
pyörre pyörte ~ pyörde, -gen, -t
pyörähtää punau/takse, -taze ~ -¸iihe
pähkinä oreh, -an, -ad, -uod
päin piä (illat. +)
päin vastoin sida vastah
päistäre pä¨tär/', -en, -t
päivittää päivi/tada, -tab, -t' ~ -tii
päivystys de¸urstv, -an, -ad
päivä päiv, -än, -äd
päivällä päivää¸el
päivällinen murgin, mur(g)n'an, murgint
päivällisaika murginaig, -an, -ad
päivänpaiste päivää¸en pa¨te
päivästä päivään päiväs päivhä
päivätyöläinen päivnik, -an, -ad
päiväuni päivun/i, -en, -t
pälvi päl'v, -en, -ed
pärekori, pärekoppa vir¨¨i, -n, -d
pärskyä fursk/ada, -ab, -et'ii
pätevä päd'ij, -an, -ad
päteä päd/öda, -öb, -ii
pää (nokka) n'ok/k, -an, -kad
pää agd', -an, -ad
pää piä, -n, -d
päällä piäl
päälle piäle (gen. / allat. +)
päälle piäliči (iness. +)
päällikkö piälik/k, -on, -od
päällitse piäliči (+ iness.)
päällystakki palt/t, -on, -tod
päällystakki (mustaa verkaa) hal'l'ak/k, -on, -kod
päällysvaatteet piälussob/ad, -iin, -iid
päämäärä piämiär, -än, -äd
pääominaisuus piätundu/z, -sen, -st
pääsiäinen äipäiv ~ äijäpäiv, äijänpäivän, äijädpäiväd
pääsky piäskuo ~ piäskyö (piäčoi, piäčköi), -n, -d
pääskynen piäsky/ine, -i¸en, -¨t
päästellä riiči/da, -b, -i
päästä piä/stä, -zob, -z ~ -zii
päästä (ilmoille) libu/da, -b, -i
päästä (perille) ozaa/ta, -dab, -z ~ -zii
päästää piäs/tada, -tadab, -t' ~-tii
päästää siteestä riiči/da, -b, -i
päätoimittaja piätoimitaj, -an, -ad
pääty oc/c, -an, -cad
päätyä puutu/da, -b, -i
päättää re¨/¨ida ~ re¨/ta, -ib, -ii
päättää (lopettaa) lopta, loppib, lopii
päätös re¨¨in', -an, -ad
päätössanat loppsan/ad, -uun, -uud
pölkky čurk/k, -an, -kad
pölkkypää čurban, -an, -ad
pöllö hyybij, -an, -ad
pörhötellä pörhätel/da, -ob, -’ ~ ii
pöytä stola, -n, -d
pöytäliina pyhki/m, -men, -nt, -med
pöly pöly, -n, -d ; tomu, -n, -d
raaka tuor/ez, -hen, -est, -hiid
raakana tuoreks
raapia kuapta, kuabib, kuabii
raataminen ruand, -an, -ad
raha d'eng, -an, -ad
rahasto fond, -an, -ad
rahvas rahvaz, rahvhan, rahvast
rahi skamn' ~ skamnd', -an, -ad
rahka ruaht, -on, -od
raita (paju) raid, -an, -ad, -oid
raitis selged, -an, -ad
raittius selgudu/z, -sen, -st
raivata (niitty) perkta, pergab, perg ~ pergii, -tihe
raja agd', -an, -ad
raja (valtakunnan) raja, -n, -d
rajaton rajatu/u, -man, -nt
rakas sula, -n, -d
rakas (armas) armaz, armhan, armast
rakas (kallis) kalli¸, kal'hen, kalli¨t
rakastaa armas/tada, -tab, -t'
rakastaa l'uupta, l'uubib, l'uubii
rakastaa suvai/ta, -čeb, -čii
rakastaminen armastu/z, -(k)sen, -st
rakennuksen ulkonurkka ugl, -an, -ad
rakennus huonu/z, -sen, -st
rakentaa azu/da, -b, -i
rakentaa (talo) stroji/da, -b, -i
rakentaa (vene) siä/ta, -dab, -d' ~ dii
rakkaus armastu/z, -sen, -st
rakkaus (lempi) lemb, -en, -ed
rankasti kovas
ranta rand, -an, -ad
rantalainen randa/ane, -a¸en, -¨t
rasia vaka/ane, -a¸en, -¨t
raskas dyged, -an, -ad
raskas (nainen) kohtu/ine, -i¸en, -¨t
rasti virg, -an, -ad
rasva razv, -an, -ad
rasvainen razva/ane, -a¸en, -¨t
ratas kruug, -an, -ad
ratkaiseva suur', suuren, suurt
ratkaista suu/d'ida, -dib, -dii
ratkaista re¨/ta, -tab, -t'
ratketa riičtu/da, -b, -i
ratkoa riiči/da, -b, -i
rattoisa vessel', vesl'an, vesl'ad
rauha rauhu/z, -sen, -st
rauhoittaa uspoko/da, -b, -i
rauhoittua azetu/da, -b, -i
raukka kulu, -n, -d
rauta raud, -an, -ad
rautainen rauda/ane, -a¸en, -¨t
rautalanka proulok, -an, -al
rautanaula raudnagl, -an, -ad, -uud
rautatie rauddorog, -an, -ad
ravintola restoran, -an, -ad
ravistaa särää/tada, -tab, -t' ~ -tii
ravita syötta, syötab, syöi
reen ketara kablaz, kablhan, kablast
reportaasi reporta¸, -an, -ad
rehtori derektor, -an, -ad
reikä reig, -un, -ud
reipas moloč, -an, -ad
reki reg/i, -en, -ed
reki (korja) kord', -an, -ad
rekisteri regist/er, -ran, -rad
rekisteröidä registriiroi/ta, -čob, -č ~ -čii
repiä rebi/tada, -tab, -t' ~ -tii
repiä irti nyhti/da, -b, -i
repäistä nyhtäi/ta, -dab, -¸ii
reppu ¨aug, -un, -ud
resepti recept, -an, -ad
retki piknik, -an, -ad; retk, -en, -ed
reuna rein ~ reun ~ röin', -an, -ad
reuna (syrjä, ranta) rand, -an, -ad
revetä rebi/ta, -dab, -¸ ~ -¸ii
riemu ilo, -n, -d
rientää libu/da, -b, -i
riepu ripak/k, -on, -kod
rihma niit', niitin, niitid
riidellä riidel'ta, riidl'ob, riidel' ~ riidlii
riippua rip/puda ~ rip/ta, -pub, -pui ~ -tii
riisua riičči/dä, -b, -i
riisua (heittää pois) heitta, heitab, heit' ~ heitii
riisuuntua heittakse, heitaze, heitiihe(ze)
riita riid, -an, -ad
riittää fuati/da, -ib, -i
riittää liinda, liinob, liin' ~ liinii
ei riitä ei fuati; ei liine
rikas bohat, -an, -ad
rikkaus ardeh, -en, -t
rikkoa mure/ta, -ndab, -nd¸ ~ -nd¸ii
rikos griähk, -än, -äd
rinkeli kringel, -in, -id
rinnakkain rindakkaa
rinnakkainen rinda/ane, -a¸en, -¨t
rinnalla rindal
rinnalle rindale
rinta rind, -an, -ad
rinta rynda/z, -han, -st
rinta (naisen) n'änn', -in, -id
rintakehä rynda/z, -han, -st
ripa panga/ane, -a¸en, -¨t
ripa pang, -an, -ad
ripa vardu/t, -den, -tt
ripeä raved, -an, -ad
ripeämmin teramba
ripeästi ravedas
riipus rippu/z, -sen, -st, -sed, -siid
ripustaa rippu¨ka/ta, -ndob, -nd¸ ~ -nd¸ii
ripustaa ripu/tada, -tab, -t' ~ -tii
risteys ristutu/z, -sen, -st
ristinnostojuhla svii¸uu, -n, -d
ristikko (kalterit) re¨otk, -an, -ad
riuska raved, -an, -ad
rivakasti ravedas
rivakka raved, -an, -ad
rivi riäd, -un, -ud
rivo (juttu) huiged, -an, -ad
rohtimet työd
rohto roht, -on, -od
rokka rok/k, -an, -kad
romaani roman, -an, -ad
rooli rol', rolin, rolid
roska redu, -n, -d
rovio roivo, -n, -d
ruis rug/i¸, -ihin, -i¨t, -ehed
ruiske furske, -hen, -tt
ruiskuttaa fursku/tada, -tab, -t' ~ -tii
rukiinen rugehi/ine, -i¸en, -¨t
rukkanen kinda/z, -han, -st
ruko sua/t, -ton, -ttod
rukous malitv, -on, -od
ruma tuhm, -an, -ad, -iid
runo runo, -n, -d
runoilija runonik, -an, -ad
runonlaulaja runonpajataj, -an, -ad
ruoka syöm, -än, -äd ~ -t
ruoka syömi/ine, -i¸en, -¨t
ruokailu syönd, -än, -äd
ruokatorvi keruu, -n, -d
ruokaöljy pyhävoi, -n, -d
ruokkia syö/tta, -tab, -t' ~ -tii
Ruotsi Ruoč, -in, -id
rupi rub/i, -en, -ed, -id
rupla rubl', -an, -ad
ruskea rusked, rustan, rustad
ruskettua ruske/ta, -dab, -¸
ruuanlaitto emagu/z, -sen, -st
ruuhi hongoi, -n, -d
ruukku pada, -n, -d, -(u)oid
ruumis hibd', -an, -ad
ruumisarkku groba, -n, -d
ruusu ro¸a, -n, -d
ruveta rube/ta, -dab, -z ~ -zii; libu/da, -b, -i
ruveta zavodi/da, -b, -i
ruveta kasvamaan työndy/da, -b, -i
ryhmä d'ouk, -on, -od; grupp, -an, -ad
ryhtyä työndy/da, -b, -i
rykiminen rygind, -an, -ad
rynnäs rynda/z, -han, -st
rysty ryystui/m, -men, -nt
rystynen ryystu/ine, -i¸en, -¨t
ryyni suuri/m, -man, -nt
ryypätä ryopa/da, -b, -z' ~ -zii
ryöstää ruas/tada ~ rua¨/tada, -tab, -čii
ryöstö ruastand, -an, -ad
rähinä ¨umu, -n, -d
räkä loga, -n, -d
räpytellä maiha¨kuu/tada, -tab, -t' ~ -tii
rätistä hača/tada, -tab, -t' ~ -tii
rätti ripak/k, -on, -kod
rääsy kulu, -n, -d
röhkinä hryorind, -an, -ad
-s -¸e
saada suada, suab, suai
saada puutu/da, -b, -i
saada (ansiota) poluči/da, -b, -i
saada kiinni taboi/ttada, -tab, -t' ~ -tii
saada selvää toimi/tada, -tab, -t' ~ -tii
saada tietää tiedus/tada, -tab, -t' ~ -tii
saada uneen uino/tada, -tab, -t' ~ -tii
saakka saa ~ sai ~ suai
saalis suand, -an, -ad
saanti suand, -an, -ad
saapas suap/ug, -kan, -kad
saapua (tulla) liinda, liinob, liin' ~ liinii
saari suar/', -en, -d
saaristo suar'ik/k, -on, -kod
saattaa myödi/tada, -tab, -t' ~ -tii
saattaa (seurata) kaima/ta, -dab, -¸ii
saattaa hämilleen smuut'/ta
saattoväki myöda¸nikad, myödittajad, myödai¸ed
saavi korvuu, -n, -d
saavuttaa suabu/tada, -tab, -t' ~ -tii
saavutus suabutu/z, -sen, -st
sadas sada/ndž, -nden, -t
sade vihm, -an, -ad
sadekuuro vihma/ane, -a¸en, -¨t
saeta sage/ta, -nob, -nii
saha pila, -n, -d
sahata pili/da, -b, -i
saippua muil, -an, -ad
saippuainen muila/ane, -a¸en, -¨t
sairaala bolnič, -an, -ad
sairaus hädä, -n, -d
saita tark/k, -an, -kad, -oid
sakea saged, -an, -ad
sakka sage/d, -dan, -ed
salaa peito¨ti
sali zal, -an, -ad
salkku ¨aug, -un, -ud
sallimus suud, -on, -od
salmi sal'm, -en, -ed
salpa saub, -an, -ad
salvata saubata, sauptab, saubaz'
sama sama, -n, -d
sama (se sama) se¸o, sen¸o, sida¸o, ned¸e
sama se¨to
sama -¸e
samainen sama/ine, -i¸en, -¨t
saman yhten
samanlainen ihten iččim, -an, -ad
samanlainen yhten iččim, -an, -ad
sammal sammal, samlen, sammalt
sammio buč/č, -in, -čid, -iid
sammua sambuda ~ sampta, sambub, sambui
samoin muga¸o
samovaari samvar, -an, -ad ~ -t
sana sana, -n, -d
sanakirja sanakniig, -an, ad
sananen sana/ane, -a¸en, -¨t
sananlasku sananpouv, -en, -ed, -iid
sanasto sanasto, -n, -d
sanella sane/lda, -lob, -l'
sangen d'alos; äijal; ylen
sanka pang, -an, -ad
sankka saged, -an, -ad
sanko reng, -in, -id
sanoa sanda ~ sanuda, sanub, sanui (jstkn = illat. + ni¨kuu)
sanoma sanoma/ane, -a¸en, -¨t
sanoma viest' ~ vie¨t, -in, -id
sanomalehti gazet/t, -an, -tad
sanomalehti sanomaleht, -en, -ed
sanonta sanond, -an, -ad
sarja serij, -an, -as
sarka sarg, -an, -ad
sarvi sarv, -en, -ed, -iid
sata sad/a, -an, -ad; -ad, -oid
sata viisi vuotta sadan vii¸ vuot
sataa vihmu¨ka/ta, -ndob, -nd¸ ~ nd¸ii
sataa langeta, lankteb, langen'
sataa lunta panob lumt
satakieli solovei, -n, -d
satama pri¨tan', -an, -ad
satavuotinen sadavuodi/ine, -i¸en, -¨t
sateenkaari bembel', bemblen, bembel't
sattua puutu/da, -b, -i
sato vil'/l', -an, -l'ad
satu suarn, -an, -ad
satu (tarina) starin, -an, -ad
satuttaa satat/ada, -ab, -ii
satutus satat/uz, -sen, -st
sauna kyly, -n, -d
saunapäivä kylypäiv, -än, -äd
saunassa on kuuma kylys om räkk
sauva sauv, -an, -ad
savunharmaa savunhuahk, -an, -ad
savupiippu truba, -n, -d
savutorvi truba, -n, -d
se se, sen, sida; neče, nečida, nečen, ned
se häin, hänen, hänt
seassa keskes (gen. +)
seinä sein', -an, -ad, -iid
seisahtua azetu/da, -b, -i
seisoa, seistä sei¨ta, sei¸ub, sei¸ui, sei¨tihe
seitsemän seičime, -n, -d
seitsemänkymmentä seičimekyment
seitsemäntoista seičimeto¨t
seitsemäs seičime/nd¸, -nden, -t
seiväs seibä/z, -hän, -st
sekä i
sekä ... että kut(t) ~ kui ... muga i; i ... i
sekoittaa seguu/tada, -tab, -t' ~ -tii
sekoittaa (taikina) rozvedi/da, -b, -i
sekoittaa (vatkata) pieksta, pieksab, pieks ~ pieksii
sekopäinen urad, -an, -ad
selittää nevvo/da, -b, -i
selittää selgi/tada, -tab, -t' ~ -tii
selittää pojasni/da, -b, -i
selitys selgitu/z, -sen, -st
selkeä selged, -an, -ad
selkä sel'g, -an, -ad
selkämys selga/m ~ ¨elgäi/n, -men, -mt ~-nd
selkäranka sel'g, -an, -ad
selkäreppu ¨aug, -un, -ud
sellainen ningu/une ~ ninku/une, -u¸en, -¨t, -mad, -miid
sellainen (moinen) moi/ne, -¸en, -¨t
sellainen (mukainen) mug/uune, -uu¸en, -o¨t
sello violončel', -on, -od
selvittää selgi/tada, -tab, -t' ~ -tii
selvitä selgi/ta, -tab, -č ~ -i
selvä selged, -an, -ad
selvästi ¨elväli ~ selgedäli
seminaari seminar, -an, -ad
semmoinen mug/uune, -uu¸en, -o¨t
semmoinen ningu/une ~ ninku/une, -u¸en, -¨t, -mad, -miid
sen jälkeen däl'ges sida
sen jälkeen (sitten) siid
sen lisäksi sen rindal
sen takia sen (~ hänen) perad
sen tähden sen tähte
sensuroida čenzuruo/da, -b, -i
senttimetri santimetr, -an, -ad
seppele seppele/h, -hen, -tt
seppä sep/p, -an, -pad; sepuu, -n, -d
sepä se¸o
se sama se¸o
seota soge/ta, -nob, -n' ~ -nii
serkku seuk/k, -un, -kud
setri kedr, -an, -ad
setä diäd’, -an, -ad
seula siegl, -an, -ad
seuloa sieglo/da, -b, -i
seura siebr, -an, -ad
seuraava toine, toi¸en, to¨t
seuraava (huominen) huomeni/ine, -i¸en, -¨t
seuraava (tuleva) tulij, -an, -ad
seuraavana päivänä to¸päivän, toi¸el päiväl
seuraavanlainen muga
seurahuone siebrhuonu/z, -sen, -st
seurakunta siebrkund, -an, -ad
seurata myö/data, -dab, -z’ ~ -zii
seurata (saattaa) kaima/ta, -dab, -¸ii
seutu rajon, -an, -ad
side side, -gen, -t, -ged, -gid
siellä siga; sigal
sieltä sigapiä
sielu heng, -en, -ed
siemen siemen ~ ¨iemen, -en, -t, siemniid
siepata fuot/tida, -tib, -ii
sieni sien', sienen, sient
sienipiiras kokočk, -an, -ad
siera sier, -an, -ad, -uoid
sierain huogai/n, -men, -nd
sietää kes/tada, -tab, -t' ~ -tii
signaali signal, -an, -ad
siihen aikaan sil aigal
siihen asti kuni, sini
siihen tapaan kuin sihe luaduhu kutt
siihen saakka kun sini
siimes pilve/z, -hen, -st
siipi siib, -en, -ed
siipi siibu/t, -den, -tt, -¸iid
siirtyä siirdu/da, -b, -i
siirtyä paikaltaan liiku/da, -b, -i
siirtää siir/ta, -dab, -z' ~ -zii
siistiä čist'/ida, -ib, -ii
siistiä (huone) uber/ida, -ib, -ii
siitä huolimatta ilmai
sija sija, -n, -d
sija tila, -n, -d
sijaan sijaha
sijaita sijai/ta, -čob, -č' ~ čii
sijasta sijas; tagači
sijoittaa aze/tada, -tab, -t' ~ -tii
sika poč/č, -in, -čid, -id, -iid
sikeä luja, -n, -d
sikseen bokkaha
siksi sik¨
siksi siid
siksi sen perad
siksi että sik¨ ku
siksi kunnes sini
sikäli sida myöti
sileä siled, -an, -ad
silitysrauta utüg, -an, -ad
silittää sili/tada, -tab, -tii
silittää (vaatteita) utüzi/da, -b, -i
silkki ¨uuk, -un, -ud
silkkinen ¨uuku/ine, -i¸en, -¨t
silli sel'gi, -n, -d
silloin siid
sillloin silu(u)
sillloin sill aigal
silloin tällöin erasti
silloinen sen aiga/ane, -a¸en, -¨t
sillä sik¨ ku
sillä aikaa (kun) sill aigal (kuni)
sillä edellytyksellä äsköi
sillä lailla