The Data Resource Licenses in The Language Bank of FinlandSketches for New Templates

New templates for contracts are being developed according to the following classification:

The most recent agreement model is presented in FBC1Koostaminen2003-licenses. It is the one currently recommended by CSC. The OCR'd versions of the scanned documents are temporary: they have dropped the dots of the national letters.

* SktpSijoitus1998.htm: HY:n ykiel laitoksen, Kotuksen ja CSC:n sopimus korpusten sijoittamisesta


About Licensing

KitWikin käyttäjiksi rekisteröityneenä voitte tutustua Kielipankin aineistolisensseihin osoitteessa http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/SuomenKielipankki:Legal:Contracts. Löytyy myös hakusanalla "Licenses" KitWikin haussa.

Mainitsemisen arvoisia ovat lähinnä:

  1. Tutkimusaineiston koostamissopimus yleisradion puheaineistoille. Tämä sopimus antaa mahdollisuuden aineiston lataamiseen CSC:stä laboratorioon tai omalla koneelle, mutta ei edelleen jakelua. Aineiston jakelijana on tällöin CSC ja CSC voi vaikuttaa siihen miltä aineisto näyttää.

  1. Vaihtoehtoisesti meillä on myös sopimusmalli Unix-pohjaisen käyttöpalvelun tuottamiseksi kustannuksellanne. Tästä kelpaa esimerkiksi Swahili-korpuksen käyttöpalvelusopimus. Tässä aineistoa käsitellään CSC:llä, mutta mahdolliset lisenssisopimukset ovat aineiston koonneen tutkimuslaitoksen ja aineiston omistajan välisiä. Tämä sopimus on parempi jos laitoksen on pidettävä tutkimusaineisto kontrollissaan.

Olisi syytä varmistaa voisiko saman aineiston saada myös jonkin ELRAn sopimusmallin piiriin. Ks. http://www.elra.info/article.php3?id_article=39. ELRAn malli antaa mahdollisuuden sopia että tutkimusorganisaatiot jakelevat aineistoa omien tutkijoidensa tarpeisiin. Tämä on joustavampi kuin 1-vaihtoehto, jos TUTK ja CSC ovat samanlaisessa jälleenjakelijan roolissa. -- AnssiYliJyra - 05 Sep 2006

Topic attachments
I Attachment Action SizeSorted ascending Date Who Comment
Texttxt FiscSijoitus2003.txt manage 3.7 K 2006-05-04 - 12:38 UnknownUser  
Texttxt SwahiliKayttop2004.txt manage 4.1 K 2006-05-04 - 11:41 UnknownUser  
Texttxt DmaKayttop2001.txt manage 5.0 K 2006-05-04 - 11:48 UnknownUser  
Texttxt OulunkorpusSijoitus1998.txt manage 5.1 K 2006-05-04 - 12:33 UnknownUser  
Texttxt SvParoleSijoitus2003.txt manage 5.6 K 2006-05-04 - 12:47 UnknownUser  
Texttxt KeskiranskaKayttop1999.txt manage 5.7 K 2006-05-04 - 11:56 UnknownUser  
Microsoft Word filertf SwahiliKayttop2004.rtf manage 7.8 K 2006-05-04 - 11:41 UnknownUser  
Microsoft Word filertf FiscSijoitus2003.rtf manage 8.8 K 2006-05-04 - 12:38 UnknownUser  
Microsoft Word filertf DmaKayttop2001.rtf manage 9.0 K 2006-05-04 - 11:47 UnknownUser  
Texttxt LeMondeKayttop2001.txt manage 9.7 K 2006-05-04 - 12:27 UnknownUser  
Microsoft Word filertf OulunkorpusSijoitus1998.rtf manage 9.8 K 2006-05-04 - 12:32 UnknownUser  
HTMLhtm SktpSijoitus1998.htm manage 11.6 K 2006-05-10 - 17:34 KimmoKoskenniemi HY:n ykiel laitoksen, Kotuksen ja CSC:n sopimus korpusten sijoittamisesta
Texttxt FBC1Koostaminen2003.txt manage 12.7 K 2006-05-04 - 12:56 UnknownUser  
Microsoft Word filertf SvParoleSijoitus2003.rtf manage 12.7 K 2006-05-04 - 12:46 UnknownUser  
Microsoft Word filertf KeskiranskaKayttop1999.rtf manage 14.0 K 2006-05-04 - 11:57 UnknownUser  
Microsoft Word filedoc DmaKayttop2001.doc manage 15.5 K 2006-05-04 - 11:48 UnknownUser  
Microsoft Word filedoc OulunkorpusSijoitus1998.doc manage 17.0 K 2006-05-04 - 12:33 UnknownUser  
Microsoft Word filedoc FiscSijoitus2003.doc manage 17.5 K 2006-05-04 - 12:38 UnknownUser  
Microsoft Word filertf LeMondeKayttop2001.rtf manage 18.6 K 2006-05-04 - 12:28 UnknownUser  
Microsoft Word filedoc SvParoleSijoitus2003.doc manage 19.5 K 2006-05-04 - 12:47 UnknownUser  
Texttxt SktpSijoitus1998.txt manage 20.2 K 2006-05-04 - 11:24 UnknownUser  
Microsoft Word filertf FBC1Koostaminen2003.rtf manage 20.6 K 2006-05-04 - 12:57 UnknownUser  
Microsoft Word filedoc KeskiranskaKayttop1999.doc manage 21.0 K 2006-05-04 - 11:56 UnknownUser  
Microsoft Word filedoc SwahiliKayttop2004.doc manage 24.0 K 2006-05-04 - 11:40 UnknownUser  
Microsoft Word filedoc LeMondeKayttop2001.doc manage 26.0 K 2006-05-04 - 12:27 UnknownUser  
Microsoft Word filedoc FBC1Koostaminen2003.doc manage 28.0 K 2006-05-04 - 12:56 UnknownUser  
Microsoft Word filertf SktpSijoitus1998.rtf manage 59.1 K 2006-05-04 - 11:26 UnknownUser  
Microsoft Word filedoc SktpSijoitus1998.doc manage 61.0 K 2006-05-04 - 11:27 UnknownUser  
Unknown file formatopd FiscSijoitus2003.opd manage 96.0 K 2006-05-04 - 12:39 UnknownUser  
Unknown file formatopd SwahiliKayttop2004.opd manage 112.5 K 2006-05-04 - 11:50 UnknownUser  
Unknown file formatopd DmaKayttop2001.opd manage 131.0 K 2006-05-04 - 11:49 UnknownUser  
Unknown file formatopd KeskiranskaKayttop1999.opd manage 147.0 K 2006-05-04 - 11:57 UnknownUser  
Unknown file formatopd SvParoleSijoitus2003.opd manage 149.0 K 2006-05-04 - 12:48 UnknownUser  
Unknown file formatopd OulunkorpusSijoitus1998.opd manage 149.5 K 2006-05-04 - 12:32 UnknownUser  
Unknown file formatopd LeMondeKayttop2001.opd manage 243.5 K 2006-05-04 - 12:28 UnknownUser  
PNGtif FiscSijoitus2003.packbits.tif manage 270.4 K 2006-05-04 - 12:38 UnknownUser  
PNGtif SwahiliKayttop2004.packbits.tif manage 298.9 K 2006-05-04 - 11:50 UnknownUser  
Unknown file formatopd FBC1Koostaminen2003.opd manage 323.5 K 2006-05-04 - 12:57 UnknownUser  
PNGtif DmaKayttop2001.packbits.tif manage 364.1 K 2006-05-04 - 11:47 UnknownUser  
Unknown file formatdcx FiscSijoitus2003.dcx manage 386.4 K 2006-05-04 - 12:37 UnknownUser  
PNGtif KeskiranskaKayttop1999.packbits.tif manage 413.1 K 2006-05-04 - 11:55 UnknownUser  
Unknown file formatdcx SwahiliKayttop2004.dcx manage 421.7 K 2006-05-04 - 11:37 UnknownUser  
PNGtif SvParoleSijoitus2003.packbits.tif manage 431.2 K 2006-05-04 - 12:46 UnknownUser  
PNGtif OulunkorpusSijoitus1998.packbits.tif manage 469.3 K 2006-05-04 - 12:31 UnknownUser  
Unknown file formatopd SktpSijoitus1998.opd manage 516.0 K 2006-05-04 - 11:49 UnknownUser  
Unknown file formatdcx DmaKayttop2001.dcx manage 517.5 K 2006-05-04 - 11:46 UnknownUser  
Unknown file formatdcx KeskiranskaKayttop1999.dcx manage 597.1 K 2006-05-04 - 11:56 UnknownUser  
Unknown file formatdcx SvParoleSijoitus2003.dcx manage 603.5 K 2006-05-04 - 12:48 UnknownUser  
Unknown file formatdcx OulunkorpusSijoitus1998.dcx manage 662.5 K 2006-05-04 - 12:32 UnknownUser  
PNGtif LeMondeKayttop2001.packbits.tif manage 687.2 K 2006-05-04 - 12:26 UnknownUser  
PNGtif FBC1Koostaminen2003.packbits.tif manage 955.0 K 2006-05-04 - 12:56 UnknownUser  
Unknown file formatdcx LeMondeKayttop2001.dcx manage 966.5 K 2006-05-04 - 12:26 UnknownUser  
Unknown file formatdcx FBC1Koostaminen2003.dcx manage 1332.6 K 2006-05-04 - 12:55 UnknownUser  
PNGtif SktpSijoitus1998.packbits.tif manage 1731.5 K 2006-05-04 - 11:49 UnknownUser  
PNGtif SwahiliKayttop2004.tif manage 2123.7 K 2006-05-04 - 11:37 UnknownUser  
Unknown file formatdcx SktpSijoitus1998.dcx manage 2260.9 K 2006-05-04 - 11:22 UnknownUser  
PNGtif DmaKayttop2001.tif manage 3185.6 K 2006-05-04 - 11:46 UnknownUser  
PNGtif FiscSijoitus2003.tif manage 3185.6 K 2006-05-04 - 12:37 UnknownUser  
PNGtif OulunkorpusSijoitus1998.tif manage 3185.6 K 2006-05-04 - 12:32 UnknownUser  
PNGtif KeskiranskaKayttop1999.tif manage 4247.5 K 2006-05-04 - 11:56 UnknownUser  
PNGtif SvParoleSijoitus2003.tif manage 4247.5 K 2006-05-04 - 12:47 UnknownUser  
PNGtif FBC1Koostaminen2003.tif manage 6371.2 K 2006-05-04 - 12:55 UnknownUser  
PNGtif LeMondeKayttop2001.tif manage 6371.2 K 2006-05-04 - 12:26 UnknownUser  
PNGtif SktpSijoitus1998.tif manage 12742.4 K 2006-05-04 - 11:23 UnknownUser  
Topic revision: r15 - 2014-09-28 - KristerLinden
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback