Kielitiede / Kielipankki (in English)

Suomen Kielipankki

Palvelukokonaisuuden osat

Suomen Kielipankki on CSC:n ylläpitämä palvelukokonaisuus joka muodostuu useasta osasta:

  1. lingvistisiä tutkimusmateriaaleja ja ohjelmistoja joita CSC voi asettaa sopimuksiensa pohjalta suoraan asiakkaidensa käyttöön
  2. CSC:n tutkijan käyttöliittymässä sijaitsevat web-pohjaiset käyttöliittymät joihinkin kielipankin resursseihin
  3. Unix-pohjainen aineistopalvelin (corpus.csc.fi), joka on omistettu kieliaineistoille ja kielityökaluille

Palvelun käyttäminen ja käyttötutki

Kielipankin palvelukokonaisuuden käyttö edellyttää käyttölupaa, jota voi hakea Kielipankin hakemuslomakkeella. Kielipankin palvelukokonaisuuden ohella uudet käyttäjät voivat tarvita myös CSC:n tiederiippumattomia laskentapalveluja, jolloin heidän on lähetettävä myös toinen CSC:n tietokoneiden käyttölupahakulomake.

CSC testaa parhaillaan myös avointa kieliteknologian yhteistyö- ja tukiympäristöä, jonka väliaikainen sijainti on http://forums.csc.fi/kitwiki. Palvelussa on mm. kokoelma helpdesk-vastauksia.

Kysymyksissä ja tukipyynnöissä asiakasta pyydetään kääntymään Kielipankkiin liittyvien yhteystietojen mukaisesti CSC:n puoleen.

Topic revision: r10 - 2008-01-07 - EeroVitie
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback