OmorfiBugs: Testituloksia Kotuksen suomen kielen avoimesta morfologisesta jäsentimestä

The bug/issue tracker for omorfi is at gna! server: https://gna.org/bugs/?group=omorfi. Below is a list of old bugs.


Laita alle kokeilutuloksia Corpus-koneella toimivasta kulloisestakin avoimen suomen kielen morfologisen jäsentimen versiosta. Sisällytä aina alkuun tieto, missä hakemistossa ja millä komennolla käynnistit ohjelman sekä allekirjoitus ja päiväys editointi-ikkunan alhaalta saatavana "Your signature to copy/paste" ruudusta. Laita erottimeksi tällaisten raporttien väliin neljästä miinusmerkistä koostuva väliviiva.

Hoidetut tapaukset siirretään "Korjattuja" -kohtaan.

Puutteita (tuorein ylinnä)

Tunnetut puutteet, versio 0.1_alpha:

$ pwd
/l/contrib/appl/ling/koskenni/omorfi
$ fst-mor omorfi.sfsta
analyze> madeiraviineissa
madeiraviini<N5><pl><ine>
analyze> madeiraviineissä
no result for madeiraviineissä
Luokiteltujen yhdyssanojen vokaalisointu voi mennä pieleen.

analyze> management
no result for management
analyze> managementti
no result for managementti
analyze> 
generate> 
analyze> managementi
management<N5><sg><nom>
analyze> 
Konsonanttilopuiset lainat luokissa 5 yms. menevät väärin

analyze> lobaan
lobata<V73><act><indv><pres><sg1>
analyze> digaan
digata<V73><act><indv><pres><sg1>
Puolisoinnullisten klusiilien kvantitatiivinen astevaihtelu on merkitsemättä

analyze> aialla
aika<N9><sg><ade>
analyze> poialla
poika<N10><sg><ade>
analyze> 
Aika ja poika taivutettu väärin

analyze> orsi
orsi<N28><sg><nom>
analyze> 
generate> orsi<N28><sg><acc>
ornen
Luokkaan 28 ei ole merkitty astevaihtelua.

-- TommiPirinen - 03 Dec 2007


corpus3:/l/contrib/appl/ling/koskenni/omorfi
$ ../bin/fst-infl2 omorfi.sfstc
...
> menness
mennä<V67><act><potn><neg><clit><clit>
Liitepartikkeli s ei sovi kaikkialle eikä erityisesti kahta kertaa samaan.

-- KimmoKoskenniemi - 29 Nov 2007


Korjattuja (tuorein ylinnä)

> merta
merta<N9><sg><nom>
> mertä
meri<N24><sg><ptv>
Vokaalisoinnun poikkeutapaukset meri - merta ja veri - verta

-- KimmoKoskenniemi - 29 Nov 2007

Lisäsin tiedostoon poikkeukset.lex, tämä on puolittainen korjaus sillä että, tieto kuuluisi jotensakin sanalistan xml-dataankin.

-- TommiPirinen - 26 Dec 2007


Topic revision: r5 - 2009-12-11 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback