Matkakertomus LREC-konferenssista, Genovasta, Italiasta

CSC, Anssi Yli-Jyrä Tämä matkakertomus on julkinen, koska matkan tarkoitus oli edistää eHumanities -alojen kansainvälistä verkottumista Suomeen.

International Workshop: Towards a Research Infrastructure for Language Resources

Tässä työpajassa, jonka organisoijina olivat CLARINin puuhamiehet Peter Wittenberg, Steven Krauwer ja Tamas Varadi kuulimme joukon esitelmiä siitä miten humanistien ja lingvistien laskennallisen tutkimuksen infrastruktuuri on eri maissa nähty.

Oma esitelmäni joka oli luonteeltaan temaattinen enemmän kuin alueellinen tähtäsi laskennallisten menetelmien avoimuuteen ja tiedostomuotojen yhtenäistämiseen, mutta esille tulivat myös Kielipankki ja esim. Kotus.

Päivän pääviesti oli että kansallisella tasolla CLARIN on otettava vakavasti, sillä se on aloite, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi meilläpäin Suomen Akatemian ja Tekesin intresseihin rahoittaa eHumanities-infraa: elektronisen tutkimusmateriaalin saatavuutta, annotoituja aineistoja, työkaluja jne. Käytännössä tämä tarkoittaa että kerromme kansallisille tutkimus ja teknologian kehittämiskeskuksillemme miksi CLARINin aloitetta kannattaa tukea. Kun kansallisesti CLARIN nähdään laajasti monessa maassa tärkeänä, on myös humanistien tutkimusinfralla euroopanlaajuisesti paremmat elinedellytykset.

CLARIN Meeting

Tässä suljetussa kokouksessa edustin valtakirjalla Helsingin yliopistoa, joka on Suomen ainoa jäsen CLARINissa (ks. http://www.mpi.nl/clarin/fullMembers.htm). Helsingin yliopisto puolestaan edustaa mm. CSC:tä, ja CSC:n Kielipankki on tärkeä osa CLARINin tavoitteista. Tämä yhden edustajan politiikka katsottiin perustelluksi ja hyväksi, mutta maita, joissa oli useampi edustaja ei kukaan patistellut karsimaan osanottoaan.

Voin kokouksen sisällöstä kertoa, että siellä CLARIN sai virallisen muotonsa, jossa on mm. em. kolme puuhamiestä koordinaattorina, yhteinen tavoite ja newletter. Ensimmäisessä newsletterissä on tarkoitus summata työpajan antia ja linjauksia. Ks. lisätietoja http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/Old/EuropeanActivities.

LREC-pääkonferenssi

LREC on alani isoimpien konferenssien joukossa. Onneksi kuitenkin temaattiset sessiot klusteroivat ihmisiä mukavasti ja kahvitauoilla ja tasokkaissa posterisessioissa syntyi relevantteja kontakteja.

Lukuisista esitelmistä jäi paljon huomioita ja muistiinpanoja. Eräs itseäni kiinnostavista oli Eva Hajicovan puhe siitä miten annotoitua korpusta voidaan käyttää pitkään askarruttaneiden lingvististen teorioiden testaamiseen.

Word Net (eräänlainen sanojen leksikaalisten suhteiden tietokanta) ja siihen pohjautuva semanttinen annotaatio sai konferenssissa paljon huomiota. Tämän innovatiivisen kehittäjät Christiane Fellbaum and George A. Miller vastaannottivat päätösjuhlassa LREC:n tunnustuspalkinnon.

Kaupunki

Läheinen pikapizzapaikka tuli lounastauoilla testattua toistuvasti, mutta ruoka oli hyvää myös ravintoloissa ja runsaalla juhlaillallisella. Miekkavalasta en syönyt.

Hotellin ja kongressitilan välinen matka oli kävellen about neljä kilometriä. Kovin paljon en ehtinyt kaupunkia koluta, mutta katedraali ja Kristofer Kolumbuksen vaatimaton synnyinkoti oli pakko bongata.

Lisätiedot

Muista työpajoista ja spesifimmistä aiheista saa lisätietoja minulta. LREC:in proceedingsit ovat verkossa.

-- AnssiYliJyra - 16 Jun 2006

Topic revision: r6 - 2008-11-21 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback