Keskustelu
 • Aika: 11.2.2008 klo 15 alkaen
 • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos seminaarihuone 331 Siltavuorenpenger 20 A 3. krs

Kutsutut:

 • Daniel Aalto, opiskelijaedustaja
 • Olli Aaltonen, HY/puheteknologia
 • Paavo Alku, TKK/signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
 • Lauri Carlson, HY/käännösteknologia
 • Timo Honkela, TKK/tietojenkäsittelytieteen laitos
 • Irmeli Helin HY/käännöstiede
 • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
 • Juho Rousu, HY/tietojenkäsittelytiede
 • Martti Vainio, HY/puheteknologia

Asiat:

KPK-maisteriohjelman laajentumiskeskustelun jatkaminen.

Pakollisten opintojen ydinaines käsitteinä.

TKK/HY tietojenkäsittelytiede yhteistyön tilannekatsaus.

-- HannaWesterlund - 11 Feb 2008

Topic revision: r1 - 2008-02-11 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback