From: Krister Lindén
Sent: 15. syyskuuta 2010 12:37
To: Satu Torikka
Cc: Jussi Piitulainen; Kimmo Koskenniemi; Jyrki Niemi; Mirja Nissinen; Lotta Jalava; Tero Aalto; Ville Savolainen; Pekka Järveläinen; Stephen Avae
Subject: Re: AAI-esitys Luxemburgissa

Hei,

Esitys ja demo meni hyvin. Demosin itse asiassa kahdessa otteessa sekä keskiviikkona illalla että torstaina aamupäivällä. Komission edustaja heitti pallon yhteistyökumppaneille ja odotellaan nyt pari viikkoa vielä mitä mieltä he ovat. Haluavatko he tätä järjestelmää vai ajattelvatko he että he voisivat toteuttaa vastaavan kenties vielä kehittyneemmän itse?

Komissio toki haluaa että asioita ei tehdä päällekkäin, joten enemmän on kyse siitä keksivätkö toiset jotain erityistä syytä, miksi siinä ei ole riittävästi juuri sellaisia ominaisuuksia, joita he ehdottomasti kaipaavat ja jotka he mieluummin toteuttaisivat itse. -- Krister

On 15.9.2010 12:06, Satu Torikka wrote:

Hei,

Toivottavasti AAI-sovelluksen demoaminen onnistui viime viikolla Luxemburgissa. Tuliko joitakin kommentteja CSC:lle?

Terveisin Satu

Topic revision: r1 - 2010-09-24 - SatuTorikka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback