Loppukokous

Määrittelyn läpikäynti

 • Järjestelmä toteutetaan ensivuonna.
 • Kolmenlaista aineistoa:
  • Vapaa
  • Tutkimus- ja opetuskäyttöön
  • Henkilökohtainen lisenssi
 • elektroninen upload, administraattorin tarkistus
  • tuottaja täyttää metadatan
  • Kaupallisen aineiston tarjoajat ohjeistettava elraan.
 • tehdään suomi ja englanti, mahdollisesti ruotsi, kun kysytään kustannus kääntämisestä
 • Attribuutit esille Mikaelin ja Dieterin tapaamisessa Hollannissa TERENA-kokouksessa.
  • Uusien attribuutien saaminen riippuu kaikkien IdP taustajärjestelmistä
 • Suosittelijalta projektisuunnitelman sijaan cv + kotisivu.
  • ammatillinen kotisivu aineistojenkin hakijoilta
 • Projektisuunnitelma kentän koko mietittävä (tiivistelmä vai kokonainen)
  • liitteet mahdolliseksi
  • pdf tallennus askareen
 • Hakulomakkeen mahdollistettava hakemus sensisitiivisiin aineistoihin
 • Hyväksyntä suoraan sähköpostista vai www-sivulta?
 • [[https://kitwiki.csc.fi/twiki/pub/KitWiki/EsiSelvitys/linguistics_user_automatic_process_draft.png] [linguistics_user_automatic_process_draft]] kuvaan korjattava external sijaan home.
 • Liikkuvuus ja oikeuksien voimassaolo
  • Muutoshakemus, yliopisto tasolla maan sisälllä ja maasta toiseen
 • Hakemukseen clarinin sopimusehdot ja tutkijanetiikka sopimuksien hyväksyminen

Kokous

Määrittelyprojekti on päättynyt ja jatketaan toteutusprojektilla. Aineistoihin käsiksi clarinilla euroopastakin.

Wittenburgin 16.1 vierailu liittyy CSC:n clarinkeskus hankkeeseen ja meidän Grid osaamiseen.

Helmikuun 25-27. Münchenin kokouksen jatko, wp2 työpaja. 25. AAI koulutus: SimpleSAMLphp tekijä Norjasta kouluttamaan vai shibboleth meiltä

Rahoitus? Valtio smile HY takaa, jotta voidaan aloittaa heti ja tarvittaessa palkata henkilö. Aloitettava heti, ennen kuin Pekka jää vuorotteluvapaalle.

Transition team

-- PekkaJarvelainen - 2008-11-20

Topic revision: r1 - 2008-11-20 - PekkaJarvelainen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback