KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2007 pöytäkirja

Kokous: Kieliteknologian opetuksen verkoston johtoryhmän kokous 3/2007

Aika: 24.5.2007 11.00 - 30.5.2007 klo 16.00 Paikka: Sähköpostikokous ja KitWiki-kokous

Läsnä:

 • Koskenniemi, Kimmo (HY)
 • Isohella, Suvi (VY)
 • Kuure, Leena (OY)
 • Sormunen, Eero (TaY)
 • Värri Alpo (TTY)
 • Westerlund Hanna, sihteeri

Liite: Esityslista

§ 1. Kokous alkaa

§2. KIT-verkosto 1.8.2007 alkaen

Päätettiin toimia esityksen mukaisesti lukuunottamatta sitä, että jatkuvan haun periaatteeseen pyritään, mutta sitä ei voida KIT-verkoston kurssien osalta taata. Jos jatkuva haku on mahdollista, ilmoitetaan sitä KitWikissä kurssin tiedoissa. SVY-sivuston käyttöä markkinoinnissa ja/tai kurssitietojen sijoituspaikkana tutkitaan syksyllä 2007.

§3. Muut asiat

Ei muita asioita

§4. Kokous päättyy

Kokous päättyi 30.5.2007 klo 16.00

Vakuudeksi

puheenjohtaja Kimmo Koskenniemi sihteeri Hanna Westerlund


LIITE

KIT-verkoston johtoryhmän kokouksen 3/2007 ESITYSLISTA

Kokous avataan:

 • Aika: 24.5.2007 11.00 - 30.5.2007 klo 16.00
 • Paikka: sähköpostikokous

§1. Kokous alkaa

§2. KIT-verkosto 1.8.2007 alkaen

KIT-verkoston johtoryhmä päätti kokouksessaan 1/2007 ryhtyä valmistelemaan siirtymistä maksullisen JOO-sopimuksen piiriin 1.8.2007 alkaen. Tämän pohjalta tehtiin selvitys erilaisista käytänteistä http://forums.csc.fi/kitwiki/pilot/view/KitWiki/KitVerkosto2007. Päätetään KIT-verkoston tulevaisuudesta.

Laitosten edustajia pyydettiin täydentämään ja korjaamaan taulukon tietoja.

Esitys:

 1. Nykyisen sopimusta ei toistaiseksi jatketa eikä jatkamista valmistella. Sopimus on mahdollista tehdä myöhemmin, jos siihen on jatkossa resursseja.
 2. Tiedot kieliteknologian ja sen sovellusalojen kursseista ylläpidetään KitWiki-sivustolla tai mahdollisesti SVY-sivustolla siten, että ylläpitovastuu on opetuksen tarjoavalla laitoksella. Edellytetään, että kurssin tiedoissa ilmoitetaan, kuka antaa lisätietoja kurssista ja hakumenettelystä.
 3. Ohjeistetaan opiskelijaa hakemaan kokonaisuuden opinto-oikeutta hakuaikojen puitteissa, mutta yksittäisten kurssien osalta tarjotaan mahdollisuutta hakea kurssin opinto-oikeutta jatkuvan haun periaatteen mukaisesti. Laitokset sopivat tästä tiedekuntiensa kanssa ja tieto tästä ilmoitetaan kurssin KitWiki- tai joopas-sivulla.
 4. Tutkitaan mahdollisuutta tehostaa Suomen Virtuaaliyliopiston sivustoa http://www.virtuaaliyliopisto.fi/ markkinoinnissa ja kurssit voidaan mahdollisesti jatkossa julkaista sivuston kurssitarjonnan alla.

§3. Muut asiat

§4. Kokous päättyy

-- HannaWesterlund - 11 May 2007

Topic revision: r3 - 2007-06-21 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback