KIT-verkoston johtoryhmä

Näille sivuille on tarkoitus kerätä sellaista tietoa Kieliteknologian opetuksen valtakunnallisen verkoston eli KIT-verkoston johtoryhmästä ja sen toiminnasta, joka on tarkoitettu julkiseksi esimerkiksi KIT-verkoston opiskelijoiden käyttöön.

Johtoryhmään kuuluu yksi edustaja kustakin KIT-verkostoon liittyneestä yliopistosta (varahenkilöineen) ja johtoryhmän kokoonpano vuoden 2006 alusta näkyy sivulla: http://www.ling.helsinki.fi/kit/hallinto/johtoryhma.shtml

KIT-verkoston johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa ja päättää erinäisistä verkoston asioista, erityisesti johtoryhmä päättää, mitkä kurssit hyväksytään KIT-verkoston opetukseksi.

Opetus:

KIT-verkoston opetus, ks. KitCourseList

Muita kiinnostavia kursseja (ei KIT-kursseja), joita ei voi suorittaa etänä, ks. MuitaKieliteknologianKursseja

Asiakirjat ja raportit:

KitVerkostonJorynPoytakirja2007nro3

KitVerkostonJorynPoytakirja2007nro2

KitVerkostonJorynPoytakirja2007nro1

KitVerkostonJorynPoytakirja2006nro7

KitVerkostonJorynPoytakirja2006nro6

KitVerkostonJorynPoytakirja2006nro5

KitVerkostonJorynPoytakirja2006nro4

KitVerkostonJorynPoytakirja2006nro3

KitVerkostonJorynPoytakirja2006nro2

KitVerkostonLoppuRaportti2005

KIT-verkoston tulevaisuuden (1.8.2007 alkaen) valmistelu:

KitVerkostoJoryKokous3Kommentit

KitVerkosto2007

-- KimmoKoskenniemi - 25 Apr 2006

Topic revision: r22 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback