KIT-tutkijakoulun opiskelijat 2006-2009

Tutkijakoulutettavat

 • Anna Dannenberg/HY
  • Organisaatio: Yleisen kielitieteen laitos, Helsingin yliopisto
  • Ohjaajat:
  • Tutkimusaihe:
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu:

 • MiettaLennes/HY 31.12.2010 asti
  • Organisaatio: Puhetieteiden laitos
  • Ohjaajat: Antti Iivonen, Stefan Werner
  • Tutkimusaihe: Phonetic correlates of word probability in Finnish talk
  • Aiheen kuvaus: The goal of my research is to model the phonetic variability within word-initial syllables in Finnish informal conversational speech. It is hypothesized that the acoustic-phonetic variability is at its greatest in common and predictable words, whereas rare words are more often produced clearly and they exhibit less reduction. The vowel quality, the sound durations and the pitch within word-initial syllables are compared for words of different probabilities. A frequency dictionary and an n-gram based language model are used for modeling word probability.
  • Kotisivu: http://www.helsinki.fi/~lennes

 • Jyrki Niemi/HY
  • Organisaatio: Yleisen kielitieteen laitos, Helsingin yliopisto
  • Ohjaajat:
  • Tutkimusaihe: Modelling and reasoning with the semantics of temporal expressions using finite-state methods (Ajanilmausten semantiikan mallintaminen ja aikapäättely äärellistilaisilla menetelmillä)
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu: http://www.ling.helsinki.fi/~janiemi/

 • Janne Pylkkönen/TKK
  • Organisaatio: Informaatiotekniikan laboratorio, Teknillinen korkeakoulu
  • Ohjaajat:
  • Tutkimusaihe:
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu: http://users.tkk.fi/~jpylkkon/

 • Sami Virpioja/TKK
  • Organisaatio: Informaatiotekniikan laboratorio, Teknillinen korkeakoulu
  • Ohjaajat: Mikko Kurimo, Krista Lagus
  • Tutkimusaihe: Ohjaamattoman koneoppimisen menetelmät kielten tilastollisessa mallinnuksessa.
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu: http://www.cis.hut.fi/svirpioj/

Omarahoitteiset opiskelijat

 • Mikaela Klami/TKK
  • Organisaatio: Laboratory of Computer and Information Science, Helsinki University of Technology
  • Ohjaajat: Timo Honkela ja Krista Lagus
  • Tutkimusaihe: Application of statistical and adaptive methods to multilingual and multidomain text corpora
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu: http://www.cis.hut.fi/mmkumlan/index_en.shtml

 • Tiina Lindh-Knuutila/TKK
  • Organisaatio: Laboratory of Computer and Information Science, Helsinki University of Technology
  • Ohjaaja: Timo Honkela
  • Tutkimusaihe: Correct maps in adaptive information retrieval
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu: http://www.cis.hut.fi/tlindh/

 • Seppo Nyrkkö/HY
  • Organisaatio: Helsingin yliopisto
  • Ohjaajat:
  • Tutkimusaihe:
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu:

 • Ville Turunen/TKK
  • Organisaatio: Laboratory of Computer and Information Science, Helsinki University of Technology
  • Ohjaajat:
  • Tutkimusaihe:
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu: http://www.cis.hut.fi/vt/

 • Matti Varjokallio/TKK 1.1.2008 alkaen
  • Organisaatio: Department of Information and Computer Science, Helsinki University of Technology
  • Ohjaaja: Mikko Kurimo
  • Tutkimusaihe: Acoustic modelling in speech recognition
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu:

 • Oskar Kohonen/TKK 1.10.2008 alkaen
  • Organisaatio: Department of Information and Computer Science, Helsinki University of Technology
  • Ohjaaja: Krista Lagus
  • Tutkimusaihe: Unsupervised learning of structure in natural language utterances
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu:

Liitännäisjäsenet

* Ulpu Remes/TKK 1.1.2008 alkaen

  • Tutkijakoulu: Helsinki Graduate School of Computer Science and Engineering (HeCSE) http://www.cs.helsinki.fi/hecse/
  • Organisaatio: Tietojenkäsittelytieteen laitos, Teknillinen korkeakoulu
  • Ohjaaja: Mikko Kurimo
  • Tutkimusaihe: Noise Robustness in Automatic Speech Recognition.
  • Aiheen kuvaus:
  • Kotisivu:

KIT-tutkijakoulun kaudella 2006-2009 väitelleet tutkijakoulutettavat

 • Matti Airas/TKK
  • Organisaatio: Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio, Teknillinen korkeakoulu
  • Väitöskirja: Methods and Studies of Laryngeal Voice Quality Analysis in Speech Production - Kurkunpäässä tuotetun puheäänen laadun analyysimenetelmiä ja tutkimuksia
  • Väitös: 23.5.2008
  • Kotisivu: http://www.acoustics.hut.fi/u/mairas/

 • Mathias Creutz
  • Organisaatio: Neural Networks Research Centre, Laboratory of Computer and Information Science, Helsinki University of Technology
  • Väitöskirja: Induction of the Morphology of Natural Language: Unsupervised Morpheme Segmentation with Application to Automatic Speech Recognition
  • Väitös: Teknillinen korkeakoulu 15.6.2006
  • Väitöskirja elektronisessa muodossa: http://lib.tkk.fi/Diss/2006/isbn9512282119/
  • Kotisivu: http://www.cis.hut.fi/mcreutz/

KIT-tutkijakoulun kaudella 2006-2009 väitelleet omarahoitteiset opiskelijat

 • Juha-Pertti Laaksonen
  • Organisaatio: Suu- ja leukakirurgia, Turun yliopisto
  • Väitöskirja: Control mechanisms of speech production. Evidence from acoustic studies of speech after neural and muscular manipulations of the tongue
  • Väitös: Turun yliopisto 24.11.2006
  • Kotisivu: http://www.phon.utu.fi/hk/jiipee.html

-- MiettaLennes - 01 Feb 2007

Topic revision: r20 - 2009-11-20 - MiettaLennes
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback