KIT-Tutkijakoulun johtoryhmä

Kokous 3/2009

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen aika ja paikka:

* Aika: 10.6.2009 klo 8.00 - 12.6.2009 klo 16.00 * Paikka: sähköpostikokous

Paikalla:
Kimmo Koskenniemi (puheenjohtaja)
Olli Aaltonen
Mikko Kurimo
Tapio Salakoski
Eero Sormunen
Peppi Taalas
Stefan Werner
Päivi Väätänen (sihteeri)

§1. Päätösvaltaisuus Kokous oli päätösvaltainen, sillä vähintään puolet jäsenistä oli paikalla.

§2. Matka-apurahat

Kaikki matka-apuraha-anomukset hyväksyttiin.

Johtoryhmän päätettäväksi olivat saapuneet seuraavat matka-apurahat:

*2.1. Oskar Kohosen matka-apuraha kesäkouluun Italiassa.

OHJAAJAN PUOLTO:

KIT-Jorylle:

Oskarin ohjaajana puollan tämän matka-apurahan myöntämistä kesäkoulua varten. Kesäkoulun aihepiiri on sellainen, että se tukee Oskarin väitöskirjaa sisällöllisesti erinomaisella tavalla.

Terv. Krista Lagus

HAKEMUS:

Oskar Kohonen, omarahoitteinen jäsen Ohjaaja: Krista Lagus

Tapahtuman nimi ja ajankohta:

International Summer School on Embodied Language Games and Construction Grammar 29 August - 4 September 2009 Palazzone di Cortona, Tuscany (Italy) (http://www.alear.eu/events/cortona2009/Home.html)

Matkan perustelu: Väitöskirjani aihe on konstruktioiden oppiminen ohjaamattomilla koneoppimismenetelmillä, joten tämä kesäkoulu liittyy hyvin keskeisesti tutkimusaiheisiini. Matka on mahdollisuus tavata alan huippututkijoita, ja oppia tekniikoista joita ei vielä oppikirjoista löydy.

Konferenssipaperin tai posterin otsikko:

Kesäkoulussa on myös posterisessio, jossa esitän posterin "Unsupervised learning of constructions from text"

Arvio kustannuksista:

- Osallistumismaksu: 690 EUR (sis. majoituksen + kaksi ateriaa/pv) - Lentoliput (HEL - ROM): 300 EUR - Junaliput (Rooma - Cortona): 60 EUR - Päivärahat 280 EUR (1 x ulk. kokopv., 6x ulk. al. kokopv., 1x ulk. al. os) (kaikki lippuhinnat: meno-paluu)

Yhteensä: 1330 EUR

*2.2. Sami Virpiojan matka-apurahahakemus

OHJAAJAN PUOLTO:

CLEF- ja Morpho Challenge workshoppien ala kuuluu läheisesti Samin väitöskirjatyöhön ja samoin niissä julkaistavat artikkelimme. Puollan lämpimästi matka-apurahahakemusta.

Mikko

HAKEMUS:

Haen alustavasti KIT-tutkijakoululta matka-apurahaa CLEF 2009 Workshop:iin (http://www.clef-campaign.org/2009/2009work.html), joka järjestetään ECDL 2009 - 13th European Conference on Digital Libraries -konferenssissa Kreikassa Korfulla 30.9.-2.10.2009.

CLEF 2009:n yhteydessä pidetään todennäköisesti Morpho Challenge 2009 Workshop (http://www.cis.hut.fi/morphochallenge2009/). Olen mukana Morpho Challengen organisoinnissa ja todennäköisesti osallistun kilpailuun myös omalla menetelmällä.

Arvio kuluista:

Konferenssimaksu 200 ¤ Matkat 500 ¤ Majoitus 3 x 120 ¤ = 360 ¤ Päivärahat 4 x 64 ¤ = 256 ¤

Yhteensä noin 1300 ¤

Terveisin,

Sami Virpioja Teknillinen korkeakoulu Tietojenkäsittelytieteen laitos

*2.3. Jyrki Niemen matka-apurahahakemus

OHJAAJAN PUOLTO:

Puollan matka-apurahan myöntämistä Jyrki Niemelle ESSLLI 2009 -kesäkoulua varten. Kimmo Koskenniemi

HAKEMUS:

31.5.2009

Hakemus KIT-tutkijakoululle matkakustannusten korvaamiseksi

Jyrki Niemi, Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos

Haen KIT-tutkijakoululta ESSLLI 2009 -kesäkoulun matkakustannusten korvaamista oheisen (alustavan) kustannusarvion mukaan.

Matkakohde: European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) 2009, 20. - 31.7.2009, Bordeaux, Ranska

Kesäkoulun kurssit laajentaisivat kieliteknologian ja lähialojen yleissivistystäni. Muutamista kursseista voisi olla hyötyä myös väitöskirjani kannalta, vaikka ne eivät liitykään suoraan tutkimusaiheeseeni. Pyrin mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään kesäkoulun osaksi tohtorintutkintoon vaadittavia opintoja.

Olen alustavasti suunnitellut osallistuvani seuraaville kursseille:

- Introduction to Abstract Categorial Grammars: Foundations and Main Properties - Game Semantics and Its Applications - Temporal Logics for Specification and Verification - Logicality and Invariance - Meaning Composition: Empricial Problems and Formal Solutions - Computational Lexical Semantics - Linguistic Information Visualization - Corpus-Based Argument Structure

Matkan kustannusarvio: (enintään) 1500 euroa

Osallistumismaksu (opiskelija) 350 Matkat Lennot Helsinki - Pariisi - Helsinki 320 Matkat lentoasemille ja lentoasemilta 50 Juna Pariisi - Bordeaux - Pariisi 170 Matkat majoitus- ja kurssipaikan välillä 25 Majoitus (13 × 45) 585 ---- Yhteensä 1500 euroa

(Osallistumismaksua lukuun ottamatta summat ovat arvioita.)

*2.4. Janne Pylkkösen matka-apurahahakemus

OHJAAJAN PUOLTO:

Hei,

Interspeech on tällä hetkellä ehdottomasti puheentunnistuksen pääkonferenssi maailmassa ja tutkimustulosten esittäminen siellä on erityisen tärkeää sekä niiden impaktin että saatavan palautteen kannalta. Lisäksi Interspeech on erinomainen paikka tutustua alan uusimpiin relevantteihin tutkimustuloksiin. Jannen konferenssiin submittoima artikkeli kuuluu hänen väitöskirjaansa. Lisäksi konferenssissa järjestetään väitöskirjan alaan liittyvä hyödyllinen tutoriaalikurssi. Jannen ohjaajana puollan lämpimästi KITin matka-apurahan myöntämistä.

Mikko

HAKEMUS:

Haen matka-apurahaa Interspeech 2009 konferenssia varten. Konferenssi pidetään 6.-10.9.2009 Brighton:issa Englannissa. Olen lähettänyt konferenssiin paperin, jonka mahdollisesti julkaisusta ilmoitetaan 17.6. mennessä. Konferenssi on puheentunnistusalan pääkonferenssi, joten osallistuminen sinne olisi hyödyllistä vaikka esiteltävänä ei olisikaan omaa paperia. Haluaisin myös osallistua yhteen konferenssin yhteydessä pidettävään tutoriaaliin.

Arvio matkan kuluista: Osallistumismaksu 280 puntaa = 330 euroa Tutorial 60 puntaa = 70 euroa Majoitus 5 yötä 320 euroa Lennot 230 euroa

Yhteensä 950 euroa

Janne Pylkkönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillinen korkeakoulu

§3. Langnet-tutkijakoulun kanssa järjestettävä kurssi

Johtoryhmä päätyi kokouksessa kannattamaan ehdotettuja vaihtoehtoja järjestyksessä 2, 3, 1 (ks. alla).

Tausta: KIT-tutkijakoulun Tutkijakoulukurssit -rahoitus (SA) ja sen käyttö yhdessä Langnetin kanssa syksyllä. Langnetin johtoryhmä 20.3. ja KIT-tk johtoryhmä 02/2009.

Langnetin työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.5. ja tuli siihen tulokseen, että vaikka yhteistyökurssi (esim. tilastollisiin menetelmiin keskittyvä) olisi kiinnostava ja Langnetin kannalta hyödyllinen, on Langnetin tuleva syksy niin vilkas (uusi ohjelma, hakukierrokset, omat kurssit), eikä toiselle koordinaattorille ole tähän mennessä löytynyt rahoitusta, ettei kurssin järjestämisestä ei voi sisällyttää Ulla Vanhatalon tehtäviin.

Vaihtoehdot: 1. Hyväksytään kaikki matka-apurahahakemukset ja palautetaan loput rahat Akatemialle. 2. Selvitetään Akatemiasta, voidaanko rahoja käyttää kurssisihteerin palkkaamiseen. Jos rahoja voi käyttää siihen tarkoitukseen, palkataan kurssisihteeri siihen tarkoitukseen. 3. KIT-tutkijakoulun johtoryhmä esittää muun rahojen käyttösuunnitelman, joka sisältää budjetin, toteutustavan ja vastuutahot. Esimerkiksi haluaisiko joku KIT-tutkijakoulutaho järjestää loppuseminaarin, johon kutsutaan kaikki nykyiset ja vanhat tutkijakoululaiset?

Pyydän ilmaisemaan yksiselitteisesti sen vaihtoehdon, jota kannatat.

§4. Opiskelijoiden raportit vuodelta 2008

Tutkijakoulun opiskelijat ovat toimittaneet kevään mittaan raporttejaan vuodesta 2008. Raportit saa pyydettäessä paperisena koordinaattorilta tai nähtäväksi seuraavassa lähikokouksessa.

§5 Kokous päättyy 12.6.2009 klo 16.00

-- PaiviVaatanen - 2009-06-02

Topic revision: r6 - 2009-06-24 - PaiviVaatanen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback