Kokouksen aika ja paikka:

* Aika: 2.3.2008 klo 16.00 - 8.3. 2009 * Paikka: sähköpostikokous

§1. Sami Virpiojan matka-apurahahakemus

HAKEMUS:

Hei,

Haen KIT-tutkijakoululta seuraavan konferenssimatkan kustannusten korvaamista.

Konferenssi:

12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL-09) http://www.eacl2009.gr/conference/ 30.3.-3.4.2009, Ateena, Kreikka

Hyväksytty artikkeli:

Mathias Creutz, Sami Virpioja and Anna Kovaleva Web augmentation of language models for continuous speech recognition of SMS text messages

Kyseessä on 9-sivuinen paperi, joka liittyy väitöskirjatutkimukseeni ja tulee mahdollisesti osaksi nippuväitöskirjaa.

Arvio kuluista:

Konferenssimaksu (+ pakollinen ACL-jäsenyys): 215 ¤ Lennot noin 300 ¤ Majoitus noin 4 x 135 ¤ = 540 ¤ Yhteensä noin 1055 ¤

Ohjaajani Mikko Kurimo lähtettää puoltolauseen.

Terveisin,

Sami Virpioja Teknillinen korkeakoulu Tietojenkäsittelytieteen laitos

************************************

Ohjaajan puoltolause matka-apurahan hakuun:

Sami Virpioja tekee ryhmässäni väitöskirjaa laajan sanaston kielimalleista automaattisessa puheentunnistuksessa ja kielenkääntämisessä. EACL-konferenssi on erinomainen kansainvälinen tilaisuus tutkimustulosten esittämiseen ja niistä keskustelemiseen. Lisäksi se on mainio paikka tutustua muihin alan tutkijoihin ja relevantteihin uusiin tutkimustuloksiin. Samin esitelmä perustuun hänen väitöskirjatutkimukseensa kuuluvaan artikkeliin: "Web augmentation of language models for continuous speech recognition of SMS text messages", joka julkaistaan EACL-konferenssin proseedingseissa.

Puollan lämpimästi KITin matka-apurahan myöntämistä Samille Ateenan matkaa varten.

Mikko Kurimo TKK Tietojenkäsittelytieteen laitos

************************************

Hakemus hyväksyttiin.

-- PaiviVaatanen - 2009-03-16

Topic revision: r1 - 2009-03-16 - PaiviVaatanen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback