KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 3/2008 PÖYTÄKIRJA

RUNKO 1.9.2008 Kokouksen aika ja paikka:
  • Aika: 15.9. 2008 klo 9.00 - 16.9.2008 klo 12.00
  • Paikka: sähköpostikokous

Läsnä:

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Päivi Väätänen sihteeri

Kokouksen aika ja paikka:

  • Aika: 15.9.2008 klo 9.00 - 16.9. 2008 klo 12.00
  • Paikka: sähköpostikokous

§1. Ilmoitusasiat

1.1. Tutkijakouluhaku 2010-2013. Valtakunnallinen kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet jätti määräaikaan mennessä Suomen Akatemialle hakemuksen tutkijakoulun jatkorahoituksesta sekä laajennuksesta siten, että KIT-tutkijakoulu uudella rahoituskaudella liittyisi Langnetiin sen kuudenneksi Kieliteknologia -nimiseksi ohjelmaksi. Ks. Langnet: http://www.joensuu.fi/fld/langnet/

1.2. Ulpu Remes (TKK) on siirtynyt KIT-tutkijakoulun omarahoitteisesta opiskelijasta liitännäisjäseneksi. Hän on HeCSE-tutkijakoulun opiskelija.

§2. Hakemus omarahoitteiseksi opiskelijaksi Oskar Kohonen TKK hakee omarahoitteiseksi opiskelijaksi. Hänen tutkimussuunnitelmansa on lähetetty etukäteen johtoryhmän jäsenille kokouskutsun liitteenä. Oskar Kohonen oli mukana viimeisessä tutkijakoulupaikan hakuprosessissa, jonka jälkeen hakemusta ei ole täydennetty. Oskar Kohonen ei ole minkään muun tutkijakoulun opiskelija.

§3. Hakemukset matkakustannusten korvaamisesta.

3.1. Jyrki Niemi Helsingin yliopisto yleisen kielitieteen laitos

Hakemus

11.8.2008

Hakemus KIT-tutkijakoululle konferenssimatkakustannusten korvaamiseksi

Jyrki Niemi, Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos

Haen KIT-tutkijakoululta kahden konferenssimatkan matkakustannusten korvaamista oheisten kustannusarvioiden mukaan.

1.

Konferenssi: Coling 2008 - The 22nd International Conference on Computational Linguistics, 18. - 22.8.2008, Manchester, Iso-Britannia

Hyväksytty artikkeli: Jyrki Niemi & Kimmo Koskenniemi: Quantification and Implication in Semantic Calendar Expressions Represented with Finite-State Transducers

Artikkeli on väitöstutkimukseeni liittyvä 4-sivuinen lyhyt artikkeli, joka julkaistaan konferenssijulkaisun posteriosassa ja johon liittyvän posterin esitän konferenssissa.

Matkan kustannusarvio: (enintään) 798,54 euroa

Konferenssin osallistumismaksu (opiskelija) (142,80) 185,64 Matkat Lennot Helsinki - Manchester - Helsinki 253,51 Bussi Helsinki - lentoasema 2 × 3,80 7,60 Manchester lentoasema - keskusta (2 × 5 GBP10,00) 13,00 Majoitus (1 hh) 7 × 37,23 GBP (260,61) 338,79 ------ Yhteensä 798,54 euroa

Punnan kurssina käytetty 1 GBP = 1,30 EUR.

3.2. Jyrki Niemi Helsingin yliopisto yleisen kielitieteen laitos

Hakemus:

11.8.2008

Hakemus KIT-tutkijakoululle konferenssimatkakustannusten korvaamiseksi

Jyrki Niemi, Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos

Haen KIT-tutkijakoululta kahden konferenssimatkan matkakustannusten korvaamista oheisten kustannusarvioiden mukaan.

2.

Konferenssi: Finite-State Methods and Natural Language Processing (FSMNLP) 2008, Seventh International Workshop, 11 - 12.9.2008, Ispra, Lago Maggiore, Italia

Hyväksytty artikkeli: Jyrki Niemi & Kimmo Koskenniemi: Representing and Combining Calendar Information by Using Finite-State Transducers

Artikkeli on väitöstutkimukseeni liittyvä 12-sivuinen artikkeli, joka julkaistaan konferenssijulkaisussa ja johon liittyvän suullisen esityksen pidän konferenssissa.

Matkan kustannusarvio: (enintään) 522,23 euroa

Matkat Lennot Helsinki - Milano - Helsinki 234,63 Bussi Helsinki - lentoasema 2 × 3,8 7,60 Matka Milano Malpensa - Ispra 2 × 35 70,00 Hotellimajoitus (1 hh) 4 × 70 210,00 ------ Yhteensä 522,23 euroa

Ohjaajan puoltolauseet 3.1. ja 3.2

Puollan Jyrki Niemen konferenssimatkojen kulujen korvaamista koskevia hakemuksia, koska ne liittyvät hänen väitöskirjatyöhönsä jota niissä syntyvät julkaisut olennaisesti edistävät.

3.3. Oskar Kohonen Teknillinen korkeakoulu tietojenkäsittelytieteen laitos

Konferenssin nimi ja ajankohta ECDL 2008 yhteydessä järjestetään CLEF-workshop 17-19.9.2008. Tämän yhteydessä on Morphochallenge 2008 workshop johon paperimme on hyväksytty.

Konferenssipaperin otsikko Allomorfessor: Towards Unsupervised Morpheme Analysis

Ohjaaja lähettää puoltolauseen kohtapuolin.

Arvio kustannuksista Osallistumismaksu 2600 DKK Lennot HKI-Århus-HKI 418,31 EUR Majoitus 2175 DKK Matkat Århus:ssa 295 DKK

Yhteensä: 1097.93 EUR ~ 1100 EUR (Vaihtokurssi DKK -> EUR 7,4601)

Ohjaaja Krista Lagus:

Oskarin ohjaajana puollan hänen hakemustaan. Tämä konferenssi on Oskarin kannalta merkittävä tilaisuus kohdata muita alan tutkijoita ja saada palautetta omasta työstä. Julkaisun on tarkoitus olla osa nippuväitöskirjaa, joten edistää väitöskirjan valmistumista varsin konkreettisesti.

Aurinkoisin syysterveisin

Krista Lagus

Kaikki hakemukset hyväksyttiin.

§4. Anna Dannenbergin hakemus hoitovapaalle jäämisestä

Anna Dannenberg (HY) hakee hoitovapautta KIT-tutkijakoulun OPM-rahoitteisen opiskelijan virasta seuraavasti:

Vanhempainvapaa: päättyi 30.7.2008
Äidin hoitovapaa alkaa: 1.8.2008
Äidin hoitovapaa loppuu: 31.8.2010

Anna Dannenbergilla on käyttämättä koko KIT-tutkijakoulun johtoryhmän hänelle myöntämä 3 vuoden kausi, joka alkaa siten hoitovapaan päätyttyä 1.9.2010 ja päättyy 31.8.2013. Alkuperäinen kausi oli 1.1.2006-31.12.2008.

Hoitovapaa on lakisääteinen vapaa, joka opetusministeriön ohjeiden mukaan myönnetään automaattisesti. Opiskelijan kotilaitos vastaa mahdollisista OPM-myöntösumman ylittävistä palkkakustannuksista.

Hoitovapaa myönnettiin.

-- PaiviVaatanen - 09 Sep 2008

Topic revision: r8 - 2009-05-14 - PaiviVaatanen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback