KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 9/2007 PÖYTÄKIRJA luonnospohja

Kokouksen aika ja paikka:

  • Aika: 28.11.2007 klo 9.00 - 30.11.2007 klo 12.00
  • Paikka: sähköpostikokous
  • Läsnä: KIT-tutkijakoulun johtoryhmä:

§1. Hakemukset matkakustannusten korvaamisesta.

1.1. Janne Pylkkänen

1.2. Matti Airas

Pöytäkirjaan pyydetään kommentit KITWikiin 1 viikon kuluessa sen julkistamisesta, jonka jälkeen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Hanna Westerlund sihteeri

LIITE

KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 9/2007 ESITYSLISTA

Kokouksen aika ja paikka:

  • Aika: 28.11.2007 klo 9.00 - 30.11.2007 klo 12.00
  • Paikka: sähköpostikokous

§1. Hakemukset matkakustannusten korvaamisesta. Pyydän hyväksymiset tai kommentit kaikkiin hakemuksiin erikseen. Hakemukset:

1.1. Janne Pylkkönen TKK

Hakemus:

Haen KIT-tutkijakoululta konferenssimatkan kustannusten korvaamista seuraavan kustannusarvion mukaan:

Konferenssi: Interspeech 2007, August 27-31, 2007, Antwerpen, Belgia Paperini: Janne Pylkkönen: "Estimating VTLN Warping Factors by Distribution Matching"

Kulut
\: Lennot 253.85 EUR
Konferenssimaksu 290.00 EUR
Yhteensä: 543.85 EUR

Liitteenä on puolto hakemukseeni ohjaajaltani Mikko Kurimolta.

Ohjaajan puoltolause:

Puoltolause matka-apurahan hakuun

Interspeech on tällä hetkellä ehdottomasti puheentunnistustutkimuksen pääkonferenssi maailmassa ja tutkimustulosten esittäminen siellä on erityisen tärkeää sekä niiden impaktin että niistä keskustelun kannalta. Lisäksi Interspeech on erinomainen paikka tutustua alan muihin uusiin relevantteihin tutkimustuloksiin. Janne Pylkkösen esitelmä perustuu hänen väitöskirjatutkimukseensa kuuluvaan artikkeliin "Estimating VTLN Warping Factors by Distribution Matching".

Puollan lämpimästi KITin matka-apurahan myöntämistä Jannelle Antwerpenin matkaa varten.

Mikko Kurimo

1.2. Matti Airas TKK

Hakemus:

Haen KIT-tutkijakoululta rahoitusta konferenssimatkan matkakustannusten korvaamiseksi allaolevan erittelyn mukaisesti.

Konferenssi
Konferenssi on "5th International Workshop on Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications" (MAVEBA 2007), joka järjestetään Firenzessä 13.-15.12.2007.

Konferenssin aihepiiri liittyy keskeisesti hakijan väitöstyöhön. Konferenssista on lisätietoja konferenssin internet-sivuilla, http://maveba.det.unifi.it

Hyväksytty artikkeli
Konferenssiartikkelin otsikko on "Laryngeal Voice Quality Changes in Expression of Prominence in Continous Speech". Artikkeli on hyväksytty esitettäväksi suullisessa muodossa ja se sisällytetään hakijan nippuväitöskirjaan.

Kustannusarvio
Lennot 365,73 ¤
Hotellimajoitus, 4 yötä 360,00 ¤
Paikallismatkat 150,00 ¤
Osanottomaksu 300,00 ¤
Yhteensä 1125,73 ¤
Liitteet
Professori Paavo Alkun puoltolause

Kunnioittavasti Matti Airas

Ohjaajan puoltolause:

Asia: Puolto DI Matti Airaksen matkaraha-anomukseen

DI Airas tekee nippuväitöskirjaa, jonka osajulkaisut ovat kasassa ja väitöskirjan yhteenveto-osan kirjoitus meneillään. Nippu tulee sisältämään referoitujen lehtiartikkeleiden lisäksi Maveba'07 - kokouksen 4-sivuisen proceedings-artikkelin, joka esittämiseen DI Airas hakee matka-avustusta KIT-tutkijakoulusta. Konferenssi liittyy siis suoraan DI Airaksen tohtorintutkintoon. Tästä syystä suosittelen lämpimästi matkaraha-avustuksen myöntämistä Matti Airakselle.

Paavo Alku
Prof.
TKK
Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan lab.

-- HannaWesterlund - 26 Nov 2007

Topic revision: r2 - 2008-08-05 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback