KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 6/2007 PÖYTÄKIRJA

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 11.6.2007 klo 9.00 - 12.6.2007 klo 12.00
 • Paikka: sähköpostikokous

Läsnä:

 • Helena Ahonen-Myka HY
 • Kimmo Koskenniemi HY, puheenjohtaja
 • Christina Krause HY
 • Mikko Kurimo TKK
 • Leena Kuure OY
 • Ari Pirkola TaY
 • Eero Sormunen TaY
 • Peppi Taalas JY
 • Stefan Werner JoY
 • Hanna Westerlund, sihteeri

§1. Hakemukset matkakustannusten korvaamisesta.

1.1. Hyväksyttiin Matti Airaksen hakemus konferenssimatkakustannusten korvaamisesta lukuun ottamatta päivärahojen osuutta KIT-tutkijakoulun kokouksen 2/2003 päätöksen mukaisesti. Korvattavaksi jää 1290 euroa.

1.3. Hyväksyttiin Mietta Lenneksen hakemus konferenssimatkan kustannusten 1280 euroa korvaamisesta.

Pöytäkirjaan pyydetään kommentit KITWikiin 1 viikon kuluessa sen julkistamisesta, jonka jälkeen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Hanna Westerlund sihteeri

LIITE

KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 6/2007 ESITYSLISTA

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 11.6.2007 klo 9.00 - 12.6. klo 12.00
 • Paikka: sähköpostikokous

§1. Hakemukset matkakustannusten korvaamisesta. Pyydän hyväksymiset tai kommentit kaikkiin hakemuksiin erikseen. Hakemukset:

1.1. Matti Airas Teknillinen korkeakoulu Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio

Hakemus ja puoltolause:

http://www.ling.helsinki.fi/kit/tutkijakoulu/airas-interspeech-matkahakemus.pdf

(1.2. Tuomo Kakkonen on ilmoittanut vetävänsä hakemuksensa pois, joten se poistuu asialistalta. 11.6. Hanna Westerlund

Tuomo Kakkonen Joensuun yliopisto tietojenkäsittelytieteen laitos

Hakemus:

HAKEMUS KONFERENSSIMAKSUN SUORITTAMISEKSI

TUOMO KAKKONEN

6. kesäkuuta 2007 KIT-tutkijakoulun johtoryhmälle

Väitöskirjatutkimukseeni liittyvä paperi ”Developing Parser Evaluation Resources for English and Finnish” on hyväksytty Doctoral Consortiumiin EUROLAN 2007 –kesäkoulussa. Haen KIT-tutkijakoululta yhteensä 550 euroa paperin julkaisuun ja esittämiseen.

Kulut jakautuvat seuraavasti: 350 euroa osallistumismaksun suorittamiseen sekä n. 200 euroa matkakustannuksiin. Matkakustannukset muodostuvat lennoista Bukarest – Iasi – Bukarest (n. 150 euroa), lentokenttäkuljetuksista, sekä majoittumisesta (n. 30 euroa). Olen Doctoral Consortiumin aikaan lomamatkalla Bukarestissa, joten en tarvitse muita lentoja.

Tuomo Kakkonen Tutkijakoulutettava, FM Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Joensuun yliopisto

Ohjaajan puoltolause:

Kakkonen: EUROLAN

Puollan ohjattavani Tuomo Kakkosen osallistumismatkan ja osan matkasta korvaamista koskevaa hakemusta. EUROLANin Doctoral Consortium tarjoaa hyvän mahdollisuuden viimeistelyvaiheen alussa keskustella vielä kerran väitöskirjan keskeisistä osista alan tutkijoiden kanssa. Lisäksi posteri julkaistaan kokousjulkaisussa.)

1.3. Mietta Lennes Helsingin yliopisto puhetieteiden laitos

Hakemus:

Hei, haen KIT-tutkijakoululta matkarahoitusta kongressiin osallistumista varten. Kyseessä on fonetiikan alan merkittävin kansainvälinen kongressi tänä vuonna: ICPhS 2007 - International Congress of Phonetic Sciences, 6.-10.8.2007, Saarbrücken, Saksa http://www.icphs2007.de/

Minulta on hyväksytty kongressiin oma posteriesitelmä: Lennes, M.: "On pitch and perceptual prominence in conversational Finnish speech" sekä lisäksi yhteisposteriesitelmä: O'Dell, M., Lennes, M., Werner, S. & Nieminen, T.: "Looking for rhythm in conversational speech" Esitelmiin liittyvät artikkelit julkaistaan kongressijulkaisussa.

Kustannusarvio: Kongressin rekisteröitymismaksu 370 Lentoliput Helsinki-Frankfurt-Helsinki 300 Junaliput Frankfurt-Saarbrücken-Frankfurt 100 Hotelli 450 Taksikulut lentokentälle/lentokentältä Suomessa 60 YHTEENSÄ 1280

Perustelut: Esitelmäni käsittelee tulevaan väitöskirjaani liittyviä osatuloksia. Kongressiartikkelin pohjalta olen suunnitellut myöhemmin kirjoittavani myös laajemman lehtiartikkelin. Näillä näkymin en voi saada matkalle rahoitusta muista lähteistä.

Stefan Werner on luvannut puoltaa hakemustani.

Kiittäen

Mietta Lennes Puhetieteiden laitos, HY mietta.lennes@helsinki.fi

Ohjaajan puoltolause:

Lennes: ICPhS

Puollan ohjattavani Mietta Lenneksen konferenssimatkan kulujen korvaamista koskevaa hakemusta, koska ne liittyvät hänen väitöskirjatyöhönsä, jota konferenssiin osallistuminen ja siitä syntyvä julkaisu olennaisesti edistävät. ICPhS on foneettisen puheentutkimuksen tärkein konferenssi ja sen julkaisu on vertaisarvioitu.

-- HannaWesterlund - 06 Jun 2007

Topic revision: r4 - 2007-06-14 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback