KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 4/2007 PÖYTÄKIRJA

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 3.4.2007 klo 12.00 - 5.4.2007 klo 12.00
 • Paikka: sähköpostikokous

Läsnä:

 • Helena Ahonen-Myka HY
 • Kimmo Koskenniemi HY, puheenjohtaja
 • Christina Krause HY
 • Mikko Kurimo TKK
 • Leena Kuure OY
 • Eero Sormunen TaY
 • Stefan Werner JoY
 • Hanna Westerlund, sihteeri

§1. Hakemukset matkakustannusten korvaamisesta. 1.1. Hyväksyttiin Inger Ekmanin hakemus matkakustannusten korvaamisesta siten, että KIT-tutkijakoulun erillisrahoituksesta maksetaan matkakustannukset 395 euroa ja TaY informaatiotutkimuksen laitos kattaa osallistumismaksun. 1.2. Hyväksyttiin Tuomo Kakkosen hakemus konferenssimaksun 150 eur korvaamisesta.

Pöytäkirjaan pyydetään kommentit KITWikiin 1 viikon kuluessa sen julkistamisesta, jonka jälkeen pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.

Kimmo Koskenniemi puheenjohtaja

Hanna Westerlund sihteeri

LIITE

KIT-tutkijakoulun johtoryhmän kokouksen 4/2007 ESITYSLISTA

Kokouksen aika ja paikka:

 • Aika: 3.4.2007 klo 12.00 - 5.4. klo 12.00
 • Paikka: sähköpostikokous

§1. Hakemukset matkakustannusten korvaamisesta. Pyydän hyväksymiset tai kommentit molempiin hakemuksiin erikseen. Inger Ekman on virkavapaalla, joten hänen osaltaan päätös matkakustannusten korvaamisesta muodostaa ennakkotapauksen, jonka mukaan virkavapaus ei estä matkakustannusten korvaamista tutkijakoulutettavalle.

Hakemukset:

1.1. Inger Ekman Tampereen yliopisto informaatiotutkimuksen laitos (virkavapaalla)

Hakemus, maksimissaan 2000 euroa:

Hakemus matkakustannusten korvaukseksi

Hakija: Inger Margareta Ekman, TaY/Informaatiotutkimuksen laitos Väitöstutkimuksen ohjaaja: Kalervo Järvelin, TaY/Informaatiotutkimuksen laitos

Paperi: Spoken Document Retrieval in a Highly Inflectional Language (Full paper, Ekman, I. & Järvelin, K.)

Konferenssi: 16th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2007) Konferenssin ajankohta: 25.5.-26.5.2007.

Matkan ajankohta: 24.-27.5.2007. Lisätiedot matka-aikataulusta: Konferenssin ohjelma alkaa 25.5. klo 9 ja päättyy 26.5. klo 18. Bussimatkat Tallinnasta Tartuun kestävät n. 2,5h. Lentoja ei ole saatavilla niin, että voisi saapua vasta konferenssipäivänä tai vastaavasti lähteä jo 26.5.

Haen matkakulujen korvausta (matkat + majoitus) osallistuakseni 16th Nordic Conference of Computational Linguistics –tapahtumaan. Konferenssiin on hyväksytty kirjoittamani artikkeli Spoken Document Retrieval in a Highly Inflectional Language (kirjoittajina Ekman, I. & Järvelin, K.) kategoriaan Full Papers.

Kunnioittaen, Inger Ekman

Ohjaajan puoltolause:

PUOLTO INGER EKMANIN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSHAKEMUKSEEN

KIT-koululainen Inger Ekman on hakenut KIT-tutkijakoululta matkakulujen korvausta osallistuakseen NODALIDA 2007-konferenssiin. Ekmanilla on konferenssissa hyväksytty esitelmä, joka on osa hänen väitöskirjahankettaan. Myös konferenssin muut esitelmät ja vuorovaikutus muiden osallistuvien tutkijoiden kanssa on omiaan edistämään Ekmanin työtä.

Puollan Ekmanin hakemusta.

- Kalervo Järvelin

1.2. Tuomo Kakkonen Joensuun yliopisto tietojenkäsittelytieteen laitos

Hakemus:

HAKEMUS KONFERENSSIMAKSUN MAKSAMISEKSI

Haen 150 euroa GLDV 2007-konferenssimaksun (http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/gldv2007/programm.en.html) maksamiseksi. Lähetin sinne Stefan Wernerin kanssa väitöskirjaani liittyvän paperin otsikolla: “The Annotation Scheme for an Evaluation Treebank of Finnish”, koska konferenssin tämänvuotinen teema “Data structures for linguistic resources and their applications” on paperin kannalta osuva. Paperi on hyväksytty ja olen lähettänyt sen lopullisen version konferenssijulkaisuun painettavaksi. En hae rahoitusta matkakuluihin, koska en aio osallistua konferenssiin.

Tuomo Kakkonen Tutkijakoulutettava, FM

Ohjaajan puoltolause:

VÄITÖSKIRJAOHJAAJAN LAUSUNTO

Paperi on osa Kakkosen luonnollisen kielen jäsentimien evaluointiin liittyvää väitöskirjatutkimusta. Väitöskirja on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja käsikirjoituksen on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2007.

Erkki Sutinen Professori, FT

-- HannaWesterlund - 03 Apr 2007

Topic revision: r3 - 2007-05-07 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback