KIT-kurssin tietuemalli

Name Type Size Values Tooltip message Attributes
kurssin nimi text 60   Name of the KIT course  
esitietovaatimukset textarea 60x8   Prerequisites for attending the course  
kurssin sisältö textarea 60x8   What do I learn if I attend the course?  
kurssin suoritustapa textarea 60x6   What must I do in order to complete the course?  
linkki kurssin sivuille text 60   URL of the course home page  
kurssin opettaja text 60   Wiki name of the teacher  
opetuksen neljännekset checkbox 4 Q1, Q2, Q3, Q4 In which quarters the course will be delivered?  
opettava yliopisto checkbox 9 HY, JoY, JY, OY, TaY, TKK, TTKK, TY, VY Which university is delivers the course?  
kurssin taso checkbox 3 perusop, aineop, syvent Is the course basic, intermediate or advanced locally?  
opintopisteet text 20   Number of ECT credits for this course  
ilmoittautuminen kurssille text 60   How to enroll to the course  
opinto-oikeuden myöntäjä text 60   Tiedekunta tms. taho joka myöntää opinto-oikeuden, eli minne hakemus lähetetään  
opinto-oikeuden haun määräaika text 40   Määräaika, johon mennessä opinto-oikeutta on haettava opetusta antavasta yliopistosta  
haun sähköinen vastaanotto checkbox 2 sähköisesti, kirjallisesti voidaanko opinto-oikeuden hakemus jä ttää sähköisesti  
opinto-oikeuksien yhteyshenkilö text 60   Kuka opettavalla laitoksella neuvoo opinto-oikeuden hakemisessa  
muita ohjeita textarea 60x8   Muita tietoja ja ohjeita    

See: KitOpTopicTemplate

-- KimmoKoskenniemi - 22 Aug 2007

Topic revision: r1 - 2007-08-22 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback