Tiedonhaun menetelmät

KitOpForm
kurssin nimi Tiedonhaun menetelmät
esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia, kurssia INFOP3 (Tay) suositellaan.
kurssin sisältö Tiedonhaun menetelmien kehitys. Tallennuksen ja haun perusmenetelmät : indeksointi, täsmäytys ja kyselyt. Tiedonhaun evaluointi: laboratoriomenetelmät ja käyttäjäsuuntautunut evaluointi. Tiedonhaun suuntauksia: verkkotiedonhaku, kieltenvälinen tiedonhaku, multimedia tiedonhaku.
kurssin suoritustapa Tampereen yliopiston tarjoama INFOA32 Tiedonhaun menetelmät -kurssi on mahdollista suorittaa lähiopiskeluna tai korvata kurssisivulla kuvatulla kirjatentillä.
linkki kurssin sivuille http://www.info.uta.fi/kurssit/tiedonhaun_menetelmat/KIT-infoa32-35.html
kurssin opettaja Paavo Arvola (lähiopetus Tampereella klk 08), Jaana Kekäläinen (kirjatentti)
opetuksen neljännekset Q3
opettava yliopisto TaY
kurssin taso

opintopisteet 4
ilmoittautuminen kurssille jaana.kekalainen at uta.fi
opinto-oikeuden myöntäjä Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden tiedekunta.
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto sähköisesti
opinto-oikeuksien yhteyshenkilö kirsi.tuominen@uta.fi
muita ohjeita Muiden yliopistojen opiskelijat hakevat kurssia varten JOO-oikeutta. Ota ensin yhteys oman yliopistosi JOO-asioita hoitavaan henkilöön. Tampere voi joustaa hakuajassa, tiedustelut Kirsi Tuominen.
Topic revision: r2 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback