Tiedonhaun matemaattiset menetelmät

KitOpForm
kurssin nimi Tiedonhaun matemaattiset menetelmät
esitietovaatimukset INFOA32 tiedonhaun menetelmät tai vastaavat tiedot. Suositeltavia taustatietoja antavat myös logiikan peruskurssi, joukko-opin alkeet ja predikaattilogiikan semantiikkaa ym. vastaavat.
kurssin sisältö Perehtyä tiedonhaun indeksointi- ja täsmäytysmenetelmiin ja harjoitella tiedonhaun funktioiden matemaattista määrittelyä.
kurssin suoritustapa Luennot (20 t) ja harjoitustyö. Periodeilla III-IV seuraavasti: Pe klo 9-11 Pinni A4083, III / vkot 5-10 ja IV / vkot 17-20.

TAI KORVAAVA KIRJATENTTI, ohjeet kurssin kotisivulla.
linkki kurssin sivuille http://www.uta.fi/~likaja/opetus/INFOS12e/index.htm
kurssin opettaja Akatemiaprofessori Kalervo Järvelin (kalervo.jarvelin@uta.fi)
opetuksen neljännekset Q3, Q4
opettava yliopisto TaY
kurssin taso syvent
opintopisteet 6
ilmoittautuminen kurssille ohjeet kurssin kotisivulla
opinto-oikeuden myöntäjä Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden tiedekunta.
opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto sähköisesti
opinto-oikeuksien yhteyshenkilö Kirsi Tuominen (email kirsi.tuominen@uta.fi)
muita ohjeita HUOM. kurssi pidetään suomeksi (vaikka kotisivulla esittely onkin englanniksi)

Muiden yliopistojen opiskelijat hakevat kurssia varten JOO-oikeutta. Ota ensin yhteys oman yliopistosi JOO-asioita hoitavaan henkilöön. Tampere voi joustaa hakuajassa, tiedustelut Kirsi Tuominen.
Topic revision: r3 - 2007-11-29 - RaijaAaltonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback