(kurssin nimi)

-- KimmoKoskenniemi - 22 Aug 2007

KitOpForm
kurssin nimi Puheen analyysin perusteet Praat-ohjelmalla (FP2 osa)
esitietovaatimukset Tietokoneen peruskäyttötaito. Fonetiikan peruskäsitteiden tunteminen on suotavaa.
kurssin sisältö Kurssin tavoitteena on tutustua puheen analyysimenetelmiin. Kurssilla luodaan yleiskatsaus Praat-puheanalyysiohjelman käyttömahdollisuuksiin ja neuvotaan soveltamaan ohjelman ominaisuuksia joustavasti omassa työssä. Kurssi on fonetiikan opiskelijoiden lisäksi tarkoitettu kaikille, jotka hyödyntävät puheäänitteitä esim. opinnäytetyössään.
kurssin suoritustapa Moodle-verkkokurssi. Suoritetaan tekemällä tehtäviä ja palauttamalla oppimispäiväkirjoja.

linkki kurssin sivuille http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2007s/FP2_praat/
kurssin opettaja Mietta Lennes
opetuksen neljännekset Q2
opettava yliopisto HY
kurssin taso perusop, aineop
opintopisteet 2
ilmoittautuminen kurssille WebOodissa 12.10.2007 9:00 - 26.10.2007 12:00
opinto-oikeuden myöntäjä

opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita

Topic revision: r1 - 2007-10-05 - MiettaLennes
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback