Kieliteknologian ATK-ympäristö (CLT130)

-- KimmoKoskenniemi - 22 Aug 2007

KitOpForm
kurssin nimi Kieliteknologian ATK-ympäristö (CLT130)
esitietovaatimukset Tietokoneen käytön perustaidot, esimerkiksi TVT-ajokortti tai vastaavat tiedot.
kurssin sisältö Opitaan Unix-järjestelmän ja -ohjelmien peruskäyttötaidot: kirjoittautuminen, istunnon päättäminen, verkkoselain, sähköposti, tiedostojärjestelmä, tekstin muokkaus Emacs-editorin avulla, käyttö työasemalla ja palvelimen etäkäyttö, tiedostojen suojaukset.
kurssin suoritustapa Hyväksytysti suoritetut harjoitukset. Voidaan suorittaa myös itsenäisenä etäopiskeluna.
linkki kurssin sivuille http://www.ling.helsinki.fi/kit/2007s/clt130/
kurssin opettaja Säde Seppälä
opetuksen neljännekset Q1
opettava yliopisto HY
kurssin taso perusop
opintopisteet 2
ilmoittautuminen kurssille tieto löytyy kurssin kotisivulta http://www.ling.helsinki.fi/kit/2007s/clt130/
opinto-oikeuden myöntäjä Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta
opinto-oikeuden haun määräaika jatkuva haku
haun sähköinen vastaanotto sähköisesti, kirjallisesti
opinto-oikeuksien yhteyshenkilö Hanna Westerlund hanna DOT westerlund AT helsinki DOT fi
muita ohjeita Kurssiassitentti Krista Seppälä krista DOT seppala AT helsinki DOT fi auttaa etäopiskelijoita. Kurssin kotisivu valmistuu 27.8.2007
Topic revision: r1 - 2007-08-23 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback