(kurssin nimi)

-- KimmoKoskenniemi - 22 Aug 2007

KitOpForm
kurssin nimi Fonetiikan harjoitukset (CLT121, FP2 osa)
esitietovaatimukset Fonetiikan peruskurssi (FP1) on oltava suoritettuna tai suoritettava samanaikaisesti tämän kurssin kanssa.
kurssin sisältö Kurssilla tutustutaan puheeseen tutkimuskohteena erilaisten harjoitustehtävien avulla.
kurssin suoritustapa Moodle-verkkokurssi, suoritetaan tekemällä ja palauttamalla annetut harjoitustehtävät.
linkki kurssin sivuille http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2007s/Clt121/
kurssin opettaja Mietta Lennes
opetuksen neljännekset Q2
opettava yliopisto HY
kurssin taso perusop
opintopisteet 2
ilmoittautuminen kurssille WebOodissa
opinto-oikeuden myöntäjä

opinto-oikeuden haun määräaika

haun sähköinen vastaanotto

opinto-oikeuksien yhteyshenkilö

muita ohjeita

Topic revision: r1 - 2007-10-05 - MiettaLennes
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback