Täytä tähän taulukkoon oma nimesi (tai wiki-tunnuksesi) sekä rasti niiden päivien kohdalle joina sinulle sopisi kokoontua Helsinkiin/Espooseen iltapäiväksi KIT-tutkijakoulun kokousta varten. Tärkeimpänä aiheena olisi tutkijakoululaisten esitelmät tutkimusaiheistaan, mutta muitakin yleisiä asioita voidaan käydä läpi.

  ti 6.6. to 8.6. ti 13.6. ke 14.6. ti 20.6. ke 21.6.
JannePylkkonen X X X X X X
MiettaLennes X X X   X X
MikaelaKlami     X   X  
VilleTurunen X X X X X X
TiinaLindhKnuutila     X X ? ?
JyrkiNiemi X X X X X  
JaakkoVayrynen   X X X X X
MattiAiras X X X X X X
TuomoKakkonen X X X X X X

-- JannePylkkonen - 04 May 2006Kommentteja

  1. Tälle sivulle olisi oikeampi paikka KitWikin puolella, jossa on osasto Community ja siellä KitTutkijakoulu, jokke tutkijakoulumme tavarat pitäisi ryhmittää, tämän sivun sisältö siis ehkä KitTutkijakoulunKurssiohjelma -sivulle. -- KimmoKoskenniemi - 19 May 2006
  2. Vinkki: linkkinä toimivaan Wiki-nimeen pitää laittaa alkuun Main. jotta se toimisi toivotulla tavalla. (Teknisesti se johtuu siitä, että kaikki käyttäjät ovat Main -osastossa, mutta sinne meidän ei pitäisi kai laittaa mitään sivuja.) -- KimmoKoskenniemi - 19 May 2006
Topic revision: r13 - 2006-08-16 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback