KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Kieliteknologian johdantokurssin essee - lkv. 2006- 2007 (ctl192)
KitCoursePrerequisites * Huom. tämä kohta soveltuu vain vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville.

* Kieliteknologian johdantokurssi Ctl190,

* kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset Ctl191 sekä

* mielellään muitakin kieliteknologian perusopintojen kursseja (ks. kurssien suoritusjärjetystä koskeva kaavio). Tämä kohta kannattaa yleensä suorittaa perusopintojen loppuvaihessa.

KitCourseContents Noin 5-10 sivun mittainen referaatti jostakin tähänasti opitusta kieliteknologian teemasta. Referaatti perustuu yhteen tai pariin artikkeliin tai kirjan lukuun.
KitCourseCompletion Referaatti. Ks. kurssin kotisivu.
KitCourseUrl http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/ctl192/
KitCourseTeacher Kimmo Koskenniemi
KitCourseQuarter Q1, Q2, Q3, Q4
KitUniversity HY
KitCourseLevel perusop
KitCourseCredits 1 ov
KitCourseEnrollment Sähköpostitse opettajalle tai vastaanotolla.
Topic revision: r1 - 2006-11-20 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback