KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

KitCourseForm
KitCourseName Kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset (Clt191)
KitCoursePrerequisites * Huom., tämä sivu on vain niille, jotka ovat jo suorittaneet johdantokurssin Ctl190, mutta eivät sen harjoituksia Ctl191. (Uusien vaatimusten mukainen johdantokurssi sisältää harjoitukset elimellisenä osanaan.)

* Verkkoselaimen (Mozillan, Explorerin, tms.) käyttötaito.

* Aiemmin suoritettu kieliteknologian johdantokurssi.

KitCourseContents * Joukko verkkosivuilla annettavia harjoitustehtäväviä, jotka suoritetaan käyttäen verkkoselainta (Mozilla, Netscape tai Internet Explorer).

KitCourseCompletion * Joukko verkkosivuilla annettavia harjoitustehtäväviä, jotka suoritetaan käyttäen verkkoselainta (Mozilla, Netscape tai Internet Explorer). Suoritetaan verkon kautta.

KitCourseUrl http://www.ling.helsinki.fi/kit/2006s/ctl191/index.shtml
KitCourseTeacher Kimmo Koskenniemi
KitCourseQuarter Q2
KitUniversity HY
KitCourseLevel perusop
KitCourseCredits 2 ov
KitCourseEnrollment Ilmoittautumismenettelystä tiedotetaan myöhemmin.
Topic revision: r1 - 2006-11-20 - SiljaHuttunen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback