Tommi Pirinen: suomen kielen verbien ns. avoleksikko

Työn rajaukset

...

! Suomen verbit kotuksen taivutustaulukon mukaan
! varhainen xfst-proto

! Verbiluokat symboleina
! (jatkuu)
! Ajat, tavat
! verbin persoonamuotojen symbolit
! Kliitit
! Sointuvokaalit aä, oö, uy, astevaihteluklusiilit k, p, t, g, b, d, ja\
! vokaalin pidentymä (tai toisto illatiivin tunnuksessa)\
! vaihteleva laveneva diftongi? N joka assimiloituu vasemmalle (nut-partisiipi\
! ja potentiaali).
Multichar_Symbols +V52 +V53 +V54 +V55 +V56 +V57 +V58 +V59 +V60
   +V61 +V62 +V63 +V64 +V65 +V66 +V67 +V68 +V69 +V70 +V71 +V72
   +Pres +Past +Indv +Potn +Cond +Impv
   +1P +2P +3P +Sg +Pl +4P +Act +Pss 
   +ClitPA +ClitS
   ^k ^p ^t ^g ^b ^d ^v ^uo ^yö ^ie ^n


LEXICON Root
    Verbit ;

LEXICON Verbit
sanoa:sano   V52 ; ! sanoa
muistaa:muist  V53 ; ! muistaa
huutaa:huu   V54 ; ! huutaa
soutaa:sou   V55 ; ! soutaa
kaivaa:kaiv   V56 ; ! kaivaa
saartaa:saar  V57 ; ! saartaa
laskea:lask   V58 ; ! laskea
tuntea:tun   V59 ; ! tuntea
lähteä:lä   V60 ; ! lähteä
sallia:sall   V61 ; ! sallia
voida:vo   V62 ; ! voida
saada:saa   V63 ; ! saada
juoda:j^uo   V64 ; ! juoda
syödä:s^yö   V64 ; ! syödä
viedä:v^ie   V64 ; ! viedä
käydä:kä   V65 ; ! käydä
rohkaista:rohkai  V66 ; ! rohkaista
tulla:tul   V67 ; ! tulla
tupakoida:tupako  V68 ; ! tupakoida
valita:vali   V69 ; ! valita
juosta:juo   V70 ; ! juosta
nähdä:nä   V71 ; ! nähdä
vanheta:vanhe  V72 ; ! vanheta
salata:sala   V73 ; ! salata
katketa:katke  V74 ; ! katketa
selvitä:selvi  V75 ; ! selvitä
taitaa:tai   V76 ; ! taitaa
kumajaa:kumaj  V77 ; ! kumajaa
kaikaa:kaika  V78 ; ! kaikaa

! sanoa
LEXICON V52
+V52:0   AjatJaTavat ;

! muistaa
LEXICON V53
+V53:^a   PreesensJaTavat ; ! indikatiivin preesens
+V53+Past:i  Persoonat ; ! preteriti

! huutaa
LEXICON V54
+V54:^t^a   PreesensJaTavat ; ! indikatiivin preesens
+V54+Past:si  Persoonat ; ! preteriti

! soutaa
LEXICON V55
+V55:^t^a   PreesensJaTavat ; ! indikatiivin preesens
+V55+Past:^ti  Persoonat ; ! preteriti 1
+V55+Past:si  Persoonat ; ! preteriti 2

! kaivaa
LEXICON V56
+V56:^a   PreesensJaTavat; ! indikatiivin preesens
+V56:^o   Preteritivartalo; ! preteriti

! saartaa
LEXICON V57
+V57:^t^a  PreesensJaTavat; ! indikatiivin preesens
+V57+Past:si   Persoonat; ! preteriti 1
+V57+Past:^t^oi   Persoonat; ! preteriti 2

! laskea
LEXICON V58
+V58:e   PreesensImpvPotn; ! indikatiivin preesens
+V58:0   PreteritiJaKonditionaali; ! preteriti

! tuntea
LEXICON V59
+V59:^te  PreesensVartalo; ! indikatiivin preesens
+V59:te   Tavat;
+V59:s   Preteritivartalo; ! preteriti
+V59:^t   Konditionaalivartalo; ! konditionaali

! lähteä
LEXICON V60
+V60:h^te   PreesensJaTavat; ! indikatiivin preesens
+V60+Past:h^ti   Persoonat; ! preteriti 1
+V60+Past:ksi   Persoonat; ! preteriti 2

! sallia
LEXICON V61
+V61:i   PreesensImpvPotn; ! indikatiivin preesens
+V61:0   PreteritiJaKonditionaali; ! preteriti

! voida
LEXICON V62
+V62:i   PreesensImpvPotn; ! indikatiivin preesens
+V62:0   PreteritiJaKonditionaali; ! preteriti

! saada
LEXICON V63
+V63:^v   PreesensJaTavat;
+V63:0   PreteritiJaKonditionaali;

! juoda
LEXICON V64
+V64+Indv+Pres:0  Persoonat; ! indikatiivin preesens
+V64+Past:i   Persoonat; ! preteriti
+V64+Cond:isi  Persoonat;  ! konditionaali
+V64+Potn:ne  Persoonat;  ! potentiaali

! käydä
LEXICON V65
+V65+Indv+Pres:y   Persoonat;  ! indikatiivin preesens
+V65+Past:vi  Persoonat;  ! preteriti
+V65+Cond:visi  Persoonat;  ! konditionaali
+V65+Potn:yne  Persoonat;  ! potentiaali

! rohkaista
LEXICON V66
+V66+Indv+Pres:se   Persoonat; 
+V66+Past:si  Persoonat; ! preteriti
+V66:s   Tavat;

! tulla
LEXICON V67
+V67+Indv+Pres:e  Persoonat;
+V67+Past:i   Persoonat;
+V67:0   Tavat;

! tupakoida
LEXICON V68
+V68+Indv+Pres:i  Persoonat;
+V68+Indv+Pres:itse  Persoonat;
+V68+Past:i   Persoonat;
+V68+Past:itsi  Persoonat;
+V68:i     Tavat;
+V68+Cond:itsisi  Persoonat;

! valita
LEXICON V69
+V69+Indv+Pres:tse  Persoonat;
+V69+Past:tsi   Persoonat;

! juosta
LEXICON V70
+V70+Indv+Pres:kse   Persoonat;
+V70+Past:ksi   Persoonat;

! nähdä
LEXICON V71
+V71+Indv+Pres:^ke   Persoonat;
+V71+Past:^ki   Persoonat;

! vanheta
LEXICON V72
+V72+Indv+Pres:ne  Persoonat;
+V72+Past:ni  Persoonat;

! salata
LEXICON V73
+V73+Indv+Pres:^v  Persoonat;
+V73+Past:si  Persoonat;

! katketa
LEXICON V74
+V74+Indv+Pres:^a  Persoonat;
+V74+Past:si  Persoonat;

! selvitä
LEXICON V75
+V75+Indv+Pres:^a  Persoonat;
+V75+Past:si  Persoonat;

! taitaa
LEXICON V76
+V76+Indv+Pres:^t^a  Persoonat;
+V76+Past:si  Persoonat;

! kumajaa
LEXICON V77
+V77+InfA+Lat+Sg:^a  #;
+V77+Indv+Pres:^a  Persoonat;
+V77+Past:i     Persoonat;
+V77+Cond:^aisi   Persoonat;

! kaikaa
LEXICON V78
+V78+InfA+Lat+Sg:^a   #;
+V78+Indv+Pres+Sg+3:^a  #;
+V78+Cond:isi     Persoonat;


! mallien taivutusleksikot
! Kotuksen mallisanan A-infinitiivivartalo (1. rivi)
LEXICON Infinitiivivartalo
#;

! Kotuksen mallisanan preesensvartalo (2. rivi)
LEXICON Preesensvartalo
+Ind+Pres:0  Persoonat;

! Kotuksen mallisanan preteritivartalo (3. rivi)
LEXICON Preteritivartalo
+Past:i  Persoonat;

! Kotuksen mallisanan konditionaalivartalo (4. rivi)
LEXICON Konditionaalivartalo
+Cond:isi  Persoonat;

! Kotuksen mallisanan potentiaalivartalo (5. rivi)
LEXICON Potentiaalivartalo
+Potn:^ne  Persoonat;

! Kotuksen mallisanan imperatiivivartalo (6. rivi)
LEXICON Imperatiivivartalo
   Imperatiivit;

! Kotuksen mallisanan NUT-partisiippivartalo (7. rivi)
LEXICON Partisiippivartalo
#;
! N47; ! NUT-partisiippi on luokan 47 substantiiviadjektiivi

! Kotuksen mallisanan partisiippivartalo (8. rivi)
LEXICON Passiivivartalo
  #;
! Kotuksen malliluokkien yhdistelmiä ja väännelmiä:

! Sama preesens- ja preteritivartalo
LEXICON Ajat
   Preesensvartalo; ! indikatiivin preesens
   Preteritivartalo; ! preteriti

! Sama konditionaali-, potentiaali- ja imperatiivivartalo
LEXICON Tavat
   Konditionaalivartalo; ! konditionaali
   Potentiaalivartalo; ! potentiaali
   Imperatiivivartalo;

! Sama preesens-, konditionaali-, potentiaali- ja imperatiivivartalo
LEXICON PreesensJaTavat
   Preesensvartalo; ! indikatiivin preesens
   Tavat;

! Sama preesens-, imperatiivi- ja potentiaalivartalo
LEXICON PreesensImpvPotn
   Preesensvartalo;
   Imperatiivivartalo;
   Potentiaalivartalo;

! Sama preteriti- ja konditionaalivartalo
LEXICON PreteritiJaKonditionaali
   Preteritivartalo;
   Konditionaalivartalo;

! Sama preesens-, preteriti-, konditionaali-, potentiaali- ja imperatiivivartalo
LEXICON AjatJaTavat
   Ajat;
   Tavat;

LEXICON Imperatiivit
+Impv+2P+Sg:k^o^on   Kliitit; ! Yksikön toisen imperatiivi 
+Impv+3P+Pl:k^o^ot   Kliitit; ! Yksikön kolmannen imperatiivi
+Impv+1P+Pl:k^a^amme  Kliitit; ! Monikon ensimmäisen imperatiivi
+Impv+2P+Pl:k^a^a   Kliitit; ! Monikon toisen imperatiivi

LEXICON Persoonat
+1P+Sg:n  Kliitit; ! Yksikön ensimmäinen
+2P+Sg:t  Kliitit; ! Yksikön toinen
+3P+Sg:^v  Kliitit; ! Yksikön kolmas
+1P+Pl:mme  Kliitit; ! Monikon ensimmäinen
+2P+Pl:tte  Kliitit; ! Monikon toinen
+3P+Pl:v^at  Kliitit; ! Monikon kolmas

LEXICON Kliitit
+ClitPA:p^a     #;
+ClitPA+ClitS:p^as  #;
+ClitKO:k^o     #;
+ClitKIN:kin   #;
        #; ! Tyhjä kohta koska kliitti ei ole pakollinen

! Koskenniemi(1983) jatkeet:
LEXICON V0
+Pres+Act  1-3-N;
+Impv+Act+Sg+2  K01;
!+minen   Nxxx;
!+Act+InfMA   /S;
!+Act+PcpMA   /A;
!+Act+PcpVA   /A;
!+Act+InfMA+Abe+Sg+ton Nxxx;

LEXICON V1
+Past+Act:i   1-3;

LEXICON V2
+Cond+Act:isi  1-3-N;

! Muutokset: 
! koot # -> K (antautkootpa)
! ko # -> K (älkääpä luulkokaan)
LEXICON V3
+Potn+Act:^ne   1-3-N;
+Impv+Act+Sg+3:k^o^on  K;
+Impv+Act+Pl+1:k^a^amme  K;
+Impv+Act+Pl+2:k^a^a  K01;
+Impv+Act+Pl+2:k^a^atte  #;
+Impv+Act+Pl+3:k^o^ot  K;
+Impv+Act+Neg:k^o  K;
+Pss+Pres:^d^a  4-N;
+Pss+Past+4:^ztiin  K;
+Pss+Cond:^zt^aisi  4-N;
+Pss+Potn:^zt^ane  4-N;
+Pss+Impv:^zt^ak^o  4-N;
+InfA+Lat:^d^a   K;
+InfA+Tra:^d^akse  P1;
+InfE+Ine:^dess^a  P;
+InfE+Ins:^den  K;
+Pss+InfE+Ine:^zt^aess^a  K;
+Pss+InfMA+Ins:^zt^am^an  K;
+Pss+PcpVA:^zt^av^a  Nxx;
+Act+PcpNUT:n^ut  Nxx;
+Pss+PcpNUT:^z^t^u  Nxx;

LEXICON Sg1-Pl3
+Sg+1:n  K;
+Sg+2:t  K;
+Sg+3:^v  K;
+Pl+1:mme  K;
+Pl+2:tte  K;
+Pl+3:v^at  K;

LEXICON Neg
+Neg  K;

LEXICON Pe4
+4:^vn  K;

LEXICON 1-3-N
  Sg1-Pl3;
  Neg;

LEXICON 1-3
  Sg1-Pl3;

LEXICON 4-N
  Pe4;
  Neg;

LEXICON /V
  V0;
  V1;
  V2;
  V3;

LEXICON V012
  V0;
  V1;
  V2;

LEXICON V02
  V0;
  V2;

LEXICON V023
  V0;
  V2;
  V3;

LEXICON V03
  V0;
  V3;

LEXICON V12
  V1;
  V2;

LEXICON V123
  V1;
  V2;
  V3;

LEXICON V23
  V2;
  V3;

! vim: set ft=xfst; tabstop=4; fileencoding=latin1:

Luennoijan kommentteja

 • 14.2.: Verbit on ehkä helpompi saada järjestykseen ja hallintaan, jos ne hahmottaa tiettyjen vartaloiden avulla. Niille päätteet ovat aika lailla vakinaiset. Verbeillä kun ei ole aitoa pääteallomorfiaa vaan ainoastaan lähinnä vartaloiden muodostuksen ongelmia. (1. infinitiivillä toki on ta/a -vaihtelu, mutta niistäkin vain toinen käy. Jotakin morfofonologiaa myös päätteiden yhteydessä, esim. kuol+ta = kuolla.)
  • V0 = vahva preesensvartalo, joka saadaan monikon kolmannesta persoonasta pudottamalla vat/vät pois, siis esim. erkanevat tuottaa preesensvartalon erkane. Tästä vartalosta tulee muitakin muotoja, esim. infinitiivejä ja partisiippeja (sekä johdoksia).
  • V1 = imperfektivartalo, joka tulee samalla tavalla imperfektistä, siis esim. haukkasivat tuottaa imperfektivartalon haukkasi ja sousivat, soutivat tuottaa vartalot sousi ja souti.
  • V2 = konditionaalivartalo, joka tulee samalla tavalla konditionaalista, siis esim. soutaisivat tuottaa soutaisi.
  • V3 = infinitiivivartalo, jonka saa imperatiivista, esim. hakatkoon tuottaan hakat ja tulkoon vartalon tul. Tästä vartalosta tulee muutakin, mm. potentiaalin muodot.

Käytettävissä on nyt:

 • Kotuksen vartalot alileksikkoina (7) kuten mainittu kainossa
  1. Infinitiivivartalo
  2. Preesensvartalo
  3. Preteritivartalo
  4. Konditionaalivartalo
  5. Potentiaalivartalo
  6. Imperatiivivartalo
  7. Partisiippivartalo
 • Kimmon vartalot alileksikkoina (5) kuten mainittu väitöskirjassa Two-level morphology: ... ... (1983) ja tuossa yllä.

-- TommiPirinen - 19 Mar 2007

Topic revision: r3 - 2007-03-19 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback