! Suomen verbit kotuksen taivutustaulukon mukaan
! varhainen arvain-proto

! Verbiluokat symboleina
! (jatkuu)
! Ajat, tavat
! verbin persoonamuotojen symbolit
! Kliitit
! Sointuvokaalit aä, oö, uy, astevaihteluklusiilit k, p, t, g, b, d, ja\
! vokaalin pidentymä (tai toisto illatiivin tunnuksessa)\
! vaihteleva laveneva diftongi? N joka assimiloituu vasemmalle (nut-partisiipi\
! ja potentiaali).

Multichar_Symbols +V52 +V53 +V54 +V55 +V56 +V57 +V58 +V59 +V60
   +V61 +V62 +V63 +V64 +V65 +V66 +V67 +V68 +V69 +V70 +V71 +V72
   +Pres +Past +Indv +Potn +Cond 
   +1P +2P +3P +Sg +Pl +4P +Act +Pss 
   +ClitPA +ClitS
   ^k ^p ^t ^g ^b ^d ^n ^v ^uo ^yö ^oe ^n
   +Guess

Definitions
 Vok = a|e|i|o|u|y|ä|ö ;
 Kons = a|c|d|f|g|h|j|k|l|m|n|p|q|r|s|t|v|w|x|z ;
 Aakk = Vok|Kons ;
 AV = ~s k|p|t|g|b|d Vok ;

LEXICON Root
    Verbit ;

LEXICON Verbit
< [ Aakk* [o|u] ] >     V52 ; ! sanoa
< [ Aakk* y ] >      V52 ;
< [ Aakk* [t|l|v|k|r|s] ] >   V53 ; ! muistaa
< [ Aakk* [n|l|r|u|y] ] >   V54 ; ! huutaa
sou   V55 ; ! soutaa
kaiv  V56 ; ! kaivaa
saar  V57 ; ! saartaa
lask  V58 ; ! laskea
tun   V59 ; ! tuntea
läh   V60 ; ! lähteä
sall  V61 ; ! sallia
< [ Aakk* [o|ö] i ] >   V62 ; ! voida
!saa   V63 ; ! saada
< [ Kons ] >  V64vv ; ! juoda
!kä   V65 ; ! käydä
!rohkai  V66 ; ! rohkaista
!tul   V67 ; ! tulla
!tupakoi  V68 ; ! tupakoida
!vali  V69 ; ! valita
!juo   V70 ; ! juosta
!nä   V71 ; ! nähdä
!vanhe  V72 ; ! vanheta
!< [ Alpha* [a|ä] ] >  V73 ; ! salata
!katke  V74 ; ! katketa
!selvi  V75 ; ! selvitä
!tai   V76 ; ! taitaa
!kumaj  V77 ; ! kumajaa
!kaika  V78 ; ! kaikaa
!muu   #;

LEXICON V52
^a+V52:^a   Ajat ;
^a+V52:0   Tavat ;

! muistaa
LEXICON V53
aa+V53:a   PreesensJaTavat ; ! indikatiivin preesens
ää+V53:ä   PreesensJaTavat ; ! indikatiivin preesens
aa+V53+Past:i  Persoonat ; ! preteriti
ää+V53+Past:i  Persoonat ; ! preteriti

! huutaa
LEXICON V54
taa+V54:^t^a   PreesensJaTavat ; ! indikatiivin preesens
taa+V54+Past:si  Persoonat ; ! preteriti

! soutaa
LEXICON V55
taa+V55:^t^a   PreesensJaTavat ; ! indikatiivin preesens
taa+V55+Past:^ti  Persoonat ; ! preteriti 1
taa+V55+Past:si  Persoonat ; ! preteriti 2

! kaivaa
LEXICON V56
aa+V56:^a   PreesensJaTavat; ! indikatiivin preesens
aa+V56:^o   Preteritivartalo; ! preteriti

! saartaa
LEXICON V57
taa+V57:^t^a  PreesensJaTavat; ! indikatiivin preesens
taa+V57+Past:si   Persoonat; ! preteriti 1
taa+V57+Past:^t^oi   Persoonat; ! preteriti 2

! laskea
LEXICON V58
ea+V58:e   PreesensImpPot; ! indikatiivin preesens
ea+V58:0   PreteritiJaKonditionaali; ! preteriti

! tuntea
LEXICON V59
tea+V59:^te   PreesensImpvPotn; ! indikatiivin preesens
tea+V59:s   Preteritivartalo; ! preteriti
tea+V59:^t   Konditionaalivartalo; ! konditionaali

! lähteä
LEXICON V60
teä+V60:h^te   PreesensJaTavat; ! indikatiivin preesens
teä+V60+Past:h^ti   Persoonat; ! preteriti 1
teä+V60+Past:ksi   Persoonat; ! preteriti 2

! sallia
LEXICON V61
ia+V61:i   PreesensImpPot; ! indikatiivin preesens
ia+V61:0   PreteritiJaKonditionaali; ! preteriti

! voida
LEXICON V62
ida+V62:i   PreesensImpPot; ! indikatiivin preesens
ida+V62:0   PreteritiJaKonditionaali; ! preteriti

! saada
LEXICON V63
ada+V63:^v   Ajat;
ada+V63:0   Tavat;

! juoda
LEXICON V64vv
uoda:^uo  V64;
yödä:^yö  V64;
iedä:^ie  V64;

LEXICON V64
+V64+Ind+Pres:0  Persoonat; ! indikatiivin preesens
+V64+Past:i   Persoonat; ! preteriti
+V64+Cond:isi  Persoonat;  ! konditionaali
+V64+Potn:ne  Persoonat;  ! potentiaali

! käydä
LEXICON V65
+V65+Ind+Pres:y   Persoonat;  ! indikatiivin preesens
+V65+Past:vi  Persoonat;  ! preteriti
+V65+Cond:visi  Persoonat;  ! konditionaali
+V65+Potn:yne  Persoonat;  ! potentiaali

! rohkaista
LEXICON V66
+V66+Ind+Pres:se   Persoonat; 
+V66+Past:si  Persoonat; ! preteriti
+V66:s   Tavat;

! tulla
LEXICON V67
+V67+Ind+Pres:e  Persoonat;
+V67+Past:i   Persoonat;
+V67:0   Tavat;

! tupakoida
LEXICON V68
+V68+Ind+Pres:i  Persoonat;
+V68+Ind+Pres:itse  Persoonat;
+V68+Past:i   Persoonat;
+V68+Past:itsi  Persoonat;
+V68:i     Tavat;
+V68+Cond:itsisi  Persoonat;

! valita
LEXICON V69
+V69+Ind+Pres:tse  Persoonat;
+V69+Past:tsi   Persoonat;

! juosta
LEXICON V70
+V70+Ind+Pres:kse   Persoonat;
+V70+Past:ksi   Persoonat;

! nähdä
LEXICON V71
+V71+Ind+Pres:^ke   Persoonat;
+V71+Past:^ki   Persoonat;

! vanheta
LEXICON V72
+V72+Ind+Pres:ne  Persoonat;
+V72+Past:ni  Persoonat;

! salata
LEXICON V73
+V73+Ind+Pres:^v  Persoonat;
+V73+Past:si  Persoonat;

! katketa
LEXICON V74
+V74+Ind+Pres:^a  Persoonat;
+V74+Past:si  Persoonat;

! selvitä
LEXICON V75
+V75+Ind+Pres:^a  Persoonat;
+V75+Past:si  Persoonat;

! taitaa
LEXICON V76
+V76+Ind+Pres:^t^a  Persoonat;
+V76+Past:si  Persoonat;

! kumajaa
LEXICON V77
+V77+InfA+Lat+Sg:^a  #;
+V77+Ind+Pres:0   Persoonat;
+V77+Past:i   Persoonat;
+V77+Cond:isi  Persoonat;

! kaikaa
LEXICON V78
+V78+InfA+Lat+Sg:^a  #;
+V78+Ind+Pres+Sg+3:^a #;
+V78+Cond:isi  Persoonat;! mallien taivutusleksikot
! Kotuksen mallisanan A-infinitiivivartalo (1. rivi)
LEXICON Infinitiivivartalo
#;

! Kotuksen mallisanan preesensvartalo (2. rivi)
LEXICON Preesensvartalo
+Ind+Pres:0  Persoonat;

! Kotuksen mallisanan preteritivartalo (3. rivi)
LEXICON Preteritivartalo
+Past:i  Persoonat;

! Kotuksen mallisanan konditionaalivartalo (4. rivi)
LEXICON Konditionaalivartalo
+Cond:isi  Persoonat;

! Kotuksen mallisanan potentiaalivartalo (5. rivi)
LEXICON Potentiaalivartalo
+Potn:^ne  Persoonat;

! Kotuksen mallisanan imperatiivivartalo (6. rivi)
LEXICON Imperatiivivartalo
   Imperatiivit;

! Kotuksen mallisanan NUT-partisiippivartalo (7. rivi)
LEXICON Partisiippivartalo
#;
! N47; ! NUT-partisiippi on luokan 47 substantiiviadjektiivi

! Kotuksen mallisanan partisiippivartalo (8. rivi)
LEXICON Passiivivartalo
  #;

! Kotuksen malliluokkien yhdistelmiä ja väännelmiä:

! Sama preesens- ja preteritivartalo
LEXICON Ajat
   Preesensvartalo; ! indikatiivin preesens
   Preteritivartalo; ! preteriti

! Sama konditionaali-, potentiaali- ja imperatiivivartalo
LEXICON Tavat
   Konditionaalivartalo; ! konditionaali
   Potentiaalivartalo; ! potentiaali
   Imperatiivivartalo;

! Sama preesens-, konditionaali-, potentiaali- ja imperatiivivartalo
LEXICON PreesensJaTavat
   Preesensvartalo; ! indikatiivin preesens
   Tavat;

! Sama preesens-, imperatiivi- ja potentiaalivartalo
LEXICON PreesensImpvPotn
   Preesensvartalo;
   Imperatiivivartalo;
   Potentiaalivartalo;

! Sama preteriti- ja konditionaalivartalo
LEXICON PreteritiJaKonditionaali
   Preteritivartalo;
   Konditionaalivartalo;

! Sama preesens-, preteriti-, konditionaali-, potentiaali- ja imperatiivivartalo
LEXICON AjatJaTavat
   Ajat;
   Tavat;

LEXICON Imperatiivit
+Impv+2P+Sg:k^o^on   Kliitit; ! Yksikön toisen imperatiivi 
+Impv+3P+Pl:k^o^ot   Kliitit; ! Yksikön kolmannen imperatiivi
+Impv+1P+Pl:k^a^amme  Kliitit; ! Monikon ensimmäisen imperatiivi
+Impv+2P+Pl:k^a^a   Kliitit; ! Monikon toisen imperatiivi

LEXICON Persoonat
+1P+Sg:n  Kliitit; ! Yksikön ensimmäinen
+2P+Sg:t  Kliitit; ! Yksikön toinen
+3P+Sg:^v  Kliitit; ! Yksikön kolmas
+1P+Pl:mme  Kliitit; ! Monikon ensimmäinen
+2P+Pl:tte  Kliitit; ! Monikon toinen
+3P+Pl:v^at  Kliitit; ! Monikon kolmas

LEXICON Kliitit
+ClitPA:p^a     #;
+ClitS:s     #;
+ClitPA+ClitS:p^as  #;
        #; ! Tyhjä kohta koska kliitti ei ole pakollinen


! Koskenniemi(1983) jatkeet:
LEXICON V0
+Pres+Act  1-3-N;
+Impv+Act+Sg+2  K01;
!+minen   Nxxx;
!+Act+InfMA   /S;
!+Act+PcpMA   /A;
!+Act+PcpVA   /A;
!+Act+InfMA+Abe+Sg+ton Nxxx;

LEXICON V1
+Past+Act:i   1-3;

LEXICON V2
+Cond+Act:isi  1-3-N;

! Muutokset: 
! koot # -> K (antautkootpa)
! ko # -> K (älkääpä luulkokaan)
LEXICON V3
+Potn+Act:^ne   1-3-N;
+Impv+Act+Sg+3:k^o^on  K;
+Impv+Act+Pl+1:k^a^amme  K;
+Impv+Act+Pl+2:k^a^a  K01;
+Impv+Act+Pl+2:k^a^atte  #;
+Impv+Act+Pl+3:k^o^ot  K;
+Impv+Act+Neg:k^o  K;
+Pss+Pres:^d^a  4-N;
+Pss+Past+4:^ztiin  K;
+Pss+Cond:^zt^aisi  4-N;
+Pss+Potn:^zt^ane  4-N;
+Pss+Impv:^zt^ak^o  4-N;
+InfA+Lat:^d^a   K;
+InfA+Tra:^d^akse  P1;
+InfE+Ine:^dess^a  P;
+InfE+Ins:^den  K;
+Pss+InfE+Ine:^zt^aess^a  K;
+Pss+InfMA+Ins:^zt^am^an  K;
+Pss+PcpVA:^zt^av^a  Nxx;
+Act+PcpNUT:n^ut  Nxx;
+Pss+PcpNUT:^z^t^u  Nxx;

LEXICON Sg1-Pl3
+Sg+1:n  K;
+Sg+2:t  K;
+Sg+3:^v  K;
+Pl+1:mme  K;
+Pl+2:tte  K;
+Pl+3:v^at  K;

LEXICON Neg
+Neg  K;

LEXICON Pe4
+4:^vn  K;

LEXICON 1-3-N
  Sg1-Pl3;
  Neg;

LEXICON 1-3
  Sg1-Pl3;

LEXICON 4-N
  Pe4;
  Neg;

LEXICON /V
  V0;
  V1;
  V2;
  V3;

LEXICON V012
  V0;
  V1;
  V2;

LEXICON V02
  V0;
  V2;

LEXICON V023
  V0;
  V2;
  V3;

LEXICON V03
  V0;
  V3;

LEXICON V12
  V1;
  V2;

LEXICON V123
  V1;
  V2;
  V3;

LEXICON V23
  V2;
  V3;
! vim: set ft=xfst; tabstop=4; fileencoding=latin1:

Tämä toimii täsmälleen samoin kuin ei avoin verbileksikko, paitsi että konkreettisten sanojen tilalla juurina on tällä hetkellä hyvinkin avoimia säännöllisiä ilmauksia.

-- TommiPirinen - 19 Mar 2007

Topic revision: r1 - 2007-03-19 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback