KitWiki-sivujen editointi

Jos luot uuden sivun, KitWiki siirtyy käyttämään WYSIWYG-editoria. Itse en sivua luodessa käytä vielä muotoilukoodeja.

Ainakin opettajalla Edit-nappulalla päästään myöhemmin raakamuotoisen tekstin editoriin, mutta WYSIWYG-editorin saat sivujen alareunassa olevan erityiset painikkeen avulla.

Jos kopioit sisältöä muilta sivuilta raakamuodossa, se pitää tallentaa myös raakamuodossa eikä WYSIWYG-muodossa. Sivulla TextFormattingRules on ohjelta tekstin formatoimisesta twikin koodauksella.

-- AnssiYliJyra - 2012-11-08

Topic revision: r1 - 2012-11-08 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback