CLT261: Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 1

Materiaalia

Opiskelutehtävät palautetaan tänne

Opiskelutehtävät

Lähitapaaminen 13.12.2012 (suositus: tehtävät tehty 20.12.2012 mennessä)

Lähitapaaminen 29.11.2012

 • Lue 4. kerran materiaali opintojakson yksityisistä materiaaleista http://www.ling.helsinki.fi/kit/2012s/clt261/priv/kerta-04.shtml
 • Itseopiskelutehtävät:
  • Tee tehtävä 8
  • Tutustu sivuun Lyhyt johdatus NooJ:iin ja käynnistä NooJ. Tutki NooJ:n manuaalia (sivulla on siihen linkki) ja tee jokin pieni harjoitus NooJ:illa, mitä sivulla ei ole vielä selostettu. Esimerkiksi ota selvää ja kerro lisää konkordanssista, tai ota selvää jonkin muun toiminnon käytöstä. Kirjoita ohjeet sille mitä juuri teit ja sijoita ohjeet tämän sivun alaosaan. Omaan tehtäväportfolioosi kirjoita parilla sanalla, minkä lisäyksen teit.

Lähitapaaminen 22.11.2012

Jos voit, kannattanee ottaa oma läppäri mukaan.

Eräiden laajalle levinneiden morfologisten mallien, INTEX:in ja NooJ:in, kehittäjä, tohtori Max Silberztein lupautui käymään 22.11.2012 Helsingissä. Hän pitää kurssillamme vierailuesitelmän 10-12. Menetelmä on mielenkiintoinen: käyttäjä piirtää morfologisen leksikon. Leksikko voi olla iso, vaikka se piirretään pienistä osista.

Iltapäivällä 14-16 hän esittelee NooJ:n pidemmälle kehittynyttä käyttöä ja 16-18 on sessio menetelmään liittyvän kehitystyön tiimoilta. Näihin olette tervetulleita, mikäli asia kiinnostaa, mutta ennakkoilmoittautumisesta on hyötyä, jotta sali ei jää pieneksi.

Lähitapaaminen 15.11.2012

Lähitapaaminen 8.11.2012

 • Opettaja kertoo että voi antaa kurssitunnuksia hipulle, niin vältytään turhalta byrokratialta
 • Opettaja auttaa toisen luentokerran materiaalierän läpikäymisessä
 • Itseopiskelutehtävät:
  • Tee tehtävä 3
  • Tee tehtävä 4
  • Tee tehtävä 5
Q/A:
 • Onko tehtävässä 4 tarkoitus vastata skriptipätkällä, joka tekee virkkeistyksen/saneistuksen, vai pelkällä (vaikkapa käsin) tehdyllä valmiilla virkkeistyksellä/saneistuksella? Käsin tehty riittää.

Lähitapaaminen 1.11. Tee seuraavat tehtävät:

 • Luo itsellesi KitWiki-tunnus ja lisää itsellesi kurssin tehtäviä varten portfoliosivu yo. mallin mukaan.
 • Loggaudu välillä KitWikistä ulos ja tarkista, että portfoliosivusi on suojattu Malli-sivun tavoin ulkopuolisilta (poista xxx-merkit riviltä, jossa suojaus on)
 • Varmista että sinulla on kielipankin käyttäjätunnus. Haet sitä CSC:ltä ja pyydät oikeuksia Suomen kielen tekstipankkiin (sktp-a, sktp-b) tehdäksesi kieliteknologian tutkimusmenetelmien opiskelu.
 • Lue 1. kerran materiaalipaketti osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/kit/2012s/clt261/priv/index.shtml
 • Tee tehtävä 1 materiaalista ja lisää tähän vastauksesi:
 • Tee tehtävä 2 materiaalista ja lisää tähän vastauksesi:
 • Määrittele lyhyesti käsiteryhmän jäsenten erot (tai samuudet):
  • lekseemi, lemma*, perusmuoto
  • sanamuoto, sanetyyppi, sane
  • johtaminen, taivutus
  • morfeemi, morfi, allomorfi
  • isoloiva*, agglutinoiva, fusioiva* kieli
  • juuri, vartalo,
  • vartalon astevaihtelu*, vahva vokaalivartalo
  • yhdyssana, sanaliitto*, fraasi*
-- AnssiYliJyra - 2012-11-01
Topic revision: r23 - 2013-02-04 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback