-- LauraAarnivuo - 30 Dec 2006

Irish NLP Tools sivuilla on valittavana erilaisia toimintoja; oidaan etsiä iirin kielisille sanoille englannin kieliset vastineet, tehdä morfologinen analyysi tai generoida sanan eri kieliopilliset muodot.

Jäsennin ottaa syötteekseen tavanomaista muotoilematonta tekstiä. Ohjelma analysoi kerrallaan korkeintaan 20 sanaa. Analysointinopeus ei juurikaan riipu annettavan näytteen koosta. Analysointi kesti keskimäärin noin kolme sekuntia.

Jäsennin ilmoittaa analysoitavan sanan sanakirjamuodon ja ilmaisee analyysin tulokset peräkkäisillä tageilla. Se ei kuitenkaan merkitse itse sanaan yhdyssanan osien välisiä rajakohtia eikä affikseja. Jäsentimen antama tulkinta sanan rakenteesta on kuitenkin yksityiskohtainen. Jäsennin saattaa esimerkiksi ilmoittaa sanan kuuluvan tiettyyn murteeseen. Jäsennin analysoi sanan sanaluokan. Nimisanoista voidaan analysoida ovatko ne erisnimiä, etunimia, sukunimiä, paikannimiä, "toiminnallisia substantiiveja" tai substantiiveja (joilta puuttuu täysimittainen taivutus). Lisäksi nimisanoista voidaan ilmoittaa mm. suku, sija, luku, definiittisyys/indefiniittisyys, sekä onko sana heikko vai voimakas. Muidenkin sanaluokkien analysointi on yksityiskohtaista.

Jäsennin osaa arvata ennestään tuntemattomille sananmuodoille tulkintoja. Mikäli jäsentimen käyttämässä sanakirjassa ei ole annettua sanaa, jäsennin arvaa sanan merkityksen. Arvattuun tulkintaan lisätään +Guess tai +GuessCmpd tagi. Mikäli jäsentimelle syöttää jonkin toisen kielen sanoja, se lisää analyysiin myös +Foreign tai +Unknown tagin.

Topic revision: r1 - 2006-12-30 - LauraAarnivuo
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback