Luulen että tämä jäsennin on yksinkertaistettu versio tutkimusprojektin (Spanish FrameNet) käyttämistä työkaluista. SFN koostaa XML:lä merkattua leksikkoa espanjan kielestä.

Jäsentimen nettiversio ottaa syötteekseen välilyöntien erottamia sanoja. Nopea tuntuu olevan, 1-15 sanaa tulevat sekunnissa. Tämän pidempiä pätkiä jäsennin ei otakaan. Joidenkin substantiivien diminutiivimuotoja lukuunottamatta tunnisti kaikki yksittäiset sanat mitä keksin antaa kaikkine mahdollisine tulkintoineen, jotkut prepositiorakenteet tajusi myös omiksi yksiköikseen (esim. la República de Panamá), mutta suurimman osan käsitteli yksittäisinä saneina. Virheitä Etiquetador ei anna anteeks, painomerkin puuttuminen tai väärä paikka ei anna mitään tuloksia.

-- IlariJunnonen - 29 Nov 2006

Topic revision: r1 - 2006-11-29 - IlariJunnonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback