Käytännössä vastaantulleita ongelmia ja niiden ratkaisuja

Ongelma 1: R:n paketit eivät lataudu

Ongelman kuvaus

"Yritän käydä läpi esimerkit Baayenin kirjasta, mutta jo alussa törmäsin ongelmiin. Yritän saada kaikki paketit, niin kuin kirjan alussa ohjataan, mutta ei se onnistuu ja saan seuraavat vastaukset:"

> install.packages(c("rpart","chron","Hmisc","Design","Matrix","lme4","coda","e1071","zipfR","ape","languageR"), repos = "http://cran.r-project.org")
Instalowanie pakietu(ów) w ‘C:/Users/Edit/Documents/R/win-library/2.15’
(jako, że ‘lib’ nie jest określony)
also installing the dependency ‘gee’

próbowanie adresu URL 'http://cran.r-project.org/bin/windows/contrib/2.15/gee_4.13-18.zip'
Content type 'application/zip' length 61079 bytes (59 Kb)
otwarty adres URL
downloaded 59 Kb 
...
Błąd w sprintf(gettext(fmt, domain = domain), ...) : (Błąd tarkoittaa virhetta)
  zbyt mało argumentów (liian vähän argumentteja)
Dodatkowo: Komunikat ostrzegawczy:
package ‘Design’ is not available (for R version 2.15.1) 

Minullakaan Design-paketin asentaminen ei onnistu:

> install.packages(c("Design"), repos = "http://cran.r-project.org")
Installing package(s) into ‘C:/Users/Antoine/Documents/R/win-library/2.15’
(as ‘lib’ is unspecified)
Warning message:
package ‘Design’ is not available (for R version 2.15.1) 

Ongelman ratkaisu

- Erilaisten koneiden (käyttöjärjestelmien) asennuspakettien välillä on eroja. En tiedä vastausta. Laitan tämän koko ryhmälle ja toivon, että joku ryhmästämme on jo törmännyt vastaavaan ongelmaan ja tietää vastauksen. Minusta näyttää siltä, että pakettien asennus etenee asiallisesti ja ensimmäinen virhe paljastuu vasta lopussa. Jos jätät packages-listasta kohdan "Design" pois, se ehkä toimii paremmin, mutta kaikki esimerkit eivät sitten toimi. Toivottavasti kuitenkin osa esimerkeistä toimii.

- Kirjan hakemiston mukaan tuota pakettia (Design) käytetään ensimmäistä kertaa vasta sivulla 171...

- Tuosta 'Design'-paketista vielä, että sen osalta ongelma pitäisi korjaantua asentamalla sen sijasta paketti 'rms'. Foorumitiedon mukaan 'rms' korvaa tuon aiemman R:n pakettilistalla ja tuottaa samat toiminnot. Tuo asentui ok, mutta en tiedä sitten missä kirjan esimerkeissä sitä tarvitaan ja toimivatko ne tuolla ...

Ongelma 2: puolankielisen R:n ongelma

Ongelman kuvaus

- Ei se Design minua huolestuttaa, mutta enemmän tämä:

Błąd w sprintf(gettext(fmt, domain = domain), ...) :
  zbyt mało argumentów
Poistin Design paketin listasta, mutta tuo virheilmoitus on jäänyt. Mikä on sprintf(gettext(fmt, domain = domain), ...)?

Ongelman ratkaisu

Kuten tästä näet: https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/polska-grupa-uzytkownikow-r/UFOL9lTeT2Y jotkut muutkin puolalaiset ovat törmänneet samaan ongelmaan. Krzysztof Mitkon mukaan puolalaisessa käännöksessä on bugi, ja asia korjaantuu asetuksella "LANGUAGE=en".

Nyt toimii.

Kiitokset

Yllä oleva on koottu Edytan, Antoinen, Larin ja Anssin vastauksista.

-- AnssiYliJyra - 2012-10-31

Topic revision: r1 - 2012-10-31 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback