Ctl292/Clt240 Sari Hyvärinen: Viittomien animoinnista

Palaan tälle kurssille tekemään oman proseminaarityöni valmiiksi. Olen aloittanut sen tekemisen jo jonkin aikaa sitten ja nyt haluan tehdä työstäni valmiin paketin, jotta minustakin joskus tulisi valmistunut opiskelija. --> 9.5.08 tämä ajatus näyttää jopa toteutuvan.

Rakenne

 1. Johdanto (aiheen esittely)
 2. Viittomien animoinnin kehitys (historiaa, mitä on tehty)
 3. Katsaus viittomien animoinnin nykytilaan (mitä nyt voidaan tehdä; demo tai demoja)
 4. Viittomien rakenne ja sen kuvaaminen animoinnissa (viittomakielet suhteessa tekniikkaan)
 5. Suomalaisen viittomakielen animoinnista (pohdintaa käytännön mahdollisuuksista ja rajoituksista)
 6. Lopuksi (jonkinlainen yhteenveto katsauksesta)

Pohdintoja työstä

 • Katsaus vs. raportti
Proseminaarityöni on tilannekatsaus viittomien animointiin, joten lähtökohtaisesti en pysty esittämään siinä erikseen sitä, mitä olen itse tehnyt, ja sitä, mikä on oman työni konteksti eli mitä muut ovat tehneet (aihe, josta keskusteltiin 14.3.07 istunnossa). Sen sijaan tarkastelen tässä työssä, mitä maailmalla on tehty viittomien animoinnin saralla ja mitä kieliteknologian menetelmiä tässä työssä on käytetty. Tämä on myös lähtökohtaisesti tylsää: on huomattavasti mielenkiintoisempaa - sekä esittäjälle että kuuntelijoille - esitellä jotakin, minkä tekemisessä ja/tai tutkimisessa on itse ollut mukana. Mutta vastapainoisesti: aihe on erittäin mielenkiintoinen (purely personal opinion), joten yritän välittää tätä puolta myös työssäni ja esityksessäni. -- Mahdollinen ratkaisu tylsyyteen voisi tietenkin olla jokin demo: ainakin valmiista ohjelmista sellaisia löytyy, joten se ei ole ongelma; aina tietysti hauskempaa, jos voisin itse muokata jotakin ja esittää tämän työn tuloksen. Mutta katsotaan nyt, mitä ennätän saada aikaiseksi.

 • Rakenne
Aiemmassa esityksessäni vuonna... jotakin... oli puhetta koko työn rakenteesta, joten kappaleiden järjestys saattaa vielä muuttua. Keskustelua herätti ainakin viittomakielen rakenteen esittely vasta työn loppupuolella. Toisaalta tämä työ on kieliteknologinen ja sain viimeksi negatiivista palautetta siitä, että kerroin työssäni tai esityksessäni tai molemmissa liikaa viittomakielistä - eli että työ oli enemmänkin lingvistisesti painottunut. Joten ota siitä nyt sitten selvää... Ongelman ydin oli oikeasti siinä, että nimenomaan kieliteknologinen osuus jäi kesken; pyrin nyt korjaamaan tämän epäkohdan ja esittämään lingvistiset huomioni viittomakielistä toisessa tilanteessa.

 • Perusongelma
Omassa työssäni suurin ongelma on ollut rajauksen ongelma, mihin sen viimeistely luultavasti aikanaan kaatuikin. Yritän nyt pistää jäitä hattuun ja tiputtaa kylmästi turhia pois - jos pystyn. <-- 18.4.07 Aika tekee näköjään hyvin tehtävänsä, ei mitään vaikeuksia tiputtaa kokonaisia ylimääräisiä kappaleita pois. --> 9.5.08 objektiivisuus on kyllä kasvanut, ja vanhaa materiaalia on helppo muokata, mutta tällaisen venähtäneen projektin ongelma on se, että myös uutta materiaalia on ilmaantunut ja entinen pitäisi näin ollen päivittää. Yritän rajoittaa itseäni ja päivittää vain esim. teknisin osin, mutta en liikaa :-/

Esitys 18.4.2007

 • opponenttina Riitta Kelly - ja vielä etänä - ja vielä ex-tempore - Kiitos, Riitta smile
 • esitetty työ ja esitysmateriaali ovat linkkien takana tämän tekstin alapuolella
 • työ on vielä viimeistelemätön (18.4.07), joten lukeminen tapahtuu omalla vastuulla
 • valmis työ ilmaantuu mahdollisimman pian samaan paikkaan
 • 9.5.08 muokattu, mutta vielä osin keskeneräinen työ lisätty tämän sivun linkkeihin
 • (00.05.08) lisätty VALMIS TYÖ

Viittomien animoinnista -web-sivu

 • syntyi aikaisemman työprosessin aikana, joten on hieman out-of-date (18.4.07)
 • päivitän sivua samalla kun työstän kirjallista työversiota valmiiksi, joten...
 • loppukeväästä sivu on varmasti informatiivisempi
 • linkki löytyy tästä

Loppusuoralla 2008

 • 9.5.08 web-sivusto edelleen päivittämättä, mutta toivoakseni ennätän paneutua siihen piakkoin
 • 19.5.08 kirjallinen työ on viittä vaille valmis, tavoite luovutusajankohdasta tässä päivässä
 • ----------------------
 • 20.5.08 kirjallinen työ on kahta vaille valmis ja läsnä, ainakin siis kahta vaille valmis lopputarkastukseen.
 • Rakenne on siis koossa, muutamaa tekstipätkää pitää vielä muokata ja lopuksi sivunvaihtoja yms. laittaa paikoilleen.
 • Liitteistä kolme on (ainakin vielä) Word-muodossa - laitoin niiden otsikot kuitenkin Latexiin mukaan, jotta ne näkyvät sisällysluettelossa.
 • Yksi liite (C-kappale) ilmaantuu tämän päivän kuluessa tänne.
 • Nyt suunnittelin välillä keskittyväni Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien harjoitustyöhön ja viimeisteleväni tämän kirjallisen työn sen palautuksen jälkeen. - Mutta ota, Kimmo, yhteyttä, jos olet eri mieltä työjärjestyksestä. -Sari

-- SariHyvarinen - 18 Apr 2007 & 9 May 2008, finally finishing this project smile

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc liiteB.doc manage 34.0 K 2008-05-20 - 06:38 UnknownUser 20.8.05 Liite B: Esim. Hamnosys-notaatiosta
Microsoft Word filedoc liiteD.doc manage 61.0 K 2008-05-20 - 06:33 UnknownUser 20.5.08 Liite D: Visicast prosessit graaf.esityksenä
PDFpdf tutkielma-2008.pdf manage 412.1 K 2008-05-20 - 06:41 UnknownUser 20.5.08 Kandintyö kahta vaille valmis / lopputarkastus?
Topic revision: r7 - 2008-05-20 - SariHyvarinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback