Taivutustyypit

I - astevaihtelematon muoto II - astevaihtelun alainen muoto

Taivutustyyppi T01

Oletetaan, että kaikki T01:een kuuluvat nominit ovat o-loppuisia. Esimerkki sanoina valo ja lukko, joista lukko sisältää astevaihtelua.

I - valo, lukko
II - valo, luko

valo lukko pääte
yks. mon. yks. mon. yks. mon.
NOM valo valot lukko lukot I - II +t
GEN valon valojen lukon lukkojen II +n I +jen
PRT valoa valoja lukkoa lukkoja I +A II +jA
ESS valona valoina lukkona lukkoina I +nA I +inA
INE valossa valoissa lukossa lokoissa I +ssA II + issA
ELA valosta valoista lukosta lukoissa I +stA II +istA
ILL valoon valoihin lukkoon lukkoihin I +on I +ihin
ADE valolla valoilla lukolla lukoilla II +llA II +illA
ABL valolta valoilta lukolta lukoilta II +ltA II +iltA
ALL valolle valoille lukolle lukoille II +lle II +ille
ABE valotta valoitta lukotta lukoitta II +tta II +itta
KOM - valoineen - lukkoineen N/A I +ineen
INS - jaloin - lukoin N/A II +in

Taivutustyyppikoodit

-

YNOM

YGEN

YPAR

YILL

MGEN

MPAR

MILL

T01

-

-n

-a

-Vn

-jen

-ja

-ihin

valo

valon

valoa

valoon

valojen

valoja

valoihn

talo

talon

taloa

taloon

talojen

taloja

taloihin

T02

-

-n

-a

-Vn

-jen,-iden,-itten

-ja, -ita

-ihin

palvelu

palvelun

palvelua

palveluun

palvelujen,palveluiden,palveluitten

palveluja,palveluita

palveluihin

T03

valtio

-

-n

-ta

-Vn

-iden,-itten

-ita

-ihin

valtio

valtion

valtiota

valtioon

valtioiden, valtioitten

valtioita

valtioihin

T04

laatikko

-n

-a

-Vn

-jen,-iden,-itten

-ja, -ita

-ihin

kk-k

T05

risti

-

-n

-Vn

-en

-jä

-ihin

T06a

paperi

-

-n

-a

-Vn

-iden,-itten,-en

-ja,-ita

-ihin

e-i

T06b

banaani

-

-n

-a

-Vn

-iden,-itten,-en

-ja,-ita

-ihin

e-i

T07

ovi

-

-n

-a

-Vn

-en

-a

-in

i-e

T08

nalle

-

-n

-a

-Vn

-jen,(-in)

-ja

-ihin

T09

kala

-

-n

-a

-Vn

-jen,(-in)

-ja

-ihin

a-o

T10

koira

-

-n

-a

-Vn

-en

-a

-in

a-i

T11

omena

-

-n

-a

-Vn

-en,-iden,-itten,(-jen, -in)

(a-o)

T12

kulkija

-

-n

-a

-Vn

-iden,-itten (-in)

-ita

-ihin

a-o

T13

katiska

-

-n

-a

-Vn

-iden,-itten,-jen (-in)

-ita,-ja

-ihin

a-o

T14

solakka

-

-n

-a

-Vn

-iden,-itten,-jen (-in)

-ita,-ja

-ihin

a-o, kk-k

T15

korkea

-

n

-a,ta

-Vn

-iden,-itten,(-in)

-ita

-ihin,isiin

a-e

T16

vanhempi

-

-n

-a

-Vn

-ien,(-in)

-a

-in

mp-mm

T17

vapaa

-

-n

-ta

-seen

-iden,-itten

-ita

-isiin,-ihin

a-0

T18

maa

-

-n

-ta

-han

-iden,itten-

-ita

-ihin

a-0

T19

suo

-

-n

-ta

-hon

-iden,-itten

-ita

-ihin

uo-o

T20

filee

-

-n

-tä

-hen,-seen

-iden,-itten

-itä

-ihin,-isiin

e-0

T21

rosé

-

-n

-ta

-hen

-iden

-ita

-ihin

T22

parfait

-

-'n

-'ta

-'hen

-'iden

-'ita

-'ihin

T23

moni

-

-n

-ta

-en

-en

-a

-in

i-e-0

T24

uni

-

-n

-ta

-en

-en

-a

-in

i-e-0

T25

toimi

-

-n (i-e)

-tä (i-0)

-ta (mi-n)

-en (i-e), -ten (ma-n)

-a

-in

T26

pieni

-

-n (i-e)

-tä (i-0)

-en (i-e)

-ten (i-0),-en

-in

T27

käsi

-

-n (si-de)

-tä (s-t)

-en (si-te)

-en,-en(si-te)

-in

T28

kynsi

-

-n (si-ne)

-tä (s-t)

T29

lapsi

-

-n (i-e)

-ta (si-0)

T30

veitsi

-

-n (i-e)

-tä (tsi-s)

T31

kaksi

-

-en (

T32

sisar

-

T33

kytkin

-

T34

onneton

-

T35

lämmin

-

T36

sisin

-

T37

vasen

-

T38

nainen

-

T39

vastaus

-

T40

kalleus

-

T41

vieras

-

T42

mies

-

T43

ohut

-

T44

kevät

-

T45

kahdeksas

-

T46

tuhat

-

T47

kuollut

-

T48

hame

-

T49a

askel

-

T49b

askele

-

-- PetriUusitalo - 25 Oct 2006

Topic revision: r3 - 2008-11-25 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback