Nominien taivutus

Nomineille luodaan kuusi erilaista vartaloa riippuen astevaihtelusta ja taivutustyypistä riippuen. Nimitämme muotoja tässä seuraavasti: perusmuoto, yksikön lyhyt muoto (astevaihtelun sisältävä muoto), yksikön pitkä muoto, monikon lyhyt muoto (astevaihtelun sisältävä muoto), monikon pitkä muoto ja partitiivimuoto.

Seuraavassa esimerkki muotojen muodostumisesta (muodot eivät ole oikein, pitää tarkistaa):

perusmuoto yksikön lyhyt muoto yksikön pitkä muoto monikon lyhyt muoto monikon pitkä muoto partitiivimuoto
talo talo talo talo talo talo
kauppa kaupa kauppa kauppo kaupo kauppa
käsi käde käte käsi käsi kät
vapaus vapaude vapaute vapauksi vapauksi vatpaut
hanke hankkee hankkee kankkei hankkei hanket

Toimiva appletti: apletti

Taivutus (puutteellista)

Yksikkö:

 • Nominatiivi - perusmuoto
 • Genetiivi
 • Partitiivi
 • Akkusatiivi
 • Essiivi
 • Translatiivi
 • Inessiivi
 • Elatiivi
 • Illatiivi
 • Adessiivi
 • Ablatiivi
 • Allatiivi
 • Abessiivi
 • Komitatiivi
 • instruktiivi

Monikko:

 • Nominatiivi - yksikön lyhyt muoto
 • Genetiivi -
 • Partitiivi
 • Akkusatiivi
 • Essiivi
 • Translatiivi
 • Inessiivi
 • Elatiivi
 • Illatiivi
 • Adessiivi
 • Ablatiivi
 • Allatiivi
 • Abessiivi
 • Komitatiivi
 • instruktiivi

-- PetriUusitalo - 12 Nov 2006

Topic revision: r3 - 2006-11-28 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback