whole_patient

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Cause_to_fragment

Määritelmä

  • KUVAUS: kokonaisuus, jonka toimija tai aiheuttaja särkee pienempiin osiin
  • ESIM: Ministeriön virkailijoiden mukaan luodit RIKKOIVAT ikkunoita kolmannesta kerroksesta, jossa eronneella tiedotusministerillä Mihail Fedotovilla ja presidentti Boris Jeltsinin avustajalla Mihail Poltoraninilla on toimistot. (Cause_to_fragment)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_fragment

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback