whole

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa suurempaan kokonaisuuteen, joka yleensä koostuu erilaisista osista
  • ESIM: Frentzenin autosta IRTOSI ilmanohjain kesken kisan. (Breaking_off)
  • Koivuilta vie parikymmentä vuotta täyttää hylätyn pellon REUNA, sarjafilmien sankareille maailman muuttuminen on parin tunnin tietokonetemppu. (Part_edge)

Esiintyy kehyksissä

Amalgamation, Architectural_part, Becoming_separated, Breaking_apart, Breaking_off, Building_subparts, Calendric_unit, Cause_to_amalgamate, Completeness, Connecting_architecture, Location_in_time, Part_edge, Part_inner_outer, Part_ordered_segments, Part_orientational, Part_piece, Part_whole, Rest, Separating, Shaped_part

-- NiinaVai - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback