time_of_event

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Desiring

Määritelmä

  • KUVAUS: aika, jolloin asian olisi toivottavaa tapahtua.
  • ESIM: - En esimerkiksi ole voittanut urallani Suomen mestaruutta, joten yksi TAVOITTEISTANI olisi sellainen saavuttaa tämän sopimuskauden aikana , Koskinen kertoi. (Desiring)

Muita huomioita

Tämän ero yleisempään elementtiin time on se, että jälkimmäinen on tässä kehyksessä se aika, johon itse halu tai haaveilu sijoittuu.

Esiintyy kehyksissä

Desiring

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback