time_of_creation

  • TYYPPI: reunaelementti mm. esineitä kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: aika, jolloin esine tai teksti on luotu tai aikakausi, jolta se on peräisin.
  • ESIM: Porvoossa suoritetuissa kaivauksissa tuli päivän valoon roomalaisen rautakauden aikainen RANNEKORU, avonainen pronssirengas. (Accoutrements)
    Vuoden 1932 LAKIA oli aikanaan perusteltu vaikealla taloudellisella lamalla , joka oli johtanut yhä useampien maatalouskiinteistöjen myyntiin. (Law)

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Buildings, Clothing, Law, Physical_artworks, Text

-- JuhaLuu - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback