temperature_setting

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Apply_heat

Määritelmä

  • KUVAUS: ruuan kypsennyksessä käytettävän välineen lämpötila-asetus.
  • ESIM: PAISTA uunissa 200 asteen lämmössä noin 20 minuuttia kunnes jauheliha on kypsää ja tomaatti pehmeää. (Apply_heat)
    Kaada sitten joukkoon sherry ja valkoviini tai omenamehu ja anna HAUTUA miedolla lämmöllä kannen alla n. 10 min. (Apply_heat)

Esiintyy kehyksissä

Apply_heat

-- JuhaLuu - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback